Výsledky Lotérie DV-2001

Do Lotérie sa pripúšťajú iba žiadatelia z krajín z nízkou úrovňou prisťahovalectva. Ak sa za posledných 5 rokov prisťahovalo z niektorej krajiny do USA viac ako 50 000 ľudí, táto krajina je z Lotérie vylúčená. V Losovaní DV-2001 sa nemohli zúčastniť žiadatelia z nasledovných krajín: Kanada, Čína (okrem Tchajwanu a Hong-Kongu), Kolumbia, Kuba, Dominikánska republika, El Salvador, Haiti, India, Jamajka, Mexiko, Filipíny, Poľsko, Južná Kórea, Vietnam, Veľká Británia (okrem Severného Írska).

Výsledky Lotérie DV-2001 boli uverejnené koncom júna 2000. Počet vylosovaných, ktorým boli zaslané oznámenia,  je za jednotlivé krajiny uvedený v nasledujúcej tabuľke. Názvy krajín sú uvedené v angličtine, podľa terminológie Ministerstva zahraničných vecí USA.

AFRIKA
ALGERIA 949 ERITREA 245 NAMIBIA 5
ANGOLA 9 ETHIOPIA 5007 NIGER 18
BENIN 62 GABON 11 NIGERIA 6017
BOTSWANA 21 GAMBIA, 72 RWANDA 56
BURKINA FASO 18 GHANA 6000 SAO TOME AND PRINCIPE 0
BURUNDI 11 GUINEA 283 SENEGAL 316
CAMEROON 653 GUINEA-BISSAU 2 SEYCHELLES 2
CAPE VERDE 11 KENYA 1606 SIERRA LEONE 2240
CENTRAL AFRICAN REP. 5 LESOTHO 0 SOMALIA 2364
CHAD 23 LIBERIA 1193 SOUTH AFRICA 357
COMOROS 0 LIBYA 34 SUDAN 1661
CONGO 45 MADAGASCAR 29 SWAZILAND 0
CONGO, DEMOCRATIC REP. OF 596 MALAWI 25 TANZANIA 231
MALI 59 TOGO 699
COTE D'IVOIRE 199 MAURITANIA 23 TUNISIA 83
DJIBOUTI 25 MAURITIUS 23 UGANDA 154
EGYPT 2383 MOROCCO 5000 ZAMBIA 101
EQUATORIAL GUINEA 3 MOZAMBIQUE 8 ZIMBABWE 91
 

ÁZIA

AFGHANISTAN 309 IRAQ 99 NEPAL 376
BAHRAIN 4 ISRAEL 115 OMAN 3
BANGLADESH 5003 JAPAN 408 PAKISTAN 4721
BHUTAN 1 JORDAN 80 QATAR 7
BRUNEI 0 NORTH KOREA 2 SAUDI ARABIA 88
BURMA 734 KUWAIT 47 SINGAPORE 41
CAMBODIA 152 LAOS 8 SRI LANKA 410
HONG KONG, SPEC.ADMIN.REGION 126 LEBANON 78 SYRIA 85
MALAYSIA 70 THAILAND 163
INDONESIA 369 MALDIVES 269 UNITED ARAB EMIRATES 40
IRAN 740 MONGOLIA 24 YEMEN 201
 

EURÓPA

ALBANIA 4255 GERMANY 1902 NORTHERN IRELAND 42
ANDORRA 0 GREECE 63 NORWAY 14
ARMENIA 989 HUNGARY 120 PORTUGAL 31
AUSTRIA 90 ICELAND 9 ROMANIA 2370
AZERBAIJAN 300 IRELAND 221 RUSSIA 3579
BELARUS 861 ITALY 141 SAN MARINO 0
BELGIUM 39 KAZAKHSTAN 876 SERBIA-MONTENEGRO 401
BOSNIA-HERZEGOVINA 59 KYRGYZSTAN 184 SLOVAKIA 331
BULGARIA 2893 LATVIA 175 SLOVENIA 10
CROATIA 62 LIECHTENSTEIN 0 SPAIN 37
CYPRUS 12 LITHUANIA 1200 SWEDEN 87
CZECH REPUBLIC 137 LUXEMBOURG 2 SWITZERLAND 1660
DENMARK 45 MACEDONIA, FYR OF 190 TAJIKISTAN 46
ESTONIA 47 TURKEY 1011
FINLAND 27 MALTA 4 TURKMENISTAN 48
FRANCE 260 MOLDOVA 269 UKRAINE 5029
Reunion 1 MONACO 0 UZBEKISTAN 1026
GEORGIA 287 NETHERLANDS 53
Aruba 1
 

SEVERNÁ AMERIKA

BAHAMAS, THE 19
 

OCEÁNIA

AUSTRALIA 333 NAURU 0 SOLOMON ISLANDS 0
FIJI 676 NEW ZEALAND 224 TONGA 55
KIRIBATI 0 PALAU 0 TUVALU 0
MARSHALL ISLANDS 0 PAPUA NEW GUINEA 3 VANUATU 1
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF 0 SAMOA 8
 

JUŽNÁ AMERIKA, STREDNÁ AMERIKA A KARIBSKÁ OBLASŤ

ANTIGUA AND BARBUDA 1 DOMINICA 18 PERU 872
ARGENTINA 117 ECUADOR 1167 SAINT KITTS AND NEVIS 1
BARBADOS 4 GRENADA 3 SAINT LUCIA 6
BELIZE 4 GUATEMALA 27 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 6
BOLIVIA 17 GUYANA 47
BRAZIL 397 HONDURAS 47 SURINAME 0
CHILE 9 NICARAGUA 21 TRINIDAD AND TOBAGO 102
COSTA RICA 24 PANAMA 30 URUGUAY 12
CUBA 743 PARAGUAY 8 VENEZUELA 130