Zaujímavosti z Lotérie DV-2022
Ročník DV-2022, prebiehajúci v pandemicom období, pozastavil tendenciu poklesu záujmu z európskych krajín, čo sa prejavilo v miernom náraste počtu výhercov hlavne z východnej časti tohoto regiónu, prevažne na úkor záujemcov z Afriky.
Oznamy o vylosovaní v DV-2022 si mohlo prečítať 24 výhercov zo Slovenska, 27 výhercov narodených v Českej republike, 100 v Maďarsku, 355 z Poľska; pokles bol spôsobený okrem nižšieho záujmu aj neoprávnenou sebaistotou samostatne žiadajúcich záujemcov (chybovosť prihlášok, ktoré každoročne dostávame je stále vysoká). Najvyšší počet výhercov v krajinách zaradených v štruktúre Štátneho departmentu pod Európu, patril tento rok Rusku (6001), Uzbekistanu (6001), Ukrajine (4949) a Albánsku (2756).

Zaujímavosti z Lotérie DV-2021
Ročník DV-2021 pokračoval v tendencii poklesu záujmu z európskych krajín, čo sa prejavilo v náraste počtu výhercov hlavne z východnej časti tohoto regiónu.
Oznamy o vylosovaní v DV-2021 si mohlo prečítať 23 výhercov zo Slovenska, 44 výhercov narodených v Českej republike, 93 v Maďarsku, 383 z Poľska; pokles bol spôsobený okrem nižšieho záujmu aj neoprávnenou sebaistotou samostatne žiadajúcich záujemcov (chybovosť prihlášok, ktoré každoročne dostávame je stále vysoká). Najvyšší počet výhercov v krajinách zaradených v štruktúre Štátneho departmentu pod Európu, patril tento rok Rusku (6001), Ukrajine (5604), Uzbekistanu (5319)a Albánsku (3962). V ročníku DV-2021 dochádza k úpravám v pravidlách, ktoré by mali zamedziť subjektom s nekalými spôsobmi registrovať do Lotérie osoby, ktoré sa Lotérie nechceli zúčastniť. Použitie údajov z pasu a fotografií, ktoré neboli použité v predchádzajúcom ročníku Lotérie zároveň komplikuje prihlasovanie aj samotným účastníkom Lotérie.
Zníženie limitu víz prideľovaných v rámci programu NACARA (týka sa krajín strednej Ameriky) zároveň priviedlo k zvýšeniu šance na získanie zelenej karty pre záujemcov.

Zaujímavosti z Lotérie DV-2020
Ročník DV-2020 zvrátil tendenciu poklesu záujmu z európskych krajín, čo sa prejavilo v náraste počtu výhercov hlavne z východnej časti tohoto regiónu, prevažne na úkor záujemcov z Afriky.
Oznamy o vylosovaní v DV-2021 si mohlo prečítať 30 výhercov zo Slovenska, 31 výhercov narodených v Českej republike, 84 v Maďarsku, 384 z Poľska; pokles bol spôsobený okrem nižšieho záujmu aj neoprávnenou sebaistotou samostatne žiadajúcich záujemcov (chybovosť prihlášok, ktoré každoročne dostávame je stále vysoká). Najvyšší počet výhercov v krajinách zaradených v štruktúre Štátneho departmentu pod Európu, patril tento rok Rusku (5118), Uzbekistanu (1743), Albánsku (3603) a Ukrajine (3313).

Zaujímavosti z Lotérie DV-2018
Ročník DV-2018 zvrátil tendenciu poklesu záujmu z európskych krajín, čo sa prejavilo v náraste počtu výhercov z tohoto regiónu.
Oznamy o vylosovaní v DV-2018 si mohlo prečítať 82 výhercov zo Slovenska, 95 výhercov narodených v Českej republike, 205 v Maďarsku, 863 z Poľska. Najvyšší počet výhercov v krajinách zaradených v štruktúre Štátneho departmentu pod Európu, patril tento rok Rusku, Uzbekistanu, Albánsku a Ukrajine. Ihneď po uzavretí registrácie vstúpili do platnosti nové prísnejšie požiadavky k fotografiám, používaným na vízové účely, preto väčšina záujemcov sa bude musieť v ďalšom ročníku pozornejšie venovať pravidlám, pokiaľ nebudú chcieť byť vylúčení.

