Lotéria s vízami: Na americkom pracovnom trhu majú kvalifikovaní šancu

Zelená karta (Green Card) sa hovorí prisťahovaleckým vízam do USA. Jej vlastník má väčšinu práv ako občan USA. Držiteľ zelenej karty môže bývať v USA, pracovať (slúži ako pracovné povolenie), voľne sa pohybovať, podnikať, vycestovať a pricestovať bez opätovného získania víz, študovať... Existuje niekoľko spôsobov, ako získať zelenú kartu. "Napríklad manželstvom s občanom USA, dosiahnutím svetovo významných úspechov v oblasti vedy, športu a umenia. Prípadne rozsiahlym investovaním v USA. To sú však skôr výnimočné spôsoby," vysvetľuje manažérka projektu GreenCard Services v Bratislave.
"Najreálnejšou šancou pre väčšinu záujemcov je účasť v Lotérii o zelenú kartu, ktorú organizuje vláda USA." O organizovaní lotérie rozhodol Kongres USA pred desiatimi rokmi. Cieľom tohto zákona je rozšíriť možnosti prisťahovania pre obyvateľov z krajín, odkiaľ je zvyčajne najnižšie zastúpenie imigrácie do USA, čím sa zabezpečí rôznorodosť prisťahovalectva do USA. A zároveň sa znížia náklady na administratívu spojenú so spracovaním žiadostí všetkých záujemcov. Zmyslom lotérie je teda zachovať rôznorodosť záujemcov o prisťahovanie a prácu v Spojených štátoch. Šance sú rozdelené rovnomerne podľa regiónov, pričom ani jedna krajina nedostane viac ako 3500 víz. Krajiny s vysokým počtom prisťahovalcov do USA sú z lotérie vylúčené. Napríklad do minulého roku k nim patrilo aj Poľsko. Na Slovensko ročne pripadá 350 až 400 miest.
Pravidlá
Do Lotérie o zelenú kartu sa môžete prihlásiť cez registračné miesta v USA alebo na Slovensku. Pravidlá v lotérii sú v podstate jednoduché a podmienky nie sú tvrdé. V prvom rade musí žiadateľ pochádzať z krajiny, z ktorej v posledných piatich rokoch pricestovalo do USA menej ako 50-tisíc ľudí. Túto podmienku spĺňa väčšina európskych krajín. Podmienkou je skončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou (ekvivalent americkej high school). Ak žiadateľ nemá maturitu, stačí dvojročná prax (počas posledných piatich rokov) v odbore, ktorý si vyžaduje najmenej dvojročnú prípravu. Zaujímavosťou je, že účastník lotérie nemusí vedieť po anglicky, ba neplatia ani vekové limity. "Záujemca, ktorý získa zelenú kartu, môže si prácu nájsť kdekoľvek v USA. Nemusí ísť o prácu v odbore, v ktorom doteraz pracuje. Podľa našich skúseností si najrýchlejšie nájdu prácu ľudia so skúsenosťami vo výpočtovej technike a programovaní, prípadne v práci s automobilmi. Niektoré profesie, ako všade na svete, sú aj v USA regulované. Napríklad lekár s niekoľkoročnou praxou nemôže túto činnosť v USA vykonávať bez absolvovania zodpovedajúcich skúšok."
Ako ďalej uviedla manažérka projektu, profesia nemá vplyv na získanie zelenej karty. Zo všetkých záujemcov sa totiž žrebujú víťazi. Žrebovanie je náhodné, výhercov určuje počítač po spracovaní prihlášok z celého sveta. Žrebovanie sa koná priamo v USA.
Dilema
Manažérka projektu radí, aby si záujemcovia ešte pred podaním prihlášky vyriešili problém, či sa naozaj chcú vysťahovať. "Niektorí sa rozhodujú, či si budú svoju kariéru budovať v krajine, v ktorej sa narodili, alebo za oceánom až vtedy, keď dostanú oznámenie o výhre," hovorí. Dodáva, že pritom výherca musí pripraviť celú sadu dokumentov potrebných na udelenie vstupných víz - doklady o vzdelaní, osobné doklady, musí zabezpečiť ich preklad do anglického jazyka... Náklady na vycestovanie vrátane letenky presiahnu zvyčajne 35-tisíc korún. Čerství držitelia zelenej karty nemajú právo na sociálne dávky. Preto na prvé mesiace pobytu, kým si nenájdu vhodné zamestnanie, odporúča vziať si so sebou istú sumu peňazí. Preto sa zelenou kartou nedá riešiť momentálna hmotná núdza. Ďalej neodporúča zaujímať sa o lotériu ľuďom, ktorí vo všeobecnosti mávajú problémy s prispôsobením sa na nové podmienky.
Skúšobná lehota
O zelenú kartu žiada jednotlivec. Ak počítač vyberie jeho žiadosť, právo na vysťahovanie získava jeho manžel (manželka) a slobodné deti do 21 rokov. Prihlášku môžu podať aj obaja manželia - každý zvlášť. Zvýšia tak vlastne svoju šancu na vyžrebovanie. "Stáva sa, že ako prvý vycestuje otec a pripraví podmienky na prisťahovanie rodiny." dodáva manažérka projektu. Prácu si vyberá každý sám - podľa vlastných schopností a možností. Práca ani ubytovanie nie sú súčasťou výhry. Výherca sa v podstate nemusí v ničom obmedzovať. Ako podotýka manažérka projektu, situácia na trhu práce je v súčasnosti v USA najmä pre kvalifikované pracovné sily veľmi priaznivá. Po získaní zelenej karty zostáva výherca občanom SR. Môže však voľne cestovať z a do USA. Ak sa rozhodne, môže po piatich rokoch požiadať o občianstvo USA. Zelená karta prepadne v prípade, ak sa viac ako rok bude zdržovať mimo Spojených štátov. "Väčšina držiteľov zelenej karty z bývalých socialistických krajín sa v nových podmienkach dobre uchytí. Majú dobrý základ vedomostí zo školy, široký profil praktických znalostí a skúseností. Po zvládnutí počiatočných problémov s aklimatizáciou a jazykom sa stávajú rovnoprávnymi hráčmi na americkom trhu práce". Vlani bolo v lotérii vyžrebovaných 331 Slovákov, ktorí sa v súčasnosti pripravujú na udelenie vstupných víz. V prípade zvýšeného záujmu môže byť počet vyžrebovaných aj vyšší. Uzávierka tohtoročnej lotérie je v októbri. V januári bude počítačové žrebovanie. Výhercovia dostanú oznámenia v júni až júli. Viac informácií o zelenej karte nájdete po slovensky na stránke www.greencard.sk.

Plné znenie nájdete v Pravde, 5.9.2000

Tu sa vrátite k zoznamu publikácií.