www tip - Zelená karta - https://www.greencard.sk/

České médiá sa v rôznej miere zaoberajú prípadom dvoch ľudí, ktorí sprostredkovávali prácu načierno v Spojených štátoch. Obaja boli odsúdení na niekoľkoročné väzenie. No nielen v Spojených štátoch nemajú radi čiernych pracovníkov.
Každoročne sa niekoľko stoviek Slovákov snaží získať legálne povolenie na prácu, resp. získať prisťahovalecké víza do USA. Výhodou oproti možnostiam získať prisťahovalecké víza do iných "lukratívnych" krajín je lotéria o zelenú kartu, ktorú USA každoročne organizujú.
Na tejto stránke nájdete všetky informácie (v slovenčine), ktoré potrebujete mať pri rozhodovaní sa, či sa na lotérii zúčastníte. Uchádzač o prisťahovalecké víza nemusí spĺňať výnimočné podmienky. V podstate musí mať skončenú strednú školu s maturitou (ekvivalent dvanásťročného vzdelania v americkej high school) alebo v posledných piatich rokoch absolvovať minimálne dva roky praxe v odbore, na ktorý sa pripravoval aspoň dva roky. Znalosť anglického jazyka sa neskúma, predpokladá sa však, že záujemca o prisťahovalecké víza sa v USA dohorí a pomerne rýchle si nájde prácu. Nezanedbateľnou podmienkou účasti, ktorú však Slováci spĺňajú, je fakt, že uchádzač pochádza z krajiny, ktorej obyvatelia sa môžu zúčastniť na lotérii.
Lotéria a jej pomerne benevolentné kritériá teda dávajú možnosť vysťahovať sa do Spojených štátov aj ľuďom, ktorí nemajú v USA rodinu či nie sú špičkovými odborníkmi v niektorej z práve žiadaných oblastí. Zelená karta dáva držiteľovi právo na trvalý pobyt v štátoch a väčšinu práv, aké majú aj občania USA. Výnimkou je právo byť volený a voliť. Držiteľ má zároveň aj právo na sociálnu ochranu, zdravotnícke služby, vzdelávanie... Po piatich rokoch od udelenia môže držiteľ požiadať o pridelenie občianstva USA.
Tzv. sito nastane až po žrebovaní víťazov lotérie. Čiže - fakt, že sa vaše meno ocitlo medzi víťazmi, ešte nemusí znamenať, že zelenú kartu získate. Preto si dôkladne prečítajte rubriku Pravidlá, ktoré podrobne píšu práve o site medzi vyžrebovanými. Dozviete sa, že musíte absolvovať interview na americkom veľvyslanectve, akú vysokú daň musíte zaplatiť ešte pred pohovorom, na čo sa vás počas interview budú pýtať a podobné "drobnosti", ktoré treba zvážiť ešte pred podaním prihlášky.

Plné znenie nájdete v Pravde, 4.9.2001

Tu sa vrátite k zoznamu publikácií.