Zaujímavosti z Lotérie DV-2017
Ročník DV-2017 potvrdil tendenciu poklesu záujmu z európskych krajín, čo sa prejavilo aj na nižšom počte výhercov.
Oznamy o vylosovaní v DV-2017 si mohlo prečítať 49 výhercov zo Slovenska, 53 výhercov narodených v Českej republike, 153 v Maďarsku, 517 z Poľska. Najvyšší počet výhercov v krajinách zaradených v štruktúre Štátneho departmentu pod Európu, patril tento rok Uzbekistanu, Ukrajine, Rusku a Albánsku.

Zaujímavosti z Lotérie DV-2014
Ročník DV-2014 potvrdil pokračovanie na základe pravidiel a technologických procedúr, určených v ročníku DV-2013. Oznámenia o výhre boli celosvetovo pripravené tentoraz na viac ako 128000 adries s cieľom dosiahnuť aspoň 50000 skutočne udelených víz. Žiadne doplnkové oznamovanie mien nových výhercov sa preto v tomto ročníku nekoná. Naopak, všetci, kto získal oznámenie s príliš vysokým číslom (v Európe napr. čísla nad 50000), musí rátať s tým, že mu nebude pridelený termín interview v prípade úspešnosti interview výhercov s nižšími výhernými číslami.
Oznamy o vylosovaní v DV-2014 si mohlo prečítať 115 výhercov zo Slovenska, 133 výhercov narodených v Českej republike, 363 v Maďarsku, 1552 z Poľska. Najvyšší počet výhercov v krajinách zaradených v štruktúre Štátneho departmentu pod Európu, patril tento rok Ukrajine, Uzbekistanu, Rusku a Turecku, ktoré predbehlo tradične úspešnejšie Albánsko a Poľsko.

Zaujímavosti z Lotérie DV-2013
Ročník DV-2013 prebiehal s prakticky nezmenenými podmienkami, ako predchádzajúci ročník. Oznámenia o výhre boli celosvetovo zaslané na viac ako 80000 adries s cieľom dosiahnuť aspoň 50000 skutočne udelených víz. Všetci, kto nebol medzi výhercami v priebehu mája 2012, sa však mohol dozvedieť, že doplnkové mená výhercov budú známe do začiatku októbra. To viedlo k tomu, že množstvo záujemcov o účasť v ďalšom ročníku tak v očakávaní doplnkového vylosovania zabudlo na termín nového ročníka a nestihli registračný termín.
Oznamy o vylosovaní v DV-2013 si mohlo prečítať 100 výhercov zo Slovenska, 74 výhercov narodených v Českej republike, 246 v Maďarsku. Po niekoľkých rokoch sa Lotérie znova mohli zúčastniť záujemcovia narodení v Poľsku, čo zamiešalo karty v poradí európskych krajín. Najvyšší počet výhercov v krajinách zaradených v štruktúre Štátneho departmentu pod Európu, patril tento rok Ukrajine, Uzbekistanu, Rusku a Poľsku.

Zaujímavosti z Lotérie DV-2012
V ročníku DV-2012 došlo k niekoľkým zmenám. Prešlo sa na kompletne digitálne spracovanie od začiatku do konca, v dôsledku čoho sa prestali výhercom zasielať papierové obálky s informáciou o výhre. Aj táto informácia sa poskytuje už len elektronicky. Mierne narástol počet záujemcov o Lotériu v našom regióne, výraznejšie v iných končinách sveta. Prvé výsledky nám boli známe už od začiatku mája 2011, ale už o pár dní sa potvrdili naše obavy o správnosti elektronicky poskytovaných dát. Štátny Department verejne oznámil, že pri losovaní došlo k chybe, nebol zabezpečený spravodlivý náhodný výber a v zmysle Zákona rozhodol o zopakovaní losovania. Všetci pôvodne prihlásení sa dozvedeli výsledky až po 15. júli 2011. Medzi výhercami bolo 80 obyvateľov zo Slovenska a 120 z Českej republiky. Poradie vedúcich krajín sa na tretej priečke, ktoré patrilo pred rokom Rusku, zmenilo. Najvyšší počet výhercov v Európe patril Ukrajine, Uzbekistanu, Turecku a Rusku. Z európskych krajín sa Lotérie naďalej nemohlo zúčastniť Poľsko a Veľká Británia, z ktorých sa v uplynulých 5 rokoch prisťahovalo do USA viac ako 50000 ľudí. Obdobie od skorej jari 2011 bolo poznamenané aj rozosielaním falošných mailov o výhre s cieľom vymámenia peňazí pre klientov, ktorí poskytli pred časom svoje kontaktné údaje niektorým americkým agentúram.

