Výsledky Loterie DV-2021
Zájem o Loterii DV-2021 byl ovlivněn změnou v pravidlech. Poprvé byla účast v Loterii omezena na zájemce - držitele pasu platného v den podání přihlášky. Důsledkem byl pokles účastníků Loterie přibližně o 60 procent, co se projevilo zejména u evropských zájemců, kteří pro pohyb po EU pas nepoužívají. Ročník DV-2021 byl poznačen pandemií koronaviru, co vedlo k zdržení všech procesů a zrušení interview pro váherce ročníku DV-2020 s vyšším výherním číslem. Oznámení o vylosování byla zaslána 44 obyvatelům z České republiky. Nejvyšší počet výherců, losovaných v rámci regionu Evropa patřil Rusku, Ukrajině, Uzbekistánu, a Albánii.

Výsledky Loterie DV-2011
Zájem o Loterii DV-2011 mírně vzrostl. Oznámení pro výherce z Evropy byly v r.2010 zasílány od konce května. Statistika a celkové výsledky DV-2011 byly zveřejněny koncem července. Oznámení o vylosování byla zaslána 111 obyvatelům z České republiky. Nejvyšší počet výherců, losovaných v rámci regionu Evropa patřil Ukrajině, Uzbekistánu, Rusku a Turecku. Poprvé byly výhercům doručeny jenom výherní dopisy bez dokumentace, která jim byla zpřístupněna elektronicky.

Vyrovnaný zájem o Loterii DV-2009
Počet nediskvalifikovaných účastníků stagnuje i v tomto ročníku, hlavně v nových členských zemích EU. Příčinou je pravděpodobně uspokojení zájmu o práci značného počtu hlavně mladších lidí v evropských zemích. Oznámení pro výherce z Evropy byly v r.2008 zasílány již od konce dubna. Rozesílaní probíhá do srpna. Statistika Loterie DV-2009 byla zveřejněna již koncem června 2008. Nadále se loterie nemohou z Evropy účastnit Velká Británie, Rusko a Polsko, ze kterých se v uplynulých 5 letech přistěhovalo do USA více než 50000 lidí. Podle očekávání nejvyšší počet výherců, losovaných za region Evropa patřil Ukrajině, Uzbekistanu a Albánii.

Průběh Loterie DV-2008
Pokračuje příjem přihlášek do Loterie výhradně elektronickou formou. Počet nediskvalifikovaných účastníků stagnuje. Výrazně vzrostl počet zájemců o loterii v České republice a Kirgizstánu. Vede to i k zvýšení počtu výherců v České republice, který poprvé předstihl Slovensko.
Oznámení pro výherce z Evropy byly v r.2007 zasílány již od poloviny dubna. Rozesílaní probíhalo v r.2007 do srpna. Statistika Loterie DV-2008 byla zveřejněna teprve koncem srpna 2007. Nadále se loterie nemohou z Evropy účastnit Velká Británie, Rusko a Polsko. Podle očekávání nejvyšší počet výherců, losovaných za region Evropa patřil Ukrajině, Albánii a překvapivě i Kirgizstánu.

Průběh Loterie DV-2007
Pokračuje příjem přihlášek do Loterie výhradně elektronickou formou. Po loňském snížení stagnuje počet nediskvalifikovaných účastníků Loterie. Vede to i k nižšímu počtu výherců v České republice a jiných nových členských zemí EU.
Oznámení pro výherce z Evropy byly v r.2006 zasílány již od poloviny května. Rozesílaní probíhá v r.2006 do srpna. Statistika Loterie DV-2006 byla zveřejněna v červenci 2006. Podle očekávání nejvyšší počet výherců v Evropě patřil Ukrajině, Albánii a Bulharsku.

Průběh Loterie DV-2006
Pokračuje příjem přihlášek do Loterie výhradně elektronickou formou. Po dlouhé době se snižuje počet nediskvalifikovaných účastníků Loterie. Snížení, hlavně v některých evropských zemích představuje více než 40%. Vede to i k snížení počtu výherců v České republice a jiných nových členských zemí EU.
Oznámení pro výherce z Evropy byly v r.2005 zasílány již od poloviny května. Rozesílaní probíhá v r.2005 do srpna. Statistika Loterie DV-2006 byla zveřejněna teprve koncem července 2005. Podle očekávání nejvyšší počet výherců v Evropě patřil Polsku, Ukrajině, Albánii a Bulharsku.

Rozsáhlé změny v Loterii DV-2005
Státní department USA uskutečnil rozsáhlé změny v pravidlech Loterie v ročníku DV-2005. Do Loterie se již nemohou hlásit zájemci narozeni v Ruské Federaci. Změny poznačila snaha eliminovat problémy, se kterými se setkávali pořadatelé v minulých létech: snahy obejít pravidla a podat více přihlášek jednou osobou, snahy využít Loterii na získání trvalého vstupu pro osoby s teroristickými záměry. Vypracovány byly nové procedury, které vedly k možnosti příjmu přihlášek do Loterie výhradně elektronickou formou.
Přihlašování se uskutečňovalo v systému elektronické registrace Státního Departmentu, který byl využit na podání přihlášek zájemců z ČR v posledních dvou měsících r.2003. První oznámení pro výherce z Evropy přicházeli od poloviny května 2004.
Interview pro výherce jsou určeny na termíny od 1.10.2004 do 30.9.2005. Menší změny nastávají v zostavě dokumentů, které výherci zasílají do Konzulárního Centra v Kentucky.

