Lotéria o Zelené karty už o mesiac

Slováci, ktorí majú záujem získať Zelené karty a s nimi možnosť pracovať a bývať v Spojených štátoch amerických, majú i tohto roku šancu zapojiť sa do lotérie o Zelenú kartu. USA touto cestou každoročne prijímajú 50 000 migrantov z celého sveta. Minulý rok v nej vylosovali aj niečo vyše 300 Slovákov.
Prihlášky do lotérie sú prijímané v USA v priebehu októbra. Prihlášku si môže záujemca vyplniť a poslať sám, môže však o to požiadať aj niektorú z agentúr, ktoré sa na tento účel špecializujú. Jedinou agentúrou, ktorá má u nás oprávnenie na spracovanie údajov záujemcov o účasť vo vízovej lotérii USA, je entro, GreenCard Services. Manažérka projektu hovorí, čím sú ich služby užitočné pre záujemcov. "Je to preto, že prihlášky našich klientov sú zostavené presne podľa pravidiel a podávame ich priamo v USA. Pošta zo Slovenska totiž môže ísť 5 dní, ale aj 5 týždňov, čo nikto nevie presne zaručiť. Každá prihláška, ktorá príde pár minút pred termínom alebo pár minút po ňom, nebude zaradená do zlosovania. A my môžeme poskytnúť klientom istotu, že ich prihláška bude podaná presne v určenom čase."
V agentúre poskytujú záujemcom kompletný servis - spracujú za nich prihlášky presne podľa požiadaviek, upozorňujú na nezrovnalosti v osobných údajoch, prihlášky podávajú priamo v USA. V prípade výhry osobne informujú klienta a pomôžu mu s vyplnením podrobných dotazníkov, pripravia na interview na americkej ambasáde.
"Najviac chýb robia klienti vo vypĺňaní prihlášok. Aj keď sú pravidlá ich vyplnenia na prvý pohľad pomerne jednoduché, ľudia konajúci samostatne sa stále mýlia. Každoročne je preto vyradených asi 30 až 40 percent prihlášok, čo je dosť vysoké číslo. Všetky prihlášky, ktoré pripravujeme u nás, zodpovedajú pravidlám."
Na registráciu do lotérie je teraz ten najvhodnejší čas. Výsledky budú známe na budúci rok v máji-júni. Šťastlivý výherca zelenej karty môže do USA zobrať so sebou svoju manželku a slobodné deti do 21. rokov.

Najčastejšie chyby pri vypĺňaní prihlášky
- nedodržané požiadavky na fotografie (nevhodný formát, pozadie)
- chyby v dátume a mieste narodenia
- nepodpísaná prihláška

Kto sa môže zapojiť do lotérie
- každý, kto má ukončenú strednú školu (ekvivalent 12, ročnej americkej)
- alebo mal v priebehu posledných 5 rokov aspoň dva roky praxe v odbore, na ktorý sa pripravoval minimálne dva roky
- ovládanie anglického jazyka nie je potrebné
- netreba mať v USA príbuzných ani známych
- výherca musí spĺňať bežné kritériá pre pridelenie vstupných víz: Nesmie byť trestaný, drogovo závislý, trpieť závažnými infekčnými chorobami

Plné znenie nájdete v SME, 8.10.2002

Tu sa vrátite k zoznamu publikácií.