Rast záujmu o Lotériu DV-2011
V ročníku DV-2011 mierne narástol počet záujemcov o Lotériu, čo sa prejavilo i v počte výhercov. Prvé oznamy pre výhercov z Európy prichádzali až v máji 2010. Oznamy o vylosovaní boli zaslané 125 obyvateľom zo Slovenska a 111 obyvateľom z Českej republiky. Poradie vedúcich krajín sa na tretej priečke, ktoré patrilo pred rokom Albánsku, zmenilo. Najvyšší počet výhercov v Európe patril Ukrajine, Uzbekistanu, Rusku a Turecku. Z európskych krajín sa Lotérie naďalej nemohlo zúčastniť Poľsko a Veľká Británia, z ktorých sa v uplynulých 5 rokoch prisťahovalo do USA viac ako 50000 ľudí. Výhercovia obdržali oznamy pre výhercov v menšej obálke oranžovej farby, podrobné pokyny získali tento rok prvýkrát elektronicky.

Vyrovnaný záujem o Lotériu DV-2010
V ročníku DV-2010 naďalej stagnuje počet záujemcov o Lotériu v nových členských krajinách EU. Pravdepodobne v dôsledku nastupujúcej krízy v Európe, ktorá má na Slovensku zdržanie z dôvodou zavedenia európskej meny, dochádza k relatívnemu nárastu počtu záujemcov z okolitých krajín. Odozvu to našlo aj v počte výhercov z jednotlivých krajín. Prvé oznamy pre výhercov z Európy prichádzali až v máji 2009. Oznamy o vylosovaní boli zaslané 108 obyvateľom zo Slovenska a 116 obyvateľom z Českej republiky. Poradie vedúcich krajín sa na tretej priečke, ktoré patrilo pred rokom Albánsku, zmenilo. Najvyšší počet výhercov v Európe patril Ukrajine, Uzbekistanu a Turecku. Z európskych krajín sa Lotérie naďalej nemohlo zúčastniť Poľsko a Veľká Británia, z ktorých sa v uplynulých 5 rokoch prisťahovalo do USA viac ako 50000 ľudí. Po pár rokoch prestávky sa znova mohli zapojiť záujemcovia z Ruska.

Vyrovnaný záujem o Lotériu DV-2009
Aj v tomto ročníku stagnoval počet záujemcov o Lotériu, hlavne v nových členských krajinách EU. Príčinou je pravdepodobne uspokojenie záujmu o prácu veľkého počtu hlavne mladších ľudí v európskych krajinách. Prvé oznamy pre výhercov z Európy prichádzali od konca apríla 2008. Oznamy o vylosovaní boli zaslané 169 obyvateľom zo Slovenska a 140 obyvateľom z Českej republiky. Podľa očakávaní najvyšší počet výhercov v Európe patril Ukrajine, Uzbekistane a Albánsku. Z európskych krajín sa Lotérie naďalej nemohlo zúčastniť Poľsko, Rusko a Veľká Británia, z ktorých sa v uplynulých 5 rokoch prisťahovalo do USA viac ako 50000 ľudí.

Zaujímavosti z Lotérie DV-2008
Prihlasovanie sa znovu uskutočňovalo v systéme elektronickej registrácie Štátneho Departmentu, ktorý bol využitý aj na podávanie prihlášok záujemcov zo SR v posledných mesiacoch r.2006. V tomto ročníku stagnoval počet nediskvalifikovaných záujemcov o Lotériu, hlavne v nových členských krajinách EU. Prekvapivo však narástol v Českej republike a Kirgizsku, čo viedlo aj k zvýšeniu počtu výhercov z týchto krajín. Prvé oznamy pre výhercov z Európy prichádzali v polovici apríla 2007. Oznamy o vylosovaní boli zaslané 157 obyvateľom zo Slovenska a 158 obyvateľom z Českej republiky, čím prvýkrát v histórii predbehli počet slovenských výhercov. Podľa očakávaní najvyšší počet výhercov v Európe patril Ukrajine, Albánsku a prekvapivo aj Kirgizsku, ktoré je losované v rámci regiónu Európa. Z najbližších krajín sa Lotérie naďalej nemohlo zúčastniť Poľsko a Rusko, z ktorých sa v uplynulých 5 rokoch prisťahovalo do USA viac ako 50000 ľudí.

Priebeh Lotérie DV-2007
Prihlasovanie sa znovu uskutočňovalo v systéme elektronickej registrácie Štátneho Departmentu, ktorý bol využitý aj na podávanie prihlášok záujemcov zo SR v posledných dvoch mesiacoch r.2005. Naďalej poklesol počet nediskvalifikovaných záujemcov o Lotériu, hlavne v nových členských krajinách EU, čo viedlo aj k zníženiu počtu výhercov z týchto krajín. Prvé oznamy pre výhercov z Európy prichádzali začiatkom mája 2006. Oznamy o vylosovaní boli zaslané 171 obyvateľom zo Slovenska a 85 obyvateľom z Českej republiky. Podľa očakávaní najvyšší počet výhercov v Európe patril Ukrajine, Albánsku a Bulharsku. Z najbližších krajín sa Lotérie nemohlo zúčastniť Poľsko a Rusko.

