Do Ameriky so zelenou kartou

Neposielajte prihlášku expresne ani doporučene, inak vás z lotérie okamžite vyradia
Túžite sa dostať do USA, no nedostali ste študentské či pracovné víza? Vyskúšali ste už všetky možné riešenia? Možno stačí iba prihlásiť sa do lotérie o zelenú kartu a máte takmer všetky práva a povinnosti ako občan USA. Že neviete, čo to je? "Zelená karta alebo aj Green Card je názov prisťahovaleckého víza," povedala Novému Času manažérka agentúry entro, GreenCard Services. "Prideľuje sa na základe náhodného výberu v lotérii organizovanej vládou USA. Jej majiteľ má potom právo nielen na trvalý pobyt v Amerike, ale aj na väčšinu ostatných práv, ktoré majú občania USA." Okrem práva voliť a byť volený.
So zelenou kartou teda môže v Amerike pracovať, študovať, voľne sa pohybovať, vycestovať a znovu sa vrátiť bez víz. Máte aj právo bezvízového vstupu do krajín, s ktorými USA uzavreli zodpovedajúce zmluvy, a právo na sociálnu ochranu, zdravotnícke služby, vzdelávanie či na iné služby ako občan USA. Zelená karta sa vydáva na neobmedzený čas a po piatich rokoch môže jej držiteľ požiadať o americké štátne občianstvo.

Čo potrebujete
Ako teda získať vytúženú kartu? Vyplnenú prihlášku pošlete buď do spomínanej agentúry, alebo priamo do USA. Bližšie informácie získate v agentúre. Kritériá na získanie zelenej karty určuje americká vláda. Jedným z nich je ukončená stredná škola s maturitou alebo ak nemáte maturitu, musíte mať aspoň dva roky praxe v odbore, ktorý ste študovali. "Žiadateľom poradíme, či im stačí len predĺžiť prax, prípadne dorobiť maturitu. Povieme im aj, aké dokumenty budú na vybavenie karty potrebovať, aby nemali zbytočné problémy," hovorí manažérka projektu.

Iné ďalšie požiadavky nie sú.
Nie je potrebná ani znalosť angličtiny, ani vek žiadateľa. Prihlášku pošlite s dostatočným časovým predstihom. Inak by sa mohlo stať, že by vám ju už nezobrali. Ale pozor! Neposielajte ju expresne ani doporučene, ale klasicky. Inak vám tiež hrozí vylúčenie prihlášky z lotérie o zelenú kartu. V prípade, že prihlášku podáte prostredníctvom spomínanej agentúry, máte istotu, že sa zaradí do žrebovania. Prihlášku vám totiž agentúra podá priamo v USA.

Pozor na fotografiu
Nezabudnite, že zaregistrovať sa môžete len raz za rok. Ak nebudete úspešný prvý raz, môžete šťastie skúsiť o rok v ďalšej lotérii. Manželia podávajú prihlášku každý sám za seba. No ak je vyžrebovaný aspoň jeden z nich, zelenú kartu získavajú obaja. A aj ich deti do 21 rokov, ktoré sú slobodné. Keď prihlášku podávajú deti, rodičia zelenú kartu automaticky nezískavajú. Môžu však o ňu požiadať, keď sa ich deti v USA usadia.

K prihláške sa prikladá aj fotografia.
"Tu sa žiadatelia dopúšťajú najčastejších chýb. Rozmery a požiadavky k fotografiám sa každý rok menia a nie každý pozná aktuálne kritériá," upozorňuje manažérka GreenCard Services. Dôležité je venovať vyplneniu prihlášky veľkú pozornosť. Aj vynechanie jediného údaju či podpisu zapríčiní, že ste z kola von. "Prihlášky, ktoré pre klientov spracúvame my, prechádzajú niekoľkonásobnou kontrolou. Preto sú podobné chyby v prihláške vylúčené," dodáva manažérka.

Rozhodne počítač
Keď už ste všetko úspešne absolvovali, musíte čakať. Počítačový program náhodne vyberie žrebovaním víťazov zelenej karty. Ak vyhráte, oznámia vám to v priebehu mája až júla nasledujúceho roka na adresu, ktorú ste v prihláške uviedli. "Možnosť výhry nie je až taká nízka. Už sme do Ameriky odprevádzali desiatky výhercov," tvrdí manažérka agentúry. Po osobnom pohovore na americkom veľvyslanectve ešte dokladmi podložíte pravdivosť všetkých uvedených informácií v prihláške a zelená karta je vaša.

Plné znenie nájdete v Novom čase, 12.9.2002

Tu sa vrátite k zoznamu publikácií.