Úkolem této internetové stránky je poskytnout informace o problematice udělování přistěhovaleckých víz pro zájemce o vycestování do USA na základě výhry v Loterii o Zelenou kartu (DV-2022 a DV-2023), která je oficiálně organizována Vládou USA. Přinášíme pravidla účasti v Loterii, popisujeme požadavky na udělení vstupních víz, služby zaměřené na zpracování přihlášek a úspěšné zařazení do Loterie a služby pro výherce Loterie. Cílem je poskytnout informace na základě oficiálních dokumentů Vlády USA, znalostí lokálních skutečností a zkušeností v České republice (resp. Slovenské republice) a pomoci zájemcům při rozhodování.

Velvyslanectví USA v PrazeNa této internetové stránce se nevěnujeme problematice udělování jiných víz do USA: turistických, pracovních, služebních anebo víz vystavovaných v souvislosti se spojením rodiny, ani neposkytujeme konzultační služby pro zájemce o tato víza. Podle místa Vašeho trvalého pobytu se na jednání ve věci těchto víz obraťte přímo na Konzulární oddělení Velvyslanectví USA v Praze (tel. č.: +420 2 5753 0663), nebo Velvyslanectví USA v Bratislavě (tel.čísla +421 2 5443 0861, 5443 3338). Základní informace obdržíte i mimo pracovní dobu - odpoví Vám audioinformační systém.

Naopak Velvyslanectví v Praze (Bratislavě) nezabezpečuje vstupní agendu související se vstupem do Loterie o Zelenou kartu (DV-2022) ani nepřijímá přihlášky do této Loterie. Na poskytování informací o této tematice jsme ještě v minulém století, jako první v regionu, vypracovali tuto veřejně dostupnou internetovou stránku. Je na svobodném rozhodnutí každého zájemce, zůčastní-li se Loterie a využije informace a služby prezentované na této stránce. Pokud se pro naše služby rozhodnete, ručíme za formální správnost přihlášek, které zpracujeme a také za jejich včasné zařazení do Loterie. Nemůžeme zaručit výhru v Loterii. Za správnost osobních údajů, které poskytuje zájemce o účast v Loterii, ručí on sám. Přihlášky doručené přímo zájemci, nebo naším zástupcem v USA mají stejnou šanci uspět a Vláda USA považuje ve smyslu pravidel Loterie tyto přihlášky za rovnocenné. Proces přípravy přihlášek v GreenCard Services podléhá přísným pravidlům a několikastupňové kontrole, což výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu v Loterii. Všechny informace, poskytované zájemci a účastníky v souvislosti s účastí v Loterii jsou přísně důvěrné a poskytujeme je pouze organizátorům Loterie, kteří mají pověření příslušnými zákonnými ustanoveními v USA. Výherci jsou osloveni zodpovědným státním orgánem v USA v elektronické formě a další konání ve věci udělení víz probíhá mezi výhercem Loterie a Velvyslanectvím USA přímo.

Při přípravě, výběru a zpracování informací jsme čerpali z aktuálních materiálů vydaných vládou USA (US State Department), státními institucemi USA a z materiálů odborných školení, pořádaných pro naše spolupracovníky v USA. Vycházíme i z osobních zkušeností výherců Loterie z minulých let. Nejsme oficiální státní agenturou USA, a proto vyjádření na těchto stránkách (s výjimkou citací) není možné chápat jako oficiální vyjádření orgánů USA, nebo oficiálních orgánů jiných zemí.

Informace, které jsou zde uvedeny, byly připraveny s maximální pozorností a důrazem na věcnou správnost. I při této pozornosti nemůžeme vyloučit drobné nesrovnalosti spojené s překladem do českého jazyka. Během doby se také mohou změnit některé právní normy a jejich interpretace. Z tohoto důvodu zde uvedené informace nemohou nahradit právní konzultace, které mohou být v některých případech potřebné. Použití informací bez právní konzultace je projevem svobodné vůle a odpovědnosti každého zájemce. Autoři stránky nenesou zodpovědnost za žádné škody, které by mohly vzniknout v důsledku použití daných informací, jejich nesprávného pochopení a interpretace, v důsledku nefunkčnosti anebo nedostupnosti stránky, apod. Pokud máte k obsahu této stránky připomínky, budeme rádi, zašlete-li nám je elektronickou poštou. Autoři mají právo vnášet změny do obsahu této stránky bez předběžného upozornění, včetně pravidel používání této stránky. Prosíme Vás proto abyste se občas obeznámili s případnými změnami. Používání této stránky označuje souhlas se zde uvedenými pravidly.

Použití obsahu internetových stránek www.green-card.cz a www.green-card.info vcelku nebo po částech, včetně materiálů získaných z této stránky, za účelem publikace nebo překladu v jakékoliv formě bez předcházejícího písemného souhlasu autorů stránky, není povoleno. Informace zde uvedené můžete používat pouze pro Vaše osobní, nekomerční potřeby. Odkazy na tuto stránku je možné uskutečňovat pouze na hlavní stránku a to takovým způsobem, aby nebyla nijak skryta autorská práva. Umístnění odkazu a také jeho ukončení nám musíte oznámit elektronickou poštou. Stejné podmínky se týkají i písemných materiálů (dotazníků, přihlášek, průvodních informací…), zasílaných v poštovních zásilkách na vyžádání zájemců a to jak jejich obsahu, tak i formy.

Hodně štěstí v Loterii Vám přeje kolektiv GreenCard Services, Bratislava.

Použité logotypy, názvy a obchodní značky jsou obchodní značky anebo registrované obchodní značky odpovídajících vlastníků.

služby, web design, obsah: (C) 1998-2023 entro ltd, GreenCard Services, UK, zpracovatelské centrum Bratislava, SR