Upozornenie na plagiátorov
Kvalita pôvodných informácií, ktoré prinášame na našej stránke, priviedla k tomu, že okrem záujemcov o účasť v Lotérii sa "tešia" záujmu aj medzi rôznymi plagiátormi a podvodníkmi. Títo bez potrebných licencií a povolení napodobňujú našu stránku, neoprávnene kopírujú a falšujú dokumentáciu, ktorú zasielame klientom. Každý rok sa objavia subjekty, pre ktorých je dôležitejšia tržba, ako plnohodnotné služby, vedúce k získaniu skutočných zelených kariet.
Príslušné kroky už museli byť podniknuté voči subjektom z niekoľkých miest (Michalovce, Kráľovský Chlmec, Košice, Žilina, Bratislava...). Podobná situácia je aj v zahraničí - niekoľko slovenských záujemcov o Zelenú kartu využilo ponuku agentúry vystupujúcej pod názvom USA Immigration Services (a tiež US Immigration Online, USAIS a USIO), napodobňujúcim oficiálny názov imigračných služieb USA. Na vedenie uvedenej americkej firmy bola koncom roka 2003 uvalená vyšetrovacia väzba. O účasť v Lotérii tak prišli aj klienti istej košickej firmy, ktorá s touto americkou agentúrou spolupracovala.

Existuje niekoľko spoločných znakov, pomocou ktorých zvyčajne rozlíšite prezentáciu podobných "firiem":
Na internetovú prezentáciu používajú bezplatné webhostingové servery (napr. host, szm, miesto...), ktoré im umožnia ľahko zatajiť svoju identitu, vrátane adresy a bezplatné (freemailové) adresy elektronickej pošty. Podobné prezentácie najjednoduchšie rozlíšite podľa rôznej reklamy, umiestnenej na stránke.
Stránka býva často naplnená obrázkami, logami a symbolmi USA skopírovanými z cudzích internetových prezentácií.
Text a jeho štruktúra sa nápadne podobajú textom na tejto stránke, alebo sú úplne identické.
Jednou z najjasnejších informácií na podobných stránkach je to, kam treba poslať peniaze ako poplatok za zelenú kartu.
Výška poplatku je výrazne nižšia (veď služby, okrem príjmu poplatku, nie je často ani záujem poskytovať), alebo výrazne vyššia (s klamným prísľubom zabezpečenia 100% vylosovania).
V niektorých prípadoch sa záujemcom navrhuje zvýhodnený preddavok na niekoľko rokov účasti v lotérii. Pretože vláda USA môže Lotériu každý rok zrušiť, túto metódu taktiež ťažko považovať za korektnú. Záujemcovia, ktorí poskytnú svoje telefónne číslo, sú ihneď telefonicky kontaktovaní, aby im nezostal čas na premýšľanie. Navyše, celá komunikácia prebieha v nečakaných chvíľach v angličtine, dôraz sa kladie na zistenie čísla bankovej karty a v prípade súhlasu a oznámenia čísla karty je poplatok z kartového účtu strhnutý. Ani jeden z týchto spôsobov nepoužívame, slovenské banky vyvinuli bezpečnejšie metódy úhrad za internetové služby (napríklad nami používané CardPay), kde bez výslovného vedomia a súhlasu klienta nedochádza k žiadnej úhrade a poskytovateľ internetových služieb sa nikdy nedozvie číslo karty klienta banky.
V niektorých prípadoch nájdete návrh sprostredkovania účasti v Lotérii bezplatne. Väčšinou stojí za takouto "lákavou" ponukou zber informácií a osobných údajov pre rôzne (reklamné) agentúry. Americké príslovie hovorí - "bezplatný je len syr v pasci na myši" - spomeňte si na to, ak bude chcieť niekto zadarmo urobiť čosi namiesto Vás.
V r.2011 sa objavil nový podvodný postup, na ktorý musel upozorniť už aj Štátny Department USA. Týka sa klamlivých oznámení o výhre. Pretože nás kontaktovalo množstvo "výhercov" zo Slovenska a okolitých krajín, získali sme dostatok informácií aby sme zistili spoločné znaky tohoto postupu: ak títo "výhercovia" v minulosti čo len navštívili so zámerom registrácie stránku USAFIS, dostali sa do ich databázy. Aj keď po následnom telefonickom nátlaku nakoniec neuzavreli dohodu o podaní prihlášky a neposkytli číslo svojej bankovej karty, začiatkom roka 2011 dostali správu o výhre v Lotérii so žiadosťou o urýchlené zaslanie vysokej sumy za pridelenie víz na meno súkromných osôb v Londýne (akože predstaviteľov Veľvyslanectva USA). Nie je jasné, kto správy odosielal. Mali však vyvolať dojem, že boli odoslané z USAFIS, alebo zo Štátneho Departmentu USA. Je zrejmé, že v súkromnej organizácii USAFIS došlo prinajmenšom k úniku informácií o jej klientoch.
Niektoré z podobných agentúr sa prezentujú ako jediní a oprávnení zástupcovia americkej vlády, Konzulárneho centra, či Veľvyslanectva a sľubujú istú výhru, alebo prednostné vybavenie zelenej karty. Nič z toho nie je možné! Ak sa jedná o rôzne americké agentúry, často používajú názvy veľmi podobné na oficiálne štátne alebo imigračné služby USA, čo uvádza záujemcov do omylu.
V najprimitívnejších prípadoch podobní podnikavci vyrábajú doslovné kópie našich oficiálnych materiálov (prípadne webstránky), kde dôsledne zakryjú naše logo a ochrannú známku (alebo ich napodobnia), adresu a kontaktné údaje, vymenia mená a výšku poplatku. Takýto prístup je nám za uplynulé roky známy napríklad z činnosti firiem, prezentujúcich sa pod menom Slovak Greencard Service (Michalovce), Green Card Lottery (Kráľovský Chlmec), Personnel Agency (Bratislava) na Slovensku, ale aj v Českej republike.

Toto bolo len vymenovanie základných príznakov. Nie vždy automaticky znamenajú, že sa jedná o nekalé praktiky. Ak sa rozhodnete využiť čiesi služby, zvážte Vaše rozhodnutie z komplexného pohľadu.

Oprávnenie a potrebné registrácie poskytovať komplex služieb nazvaných GreenCard Services má v Slovenskej republike jedine spoločnosť Revance, s.r.o., ktorá prevádzkuje tento informačný server. Informácie poskytované na tejto stránke sú pôvodné a chránené autorským právom. Buďte preto opatrní pri posudzovaní iných ponúk, hlavne ak nesú znaky napodobňovania našej stránky.

Tu sa vrátite na stránku s najnovšími informáciami.