Priebeh Lotérie DV-2006
Prihlasovanie sa znovu uskutočňovalo v systéme elektronickej registrácie Štátneho Departmentu, ktorý bol využitý aj na podávanie prihlášok záujemcov zo SR v posledných dvoch mesiacoch r.2004. Prvý raz výrazne poklesol počet nediskvalifikovaných záujemcov o Lotériu, hlavne v nových členských krajinách EU. Tento pokles sa prejavil aj v znížení počtu výhercov z týchto krajín. Prvé oznamy pre výhercov z Európy prichádzali od polovice mája 2005. Oznamy o vylosovaní boli zaslané 223 obyvateľom zo Slovenska a 104 obyvateľom z Českej republiky. Podľa očakávaní najvyšší počet výhercov v Európe patril Poľsku, Ukrajine, Albánsku a Bulharsku.

Rozsiahle zmeny v Lotérii DV-2005
Štátny department USA uskutočnil rozsiahle zmeny v pravidlách Lotérie v ročníku DV-2005. Do Lotérie sa už nemôžu hlásiť záujemcovia narodení v Ruskej Federácii. Zmeny poznačila snaha eliminovať problémy, s ktorými sa stretávali poriadatelia v minulých rokoch: snahy obísť pravidlá a podávať viac prihlášok jednou osobou, snahy využiť Lotériu na získanie trvalého vstupu pre osoby s teroristickými zámermi. Vypracované boli nové procedúry, ktoré viedli k možnosti príjmu prihlášok do Lotérie výhradne elektronickou formou.
Prihlasovanie sa uskutočňovalo v systéme elektronickej registrácie Štátneho Departmentu, ktorý bol využitý aj na podávanie prihlášok záujemcov zo SR v posledných dvoch mesiacoch r.2003. Prvé oznamy pre výhercov z Európy prichádzali od polovice mája 2004. Oznamy o vylosovaní boli zaslané 398 obyvateľom zo Slovenska a 169 obyvateľom z Českej republiky. Podľa očakávaní najvyšší počet výhercov v Európe patril Poľsku, Ukrajine a Bulharsku.
Interview pre výhercov sú určené na termíny od 1.10.2004 do 30.9.2005. Menšie zmeny nastávajú v zostave dokumentov, ktoré výhercovia zasielajú do Konzulárneho Centra v Kentucky. Od 8. marca 2005 boli zvýšené poplatky pre výhercov DV-2005, hradené na Veľvyslanectvách USA.

Zmeny v Imigračnej a naturalizačnej Službe USA
Na základe Zákona o bezpečnosti vlasti (Homeland Security Act), schváleného Kongresom v r.2002 došlo k 1. marcu 2003 k reformám v Imigračnej a naturalizačnej Službe USA (pôvodná skratka INS), ktorá sa zaoberala prisťahovaleckou agendou a teda aj vydávaním a správou zelených kariet. Vznikol Department Bezpečnosti Domoviny (Department of Homeland Security - DHS) a časti pôvodnej INS boli rozčlenené do Riaditeľstva Hraničnej a dopravnej bezpečnosti (Directorate of Border and Transportation Security), Služieb občianstva a prisťahovalectva USA (U.S. Citizenship and Immigration Services - USCIS), Úradu zdieľaných služieb (Office of Shared Services), Úradu prisťahovaleckej štatistiky (Office of Immigration Statistics) a úradov DHS v zahraničí. Pôvodná agenda zelenej karty prešla v podstate na Služby občianstva a prisťahovalectva USA (U.S. Citizenship and Immigration Services - USCIS). V krátkom období v r.2003 bol zaužívaný aj názov Bureau of Citizenship and Immigration Services (BCIS).

