Výsledky Lotérie DV-2009

Rozhodnutie o poriadaní Lotérie bolo prijaté Kongresom USA v roku 1990. Každoročne, až na Lotériu DV-2003, stúpal záujem o účasť v nej. Od ročníka Lotérie DV-2006 sa hlavne v Európe prejavil pokles záujmu, čo vidno aj na poklese vylosovaných z niektorých krajín, vrátane Slovenska. Súčasne však rastie reálna možnosť na výhru u tých, ktorí majú skutočný záujem o získanie a využitie Zelenej karty. Zároveň s nárastom záujmu rástol aj počet tých, ktorí boli z Lotérie vylúčení, pretože nesplnili požiadavky na zaradenie do Lotérie. Od Lotérie DV-2005 došlo k zmenám v procedúrach príjmu a spracovania prihlášok. Priebeh príjmu prihlášok podľa našich očakávaní ukázal, že stovky tisíc samostatne konajúcich záujemcov nezvládli nové podmienky a nedokázali zabezpečiť zaradenie svojej prihlášky do Lotérie. Všetky prihlášky účastníkov, ktorí sa spoľahli na naše služby, zodpovedali pravidlám Lotérie a boli zaradené do losovacieho systému.
Štatistika diskvalifikovaných prihlášok už nie je hovorcom Štátneho departmentu USA zverejňovaná. Pri diskvalifikáciách sa nejedná len o žiadateľov z rozvojových krajín, ako by si niekto mohol myslieť. Podľa našich skúseností viac ako tretina záujemcov zo Slovenska nie je schopná samostatne pripraviť bezchybnú prihlášku.

Do Lotérie sa pripúšťajú iba žiadatelia z krajín z nízkou úrovňou prisťahovalectva. Ak sa za posledných 5 rokov prisťahovalo z niektorej krajiny do USA viac ako 50 000 ľudí, táto krajina je z Lotérie vylúčená. V poslednom losovaní sa nemohli zúčastniť žiadatelia z nasledovných krajín: Brazília, Kanada, Čína (okrem Tchajwanu a Hong-Kongu), Kolumbia, Dominikánska republika, Ekuádor, Salvador, Haiti, India, Pakistan, Jamajka, Mexiko, Peru, Filipíny, Južná Kórea, Vietnam, Poľsko, Rusko a Veľká Británia a od nej závislé územia (okrem Severného Írska). Od Lotérie DV-2000 je 5 000 z  celkového počtu 55 000 víz prideľovaných v rámci programu NCARA pre obyvateľov Latinskej Ameriky.
Tu nájdete výsledky minulých lotérií

Štatistiky uvedené nižšie ukazujú, že žiadatelia zo Slovenskej republiky majú napriek poklesu v posledných 2 ročníkoch vyššiu pravdepodobnosť vylosovania, ako žiadatelia z iných, hlavne veľkých krajín. V prvej tabuľke vidíte štatisticky očakávaný počet pridelených víz pre účastníkov Lotérie.

Ročník/Región

Afrika

Ázia

Európa

Severná Amerika

Južná
a Latinská Amerika

Oceánia

DV-1995

20200

6837

24549

8

2589

817

DV-1996

20426

7087

24257

8

2407

815

DV-1997

20623

7187

23910

8

2455

817

DV-1998

21179

7280

23213

8

2476

844

DV-1999

21408

7254

23024

8

2468

837

DV-2000

23343

7282

17016

44

1627

688

DV-2001

21572

8156

17462

10

2098

702

DV-2002

22303

8521

16670

8

1818

680

DV-2003

18688

6174

20728

5

1904

616

DV-2004

22754

8855

16206

6

1595

593

DV-2005

22472

6881

17248

7

2535

857

DV-2006

24465

6751

14875

7

2643

1259

DV-2007

26654

7234

13379

7

1878

848

DV-2008

27315

7313

13523

9

954

886

DV-2009

27097

7028

14016

6

950

903

(* Oficiálne konečné hodnoty pri ročníkoch DV-2004 až DV-2009 budú známe až po ukončení uvedeného finačného roka a zverejnení štatistických údajov. Od ročníka 2003 sa uvádzajú aj presné počty vystavených víz)

Aké sú výsledky pre žiadateľov zo Slovenskej republiky a Českej republiky za posledné roky?

Ročník/krajina

DV-1998

DV-1999 DV-2000 DV-2001 DV-2002 DV-2003 DV-2004 DV-2005 DV-2006 DV-2007 DV-2008 DV-2009
Slovenská republika

418

458  375 331 275 318 392 398 223  171  157  169 
Česká republika

147

208  215 137 116 230 172 169 104  85  158  140 

Výsledky poslednej zakončenej Lotérie boli uverejnené v júni 2008. Počet vylosovaných v Lotérii DV-2009, ktorým boli zaslané oznámenia,  je za jednotlivé krajiny uvedený v nasledujúcej tabuľke. Názvy krajín sú uvedené v angličtine, podľa terminológie Ministerstva zahraničných vecí USA.

