Výsledky Lotérie DV-2002

Do Lotérie sa pripúšťajú iba žiadatelia z krajín z nízkou úrovňou prisťahovalectva. Ak sa za posledných 5 rokov prisťahovalo z niektorej krajiny do USA viac ako 50 000 ľudí, táto krajina je z Lotérie vylúčená. V losovaní Lotérie DV-2002 sa nemohli zúčastniť žiadatelia z nasledovných krajín: Kanada, Čína (okrem Tchajwanu a Hong-Kongu), Kolumbia, Dominikánska republika, El Salvador, Haiti, India, Pakistan, Jamajka, Mexiko, Filipíny, Južná Kórea, Vietnam, Veľká Británia (okrem Severného Írska).

Výsledky Lotérie DV-2002 boli uverejnené v máji 2001. Počet vylosovaných v tomto ročníku, ktorým boli zaslané oznámenia,  je za jednotlivé krajiny uvedený v nasledujúcej tabuľke. Názvy krajín sú uvedené v angličtine, podľa terminológie Ministerstva zahraničných vecí USA.

AFRIKA
ALGERIA 1163 ERITREA 246 NAMIBIA 3
ANGOLA 15 ETHIOPIA 4997 NIGER 45
BENIN 70 GABON 18 NIGERIA 6049
BOTSWANA 12 GAMBIA, 63 RWANDA 22
BURKINA FASO 14 GHANA 6531 SAO TOME AND PRINCIPE 0
BURUNDI 0 GUINEA 274 SENEGAL 379
CAMEROON 775 GUINEA-BISSAU 2 SEYCHELLES 2
CAPE VERDE 12 KENYA 2408 SIERRA LEONE 5767
CENTRAL AFRICAN REP. 2 LESOTHO 0 SOMALIA 1328
CHAD 19 LIBERIA 1117 SOUTH AFRICA 452
COMOROS 0 LIBYA 26 SUDAN 1820
CONGO 76 MADAGASCAR 3 SWAZILAND 5
CONGO, DEMOCRATIC REP. OF 405 MALAWI 27 TANZANIA 269
MALI 43 TOGO 786
COTE D'IVOIRE 163 MAURITANIA 43 TUNISIA 151
DJIBOUTI 10 MAURITIUS 15 UGANDA 192
EGYPT 2046 MOROCCO 2056 ZAMBIA 91
EQUATORIAL GUINEA 0 MOZAMBIQUE 8 ZIMBABWE 121
 

ÁZIA

AFGHANISTAN 208 IRAQ 117 NEPAL 729
BAHRAIN 3 ISRAEL 199 OMAN 6
BANGLADESH 5497 JAPAN 637 TAIWAN 2261
BHUTAN 4 JORDAN 123 QATAR 4
BRUNEI 0 NORTH KOREA 0 SAUDI ARABIA 50
BURMA 930 KUWAIT 39 SINGAPORE 62
CAMBODIA 267 LAOS 6 SRI LANKA 757
HONG KONG, SPEC.ADMIN.REGION 205 LEBANON 118 SYRIA 67
MALAYSIA 131 THAILAND 363
INDONESIA 537 MALDIVES 0 UNITED ARAB EMIRATES 22
IRAN 1703 MONGOLIA 69 YEMEN 223
 

EURÓPA

ALBANIA 2331 GERMANY 1090 NORTHERN IRELAND 11
ANDORRA 0 GREECE 44 NORWAY 11
ARMENIA 843 HUNGARY 101 PORTUGAL 17
AUSTRIA 56 ICELAND 9 ROMANIA 1357
AZERBAIJAN 267 IRELAND 135 RUSSIA 2754
BELARUS 775 ITALY 95 SAN MARINO 0
BELGIUM 30 KAZAKHSTAN 656 POLAND 4707
BOSNIA & HERZEGOVINA 49 KYRGYZSTAN 133 SLOVAKIA 275
BULGARIA 2489 LATVIA 156 SLOVENIA 5
CROATIA 43 LIECHTENSTEIN 0 SPAIN 38
CYPRUS 16 LITHUANIA 1483 SWEDEN 54
CZECH REPUBLIC 116 LUXEMBOURG 2 SWITZERLAND 105
DENMARK 26 MACEDONIA, FYR OF 157 TAJIKISTAN 107
ESTONIA 61 TURKEY 1153
FINLAND 19 MALTA 2 TURKMENISTAN 43
FRANCE 207 MOLDOVA 461 UKRAINE 5511

Goudelupe

1 MONACO 0 UZBEKISTAN 1497
GEORGIA 273 NETHERLANDS 52

YUGOSLAVIA

175

 

Netherlands Antilles 5
 

SEVERNÁ AMERIKA

BAHAMAS, THE 15
 

OCEÁNIA

AUSTRALIA 220 NAURU 0 SOLOMON ISLANDS 0
FIJI 820 NEW ZEALAND 138 TONGA 37
KIRIBATI 0 Cook Islands 3 TUVALU 0
MARSHALL ISLANDS 0 PAPUA NEW GUINEA 4 VANUATU 0
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF 0 SAMOA 1

PALAU

0
 

JUŽNÁ AMERIKA, STREDNÁ AMERIKA A KARIBSKÁ OBLASŤ

ANTIGUA AND BARBUDA 2 DOMINICA 6 PERU 1181
ARGENTINA 198 ECUADOR 432 SAINT KITTS AND NEVIS 2
BARBADOS 2 GRENADA 4 SAINT LUCIA 3
BELIZE 0 GUATEMALA 20 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 2
BOLIVIA 79 GUYANA 32
BRAZIL 237 HONDURAS 12 SURINAME 2
CHILE 41 NICARAGUA 6 TRINIDAD AND TOBAGO 69
COSTA RICA 8 PANAMA 6 URUGUAY 17
CUBA 757 PARAGUAY 1 VENEZUELA 153