Priebeh Lotérie DV-2004
Opäť sa menia pravidlá Lotérie. Súčasťou prihlášky sa stávajú fotografie rodinných príslušníkov účastníka. Oznamy pre výhercov z Európy boli v r.2003 zasielané oproti minulosti oneskorene. Prvé oznamy dostali výhercovia až v priebehu posledného júnového týždňa a postupne prichádzali v priebehu júla.
Podľa našich očakávaní výrazne narástol počet vylúčených prihlášok. Podľa vyhlásenia hovorcu Štátneho departmentu USA bolo vyše 40% prihlášok vylúčených, pretože nespĺňali ani základné kritériá (neboli doručené v určenom termíne, nezodpovedali formálnym požiadavkám). Pod túto skutočnosť sa okrem štandartných každoročných príčin podpísali aj sprísnené pravidlá. Prihlášky účastníkov, ktorí využili naše služby, boli bez výnimky zostavené správne a včas boli zaradené do Lotérie i samotného losovania.
Oznamy o vylosovaní boli zaslané 392 obyvateľom zo Slovenska a 172 obyvateľom z Českej republiky. Podľa očakávaní najvyšší počet výhercov v Európe patril Poľsku, Ukrajine a Bulharsku.

Priebeh Lotérie DV-2003
Znovu sa menia pravidlá Lotérie. Dochádza k úpravám rozmerov fotografií a sprísňujú sa požiadavky na spôsob zobrazenia účastníka. Začiatok príjmu prihlášok na jeseň 2001 je spojený so šokom zo septembrových teroristických útokov na USA. Lotéria však pokračuje podľa schválených pravidiel. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov boli oznamy pre výhercov v DV-2003 rozosielané na niekoľkokrát: okrem mája-júna (oznamy došli 318 obyvateľom zo Slovenska a 230 z Českej republiky) aj od októbra do decembra 2002. Príčinou bola skutočnosť, že sa dodatočne - po rozoslaní prvej dávky oznamov pre výhercov, prišlo na veľký počet "výmyselníkov", ktorí samostatne, alebo s využitím "služieb" podvodných "agentúr" podali väčší počet prihlášok, aby zvýšili svoje šance. Títo účastníci z rôznych krajín boli z Lotérie dodatočne vylúčení, aj keď v máji-júni dostali oznam o výhre. Aby boli všetky víza určené pre výhercov lotérie DV-2003 využité, oznámenia doručil Štátny Department na jeseň ďalším vylosovaným.
Všetci výhercovia, ktorí využili naše služby, zostali v procese prideľovania zelených kariet naďalej, ich rady sa dokonca rozšírili. Metodika, ktorú používame vylučuje čo i len náhodné podanie dvoch žiadostí od jedného účastníka. Využitie našich služieb vedie k podstatnému nárastu šance byť vylosovaným aj pri dodržaní náročných kritérií a čestných "pravidiel hry".

Priebeh Lotérie DV-2002
Podľa očakávaní najvyšší počet výhercov v Európe patril Ukrajine, Poľsku a Rusku. Poľsko bolo po niekoľkých rokoch znovu pripustené do Lotérie DV-2002. Podľa vyhlásenia hovorcu Štátneho departmentu USA bolo vyše 30% prihlášok vylúčených, pretože nespĺňali ani základné kritériá (neboli doručené v určenom termíne, nezodpovedali formálnym požiadavkám). Oznamy o vylosovaní boli zaslané 275 obyvateľom zo Slovenska a 116 obyvateľom z Českej republiky.
Losovanie prebehlo na prelome januára a februára 2001. Otvorenie nového Konzulárneho Centra vo Williamsburgu v štáte Kentucky zrejme urýchlilo celý proces spracovania. Prví výhercovia zo Slovenska začali okolo Veľkej Noci (v polovici apríla) dostávať oznamy o vylosovaní. Rozosielanie aj teraz prebiehalo po etapách a koncom mája boli doručené oznamy všetkým výhercom.

Priebeh Lotérie DV-2001
Príjem prihlášok do Lotérie prebiehal na jeseň 1999. Spracovanie agendy lotérie vykonávalo v tomto ročníku, rovnako ako v predchádzajúcich, Národné Vízové Centrum v Portsmouthe (štát New Hampshire). V priebehu mesiacov jún a júl 2000 boli doručené všetkým výhercom v Európe oznámenia o výhre. Oznamy o výhre boli doručené 331 výhercom zo Slovenskej republiky a 137 výhercom z Českej republiky.

Ako prebiehali predchádzajúce vízové Lotérie
Prvá Lotéria prebehla vo finančnom roku DV-1995. V prvých Lotériách neboli pridelené všetky dostupné víza.Počet účastníkov postupne rástol. Pravidlá sa priebežne menili - zo začiatku nebola potrebná v prihláške ani fotografia. Menili sa aj procedúry tak, aby zabezpečili každoročné vydanie 55 000 víz pre výhercov. Od r.2000 sa 5000 z týchto víz rozdeľuje v rámci programu NCARA pre obyvateľov Latinskej Ameriky.

Tu sa vrátite na stránku s najnovšími informáciami.