Změny v Imigrační a naturalizační Službě USA
Na základě Zákona o bezpečnosti vlasti (Homeland Security Act), schváleného Kongresem v r.2002 došlo k 1. březnu 2003 k reformám v Imigrační a naturalizační Službě USA (původní skratka INS), která se zapodívala přistěhovaleckou agendou, včetně vydávání a správy zelených karet. Vznikl Department Bezpečnosti Domoviny (Department of Homeland Security - DHS) a části původní INS byly rozčleněny do Ředitelství Hraniční a dopravní bezpečnosti (Directorate of Border and Transportation Security), Služeb občanství a přistěhovalectví USA (U.S. Citizenship and Immigration Services - USCIS), Úřadu sdílených služeb (Office of Shared Services), Úřadu přistěhovalecké statistiky (Office of Immigration Statistics) a úřadů DHS za hranicemi. Původní agenda zelené karty prošla v podstatě na Služby občanství a přistěahovalectví USA (U.S. Citizenship and Immigration Services - USCIS). V krátkém období v r.2003 byl zaužíván také název Bureau of Citizenship and Immigration Services (BCIS).

Průběh Loterie DV-2004
Znovu se mění pravidla Loterie. Součástí přihlášky se stávají fotografie rodinných příslušníků účastníka. Oznámení pro výherce z Evropy byly v r.2003 zasílány oproti minulosti opozděně. První výherci z České republiky je obdrželi koncem června 2003. Rozesílaní probíhalo do konce července 2003. Statistika Loterie DV-2004 byla zveřejněna na konci června 2003. Obdobně jako v předcházejících létech bylo, podle vyhlášení mluvčího Státního departmentu USA, více než 40% přihlášek vyloučeno, protože nevyhověly ani základním kritériím. Zvýšení počtu vyloučených přihlášek bylo v tomto roce způsobeno také změnou pravidel. Oznámení o vylosování byla zaslána 172 obyvatelům z České republiky. Podle očekávání nejvyšší počet výherců v Evropě patřil Polsku, Ukrajině a Bulharsku.

Průběh Loterie DV-2003
Znovu se mění pravidla Loterie. Dochází k úpravám rozměrů fotografií a zpřísňují se požadavky na způsob zobrazení účastníka. Začátek příjmu přihlášek na podzim 2001 je spojen se šokem ze záříjových teroristických útoků na USA. Loterie ale pokračuje podle schválených pravidel.
Obdobně jako v předcházejících létech bylo více než 40% přihlášek vyloučeno. Oznámení o vylosování byla zaslána 230 obyvatelům, narozeným v České republice. Podle očekávání nejvyšší počet výherců v Evropě patřil Ukrajině, Polsku (po dlouhé době připuštěno do Loterie DV-2002) a Bulharsku.
První výherci z České republiky ke konci května obdrželi oznámení o vylosování. Rozesílaní proběhlo po etapách do konce června 2002. Státní Department rozeslal neplánovaně nová oznámení o výhře v Loterii od října do prosince 2002. Příčinou je skutečnost, že se dodatečně přišlo na velký počet "koumalů", kteří samostatně, nebo s využitím "služeb" podvodných "agentur" podali větší počet přihlášek, aby zvýšili své šance. Tito účastníci z různých zemí byli již z Loterie vyloučeni, i když v květnu-červnu obdrželi oznámení o výhře. Aby byly všechna víza určená pro výherce loterie DV-2003 využity, oznámení doručil Státní Department v průběhu října ďalším vylosovaným.
Všichni výherci, kteří využili našich služeb, zůstali v procesu přidělování zelených karet nadále. Jejich počty se dokonce rozšířili. Metodika, kterou používáme vylučuje co i len náhodné podání dvou žádostí od jedného účastníka. Využití našich služeb vede k podstatnému nárustu šance být vylosován i při dodržení náročných kriterií a čestných "pravidel hry" bez rizika diskvalifikace.

Průběh Loterie DV-2002
Podle očekávání nejvyšší počet výherců v Evropě patřil Ukrajině, Polsku (po dlouhé době připuštěno do Loterie DV-2002) a Rusku. Obdobně jako v předcházejících létech bylo, podle vyhlášení mluvčího Státního departmentu USA, více než 30% přihlášek vyloučeno, protože nevyhověly ani základním kritériím (nebyly doručeny v určeném termínu, neodpovídaly formálním požadavkům). Oznámení o vylosování byla zaslána 116 obyvatelům z České republiky.
Losování proběhlo na přelomu ledna a únoru 2001. Otevření nového Konzulárního Centra ve Williamsburgu v státu Kentucky zřejmě urychlilo celý proces zpracování. První výherci z České republiky obdrželi v polovině dubna oznámení o vylosování. Ke konci května byly doručeny oznámení všem výhercům.

Průběh Loterie DV-2001
Příjem přihlášek do Loterie proběhl na podzim 1999. Zpracování agendy loterie provádělo v tomto ročníku, stejně jako v předcházejících, Národné Vízové Centrum v Portsmouthu (stát New Hampshire). V průběhu měsíců červen a červenec 2000 byly doručeny všem výhercům v Evropě oznámení o výhře - 137 výhercům z České republiky.

Jak proběhly předcházející vízové Loterie
První Loterie proběhla ve finančním roku 1995 (DV-1995). V prvních Loteriích nebyly přiděleny všechny dostupná víza. Počet účastníků postupně rostl. Pravidla se průběžně měnily - ze začátku nebyla potřebná v přihlášce ani fotografie. Měnili se také procedury tak, aby zabezpečily každý rok vydání 55 000 víz pro výherce. Od r.2000 sa 5000 z těchto víz rozděluje v rámci programu NCARA pro obyvatele Latinské Ameriky.

Zde se vrátíte na stránku s nejnovějšími informacemi.