Jak do USA bez Loterie?

Možnost získat právo na trvalý pobyt v USA je pro většinu občanů jiných zemí velice omezena. Zelenou kartu na základě žádosti mohou získat osoby, které mají vynikající výsledky ve vědě, umění nebo sportu a také osoby, které uskutečnily významné investice do ekonomiky USA.
Patříte k těmto skupinám lidí? Jestliže ne, je tady ještě jedna možnost - spojení rodiny. Pokud jste:

Manžel nebo manželka občana USA
Manžel nebo manželka osoby s povoleným trvalým pobytem (držitel Zelené karty)
Syn nebo dcera občana USA
Syn nebo dcera (mladší 21 let) osoby s povoleným trvalým pobytem (držitel Zelené karty)
Svobodný syn nebo dcera (21letý a starší) osoby s povoleným trvalým pobytem (držitel Zelené karty)
Matka nebo otec občana USA
Bratr nebo sestra občana USA

Pokud patříte do této kategorie, Vaši příbuzní mohou vystupovat před americkými orgány jako Vaši sponzoři při podání žádosti o přidělení Zelené karty. Nemusíte se účastnit Loterie o Zelenou kartu, ale musíte se připravit na to, že proces zpracování žádostí podaných z těchto důvodů je zdlouhavý a může trvat celé měsíce (často trvá déle než dva roky). Mnozí se i v těchto případech rozhodnou vyzkoušet zároveň štěstí v Loterii a dosáhnout tak (v případě vylosování) rychlejšího vycestování.
V případě, že získáte Zelenou kartu jako "novopečený" manžel (manželka) občana USA, dostanete ji na zkušební lhůtu dvou let. Pokud se prokáže, že Vaše manželství nevede k vytvoření skutečné rodiny, může Vám být tato Zelená karta odebrána.

Pokud chcete vycestovat do USA pouze na několik let, také nemusíte podávat přihlášku do Loterie. V omezené míře se poskytují dočasná víza za účelem práce v USA (vystavovány maximálně na 6 let) pro vysokoškolsky vzdělané pracovníky některých profesí na základě žádostí amerických firem. Tyto firmy musí před vystavením víz na imigračních úřadech dokázat, že nemohou v USA najít pracovníky těchto profesí a s těmito zkušenostmi. Po ukončení platnosti tohoto typu víza musí pracovník z USA vycestovat. Pokud by držitel dočasného víza chtěl z různých důvodů zůstat v USA, má jedinou možnost - přihlásit se do Loterie. Podle našich zkušeností se většina těchto lidí již po prvních měsících strávených na pracovišti v USA rozhodne zúčastnit se Loterie.

Pro všechny ostatní je mnohem pravděpodobnější získání Zelené karty v Loterii. Pravděpodobnost úspěchu je podstatně vyšší, než při peněžních loteriích typu Sportky a pod. Pro drtivou většinu cizinců je účast v této Loterii jedinou cestou, jak se do USA oficiálně přistěhovat.