Poplatek

Naše služby poskytujeme v první řadě osobám, žijícím v České republice (i když jsou občany jiných států). Zasílání dotazníků, přihlášek a informací probíhá přímo v České republice, komunikujeme s Vámi v českém, nebo slovenském jazyce (vyhovuje-li Vám více také v některých světových jazycích). V případě potřeby uskutečňujeme osobní konzultace. Zároveň eliminujeme náklady (poštovné, telefonické, překladatelské), které měli účastníci, samostatně využívající služeb registračních míst umístěných přímo v USA.

Aby se zájem nesoustředil jenom na krátké období před uzávěrkou přihlášek, zvýhodněni jsou ti, kteří se rozhodnou podat přihlášky včas.

V etapě LastMinutedo 10.11.2020 je cena za služby spojené se zpracováním a podáním jedné přihlášky do Loterie o Zelenou kartu (DV-2022) stanovena na 1070 Kč*, využijete-li platbu prostřednictvím služeb internetového bankovnictví přímo z naší stránky.

Podávají-li přihlášku manželé (doporučujeme - Vaše šance se zvýší dvojnásobně!) - cena je výhodnější: 1870 Kč*..

V případě off-line úhrady (po odeslání objednávky) poštovní složenkou, nebo převodem je poplatek vyšší (1200 Kč, nebo 2000 Kč v případě dvou přihlášek manželů. Ve smyslu pravidel Loterie, jsou v přihláškách zahrnuty také Vaše svobodné děti mladší 21 let.

Pokud jste již využili naše služby a zúčastnili se loňské loterie, podrobnosti o individuálních cenách, termínech a postupu jste od nás obdrželi v září automaticky, novou přihlášku nevyplňujte.

Úhrada se uskutečňuje běžnou poštovní složenkou, nebo přímo z této stránky platebními kartami VISA, Visa Electron, MasterCard a Diners Club, nebo v systému PayPal.

Nevyužíváte-li výhody internetového bankovnictví, a chcete se o nich dozvědět více, zde najdete podrobnosti o službách úhrady platební kartou CardPay provozovaných Tatra Bankou (SR).

Žádné další poplatky účastník Loterie nehradí. Státní orgány USA vybírají poplatky jenom od výherců Loterie, kterým sdělí Státní department USA jejich přesnou výši v oznámení o výhře (např. výherci Loterie DV-2019 na Velvyslanectví USA uhradí poplatek ve výši 330 USD).

* V případe růstu kurzu amerického dolaru může být cena upravená v libovolném termínu. Zvýšení ceny se netýká zájemců, kteří se již zaregistrovali do Loterie prostřednictvím formuláře na této web-stránce a poplatek uhradili v pokynech stanoveném termínu. Ceny uvedené zde v Kč při platbách kartou jsou propočtena vždycky aktuálním kursem Vaší banky nebo kartové společnosti k měně EURO, ve které jsou stanoveny primárně. Cena v Kč se proto může lehce lišit od zveřejněné výše poplatku.