Šanca získať zelenú kartu je vyššia

Rusi a Poliaci sa už do lotérie zapojiť nemôžu, bude vyžrebovaných viac Slovákov
Na zapojenie sa do lotérie o zelenú kartu ostáva len niekoľko dní, príjem prihlášok sa uzatvára 4. decembra. Šance Slovákov sú tento rok vyššie ako inokedy, pretože Poliaci a Rusi sa zapojiť nemôžu a aj záujem Slovákov je od vstupu Slovenska do Európskej únie menší.
Každý rok získa päťdesiattisíc ľudí zelenú kartu v lotérii, ktorú organizujú americké úrady. Vďaka nej môžu vycestovať do Spojených štátov, žiť tam a pracovať. Zelená karta je totiž prisťahovalecké vízum do tejto krajiny.
"V lotérii sú si všetci rovní, ženy i muži, mladí i starí. Každý, kto sa zaregistroval a nebol vyradený, má rovnaké šance. Počítač vyberá náhodne," objasňuje šance na úspech v lotérii manažérka projektu zo spoločnosti entro, GreenCard Services, ktorá má s registráciou záujemcov dlhoročné skúsenosti.
Aj keď ide o prisťahovalecké víza do Spojených štátov, kde je štátnym jazykom angličtina, jej znalosť nie je podmienkou.

Zapojiť sa dá len cez internet

Zapojiť sa do lotérie je možné dvoma spôsobmi. Keďže registrácia sa dá uskutočniť len prostredníctvom internetu, záujemcovia o víza to môžu urobiť buď osobne, alebo sa obrátia o pomoc na agentúru, ktorá ich do súťaže prihlási.
Pri výbere agentúry si však treba dávať pozor. Nie všetky agentúry aj skutočne poskytnú sľubovaný servis a kvalita ich služieb nemusí byť dobrá, čo môže spôsobiť, že v registrácii sa urobia chyby. Keďže služby agentúr, a to tak slovenských, ako aj amerických, sú platené je treba si spomedzi agentúr dobre vybrať, najlepšie takú, ktorá to už robí roky a má s touto lotériou skúsenosti. Práve tie môžu byť pri registrácii dôležité.
Zaregistrovať sa teda dá tak prostredníctvom slovenskej agentúry, ako aj americkej. Rozdiel je len vo forme komunikácie a kontaktu. Poplatky sú zhruba rovnaké. Na porovnanie: v slovenskej agentúre zaplatíte tisíc korún za osobu a tisícpäťsto za manželský pár. V jednej z amerických agentúr to v vychádza v prepočte o päťsto korún viac v obidvoch prípadoch.

Zaregistrujte sa čo najskôr

Každoročne sa do lotérie prihlásia milióny uchádzačov z celého sveta, zelenú kartu však môže získať len päťdesiattisíc z nich. "V tomto roku je hádam najdôležitejšou zmenou posunutie termínu skončenia prijímania prihlášok," konštatuje manažérka projektu GreenCard Services.
Ten sa posunul z konca roka na štvrtý december, keď je posledný možný deň na registráciu priamo na internetovej stránke. Tí, ktorí chcú využiť služby agentúry, by sa mali poponáhľať, pretože im ostáva ešte menej času. Agentúry totiž z technických dôvodov, aby stihli spracovať všetky údaje, uzatvárajú prijímanie prihlášok v posledný novembrový deň.
Možnosť pracovať v krajinách Európskej únie spôsobila, že záujem Slovákov o zelenú kartu klesol. Mnohí sa totiž do Spojených štátov chceli dostať iba kvôli zárobku, neplánovali tam ostať natrvalo. Pretrváva však záujem tých, ktorí tam majú príbuzných a chcú sa vysťahovať za nimi. Ľudí odradzuje aj situácia v USA, a to tak bezpečnostná, ako aj čo sa týka prírodných katastrof.

Poplatok sa zvýšil

Osoba, ktorú vyžrebujú v lotérii, ešte nevyhrala a automaticky nedostáva prisťahovalecké víza - zelenú kartu. Po prijatí obálky s dokumentmi musí ešte absolvovať interview na americkom veľvyslanectve. Tam bude musieť zaplatiť poplatok. Ten sa opäť zvýšil, je to 775 amerických dolárov na osobu, čo pri štvorčlennej rodine presiahne sumu stotisíc korún.
Navyše ak si chcete víza udržať, nemôžete ostať na Slovensku, lebo by ste o víza prišli. Držitelia víz musia totiž v Spojených štátoch stráviť určitý čas.

Podmienky na účasť v hre

Kongres USA vyhlásil v roku 1990 Diversity Visa Program. Ten je vo svete známy ako Green Card Lottery či Lotéria o zelenú kartu. Jeho úlohou je zabezpečiť rôznorodosť obyvateľstva Spojených štátov. Lotéria totiž umožňuje, aby masa záujemcov z rôznych krajín bola rovnomerne rozložená. Obyvatelia niektorých, Amerikou vybraných, krajín sa však do súťaže zapojiť nemôžu.
Podľa zmien, ktoré boli schválené pred dvoma rokmi, je možné sa do lotérie zaregistrovať len elektronicky. Žiadateľ pritom musí spĺňať dve podmienky: musí mať skončené stredoškolské vzdelanie s maturitou (rovnocenné s americkou high school) alebo musel v priebehu predchádzajúcich piatich rokov absolvovať prax v odbore, na ktorý sa predtým pripravoval aspoň dva roky.
Vekový limit sa v pravidlách neuvádza, ale ak nejde o výnimočne nadaného mladého človeka, ktorý zmaturoval v predstihu, tak by to teoreticky mali byť ľudia starší ako 17-18 rokov. Druhým pravidlom je, že uchádzač musí pochádzať z krajiny, ktorá má povolenie na účasť v lotérii. A to Slovensko ešte má, ale napríklad Poľsko a Rusko sa už do lotérie zapojiť nemôžu.

Čo je zelená karta

* Green Card - zelená karta, je názov pre prisťahovalecké víza do USA
* držiteľ karty získava právo na trvalý pobyt v USA a takmer všetky práva občana Spojených štátov, okrem práva voliť a byť volený
* výherca môže so sebou do USA zobrať aj svojho manžela, manželku a slobodné deti do 21 rokov
* vízum sa vydáva na neobmedzené obdobie

držiteľ zelenej karty:
* môže žiť, pracovať, voľne sa pohybovať v USA
* môže kedykoľvek vycestovať z USA a znova sa vrátiť bez toho, aby potreboval nové víza
* nepotrebuje víza ani do krajín, s ktorými uzavreli USA zmluvy
* má právo na sociálnu ochranu, zdravotnícke služby či vzdelávanie rovnako ako občan USA
* po 5 rokoch od získania môže požiadať o pridelenie občianstva v USA

Plné znenie nájdete v Pravde, 15.11.2005

Tu sa vrátite k zoznamu publikácií.