AFRIKA
ALGERIA 2,205 ETHIOPIA 5,200 NIGER 64
ANGOLA 38 GABON 35 NIGERIA 6,041
BENIN 390 GAMBIA, THE 168 RWANDA 111
BOTSWANA 22 GHANA 7,322 SAO TOME AND PRINCIPE  1  
BURKINA FASO 129 GUINEA 469 SENEGAL 1,160
BURUNDI 86 GUINEA-BISSAU 9 SEYCHELLES  8     
CAMEROON 3,659 KENYA 4,307 SIERRA LEONE 2,230
CAPE VERDE 9 LESOTHO 4 SOMALIA 256
CENTRAL AFRICAN REP. 21 LIBERIA 3,440 SOUTH AFRICA 909
CHAD 27 LIBYA 117 SUDAN 1,143
COMOROS 6 MADAGASCAR 46 SWAZILAND 6
CONGO 1,582 MALAWI 29 TANZANIA 298
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 65 MALI 124 TOGO 956
COTE D’IVOIRE 642 MAURITANIA 39 TUNISIA 155
DJIBOUTI 26 MAURITIUS 62 UGANDA 433
EGYPT 4,831 MOROCCO 3,820 ZAMBIA 156
EQUATORIAL GUINEA 10 MOZAMBIQUE 22 ZIMBABWE 242
ERITREA 829 NAMIBIA 20  
ÁZIA
AFGHANISTAN 117 ISRAEL 194 OMAN 10
BAHRAIN 18 JAPAN 320 QATAR 10
BANGLADESH 6,023 JORDAN 161 SAUDI ARABIA 128
BHUTAN 4 NORTH KOREA 2 SINGAPORE 38
BRUNEI 0 KUWAIT 43 SRI LANKA 792
BURMA 556 LAOS 2 SYRIA 108
CAMBODIA 287 LEBANON 193 THAILAND 110
HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION 75 MALAYSIA 85 TAIWAN 431
INDONESIA 230 MALDIVES  4   TIMOR-LESTE  1
IRAN 1,689 MONGOLIA 191 UNITED ARAB EMIRATES 33
IRAQ 154

NEPAL 1,891

YEMEN 102
EURÓPA
ALBANIA 2,894 GREECE 63 NORWAY 54
ANDORRA 0 HUNGARY 271 PORTUGAL 92
Macau 12
ARMENIA 1,285 ICELAND 25 ROMANIA 757
AUSTRIA 145 IRELAND 132 SAN MARINO 0
AZERBAIJAN 345 ITALY 433 SERBIA 656
BELARUS 1,240 KAZAKHSTAN 336 SLOVAKIA 169
BELGIUM 82 KYRGYZSTAN 169 SLOVENIA 21
BOSNIA & HERZEGOVINA 158 LATVIA 100 SPAIN 172
BULGARIA 1,154 LIECHTENSTEIN  1 SWEDEN 226
CROATIA 75 LITHUANIA 273 SWITZERLAND 230

CYPRUS 42

LUXEMBOURG 1

TAJIKISTAN 168
CZECH REPUBLIC 140 MACEDONIA, FORMER YUGOSLAV REP. OF 322 TURKEY 2,331
DENMARK 48
Greenland 1
MALTA 9 TURKMENISTAN 111
ESTONIA 58

MOLDOVA 542

UKRAINE 5,502
FINLAND 72 MONACO 0 UZBEKISTAN 3,284

FRANCE 738 French Guiana 11 French Polynesia 2
French Southern & Antarctic Lands  1  Guadeloupe 6
Martinique 4
Reunion 0

MONTENEGRO 20 VATICAN CITY  0
GEORGIA 661 NETHERLANDS 226
Aruba 9
Netherlands Antilles 34
 
GERMANY 1,973 NORTHERN IRELAND 35  
SEVERNÁ AMERIKA
BAHAMAS, THE 12
OCEÁNIA
AUSTRALIA 590
Christmas Islands 0
NAURU  1 SOLOMON ISLANDS  0 
FIJI 760 NEW ZEALAND 269
Cook Islands 0
Niue 11
TONGA  129    
KIRIBATI 2

PALAU 0

TUVALU  1        
MARSHALL ISLANDS  0      PAPUA NEW GUINEA 15 VANUATU  1   
MICRONESIA, FEDERATED    STATES OF 2 SAMOA 20  
JUŽNÁ A STREDNÁ AMERIKA, KARIBSKÁ OBLASŤ  
ANTIGUA AND BARBUDA 5 DOMINICA 30 SAINT KITTS AND NEVIS 1
ARGENTINA 174 GRENADA 6 SAINT LUCIA 4
BARBADOS 8 GUATEMALA 6 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 9
BELIZE 4 GUYANA 41 SURINAME 5
BOLIVIA 108 HONDURAS 77 TRINIDAD AND TOBAGO 141
CHILE 50 NICARAGUA 58 URUGUAY 26
COSTA RICA 67 PANAMA 38 VENEZUELA 470
CUBA 555 PARAGUAY 10