Výsledky Lotérie DV-2003

V Lotérii DV-2003 narástol počet tých, ktorí boli z Lotérie vylúčení, pretože nesplnili požiadavky na zaradenie do Lotérie. Hlavne z dôvodov zmeny pravidiel došlo k výraznému nárastu vylúčených. Všetky prihlášky účastníkov, ktorí sa spoľahli na naše služby zodpovedali pravidlám Lotérie a boli podané do losovania. Inak bolo v Lotérii DV-2003 vylúčených z losovania vyše 40% prihlášok.

V Losovaní sa nemohli zúčastniť žiadatelia z nasledovných krajín: Kanada, Čína (okrem Tchajwanu, Hong-Kongu a Macaa), Kolumbia, Dominikánska republika, El Salvador, Haiti, India, Pakistan, Jamajka, Mexiko, Filipíny, Južná Kórea, Vietnam, Veľká Británia (okrem Severného Írska).

Výsledky poslednej zakončenej Lotérie boli uverejnené v júni 2002. Počet vylosovaných v Lotérii DV-2003, ktorým boli zaslané oznámenia,  je za jednotlivé krajiny uvedený v nasledujúcej tabuľke. Názvy krajín sú uvedené v angličtine, podľa terminológie Ministerstva zahraničných vecí USA.

AFRIKA
ALGERIA 834 ERITREA 252 NAMIBIA 6
ANGOLA 29 ETHIOPIA 5562 NIGER 34
BENIN 134 GABON 20 NIGERIA 5989
BOTSWANA 4 GAMBIA, THE 32 RWANDA 21
BURKINA FASO 28 GHANA 6333 SAO TOME AND PRINCIPE 0
BURUNDI 21 GUINEA 157 SENEGAL 199
CAMEROON 675 GUINEA-BISSAU 1 SEYCHELLES 0
CAPE VERDE 1 KENYA 3194 SIERRA LEONE 3096
CENTRAL AFRICAN REP. 8 LESOTHO 2 SOMALIA 748
CHAD 45 LIBERIA 1067 SOUTH AFRICA 617
COMOROS 2 LIBYA 61 SUDAN 1297
CONGO 41 MADAGASCAR 25 SWAZILAND 5
CONGO, DEMOCRATIC REP. OF 619 MALAWI 31 TANZANIA 349
MALI 46 TOGO 1994
COTE D'IVOIRE 298 MAURITANIA 14 TUNISIA 114
DJIBOUTI 24 MAURITIUS 25 UGANDA 195
EGYPT 1551 MOROCCO 3083 ZAMBIA 109
EQUATORIAL GUINEA 8 MOZAMBIQUE 5 ZIMBABWE 133
 

ÁZIA

AFGHANISTAN 45 IRAQ 71 NEPAL 2320
BAHRAIN 7 ISRAEL 145 OMAN 6
BANGLADESH 4935 JAPAN 890 TAIWAN 1618
BHUTAN 4 JORDAN 75 QATAR 1
BRUNEI 1 NORTH KOREA 4 SAUDI ARABIA 38
BURMA 461 KUWAIT 30 SINGAPORE 80
CAMBODIA 260 LAOS 6 SRI LANKA 889
HONG KONG, SPEC.ADMIN.REGION 190 LEBANON 62 SYRIA 62
MALAYSIA 167 THAILAND 297
INDONESIA 608 MALDIVES 0 UNITED ARAB EMIRATES 29
IRAN 768 MONGOLIA 56 YEMEN 44
 

EURÓPA

ALBANIA 1898 GERMANY 850 NORTHERN IRELAND 43
ANDORRA 0 GREECE 41 NORWAY 16
ARMENIA 630 HUNGARY 170 PORTUGAL 13
AUSTRIA 64 ICELAND 7 ROMANIA 1636
AZERBAIJAN 281 IRELAND 288 RUSSIA 2695
BELARUS 836 ITALY 168 SAN MARINO 0
BELGIUM 42 KAZAKHSTAN 454 POLAND 3855
BOSNIA & HERZEGOVINA 93 KYRGYZSTAN 199 SLOVAKIA 318
BULGARIA 2843 LATVIA 172 SLOVENIA 3
CROATIA 70 LIECHTENSTEIN 0 SPAIN 77
CYPRUS 18 LITHUANIA 2245 SWEDEN 88
CZECH REPUBLIC 230 LUXEMBOURG 3 SWITZERLAND 163
DENMARK 35 MACEDONIA, FYR OF 145 TAJIKISTAN 86
ESTONIA 61 MALTA 3 TURKEY 1629
FINLAND 26 MOLDOVA 418 TURKMENISTAN 79
FRANCE 308 MONACO 0 UKRAINE 4035

Guadeloupe

4 NETHERLANDS 90 UZBEKISTAN 1192
Martinique 2 Netherlands Antilles 5

YUGOSLAVIA

245
GEORGIA 332 Aruba 1 Macau 21
 

SEVERNÁ AMERIKA

BAHAMAS, THE 13
 

OCEÁNIA

AUSTRALIA 414 NAURU 0 SOLOMON ISLANDS 0
FIJI 524 NEW ZEALAND 210 TONGA 38
KIRIBATI 0 Cook Islands 3 TUVALU 0
MARSHALL ISLANDS 0 PAPUA NEW GUINEA 7 VANUATU 0
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF 0 SAMOA 2

PALAU

5
 

JUŽNÁ AMERIKA, STREDNÁ AMERIKA A KARIBSKÁ OBLASŤ

ANTIGUA AND BARBUDA 1 DOMINICA 9 PERU 1063
ARGENTINA 343 ECUADOR 411 SAINT KITTS AND NEVIS 0
BARBADOS 3 GRENADA 0 SAINT LUCIA 3
BELIZE 5 GUATEMALA 14 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 0
BOLIVIA 65 GUYANA 27
BRAZIL 452 HONDURAS 16 SURINAME 8
CHILE 27 NICARAGUA 24 TRINIDAD AND TOBAGO 69
COSTA RICA 25 PANAMA 18 URUGUAY 32
CUBA 529 PARAGUAY 3 VENEZUELA 153