Lotéria pokračuje. Prihlášky sa musia podať do konca októbra

Lotéria o zelenú kartu, ktorú každoročne organizuje vláda Spojených štátov, pokračuje ďalej.
V súčasnosti po celom svete prebieha zber prihlášok záujemcov o zelenú kartu. Jej vlastník získava právo na trvalý pobyt v USA a väčšinu práv ako majú aj občania Spojených štátov. Zároveň získava právo na sociálnu ochranu, zdravotnícke služby, vzdelávanie a podobne. Výnimkou je právo voliť a byť volený. Zelená karta sa vydáva na neobmedzenú dobu, po piatich rokoch jej držitelia môžu požiadať o pridelenie občianstva USA. Lotérie o zelenú kartu sa prakticky môže zúčastniť každý občan SR.
"Pravidlá lotérie sa nezmenili," hovorí manžérka z bratislavskej agentúry entro, GreenCard Services, ktorá sa špecializuje na pomoc záujemcom o zelenú kartu. "Výsledky lotérie by mali byť známe do polovice budúceho roka, keď výhercovia dostanú pozvánku na Veľvyslanectvo USA."
V rámci interview na veľvyslanectve musia výhercovia lotérie doložiť a vyjasniť, či naozaj spĺňajú kritéria na udelenie vstupných víz.
Kritéria sú v podstate jednoduché (maturita, prípadne minimálne dvojročná prax v odbore, na ktorý sa uchádzač pripravoval najmenej dva roky). Neskúma sa napríklad jazyková pripravenosť. Predpokladá sa však, že držiteľ zelenej karty si nájde prácu. "Veľvyslanectvo kontroluje, či sú splnené práve požiadavky na dosiahnuté vzdelanie, výpis z trestného registra a podobne," pokračuje manažérka. "Výhercovia z krajín, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko - aj z pohľadu nedávnych teroristických útokov, sú podrobení zvláštnemu postupu a víza sú vystavené po absolvovaní bezpečnostnej previerky."
Manžérka projektu mieni, že posledné udalosti sprísnia a predĺžia tento proces. Takáto previerka však nie je požadovaná v prípade výhercov zo Slovenska. Zaregistrovať sa teda záujemcovia o zelenú kartu môžu do polovice októbra. Do konca októbra musia byť prihlášky podané v Spojených štátoch.

Plné znenie nájdete v Pravde, 25.9.2001

Tu sa vrátite k zoznamu publikácií.