Co dělat v případě, že jste vyhráli?

Oznámení o výhře, ve kterém se dozvíte, že jste byli vylosováni, znamená začátek udělování přistěhovaleckého víza. Je to signál k tomu, abyste okamžitě přiložili ruku k dílu.

Jestliže využijete našich služeb, již v této chvíli budete vědět, že vyhovujete základním kritériím na udělení víza. Kontrolujeme je totiž ještě před podáním Vaší přihlášky do Loterie.

Po obdržení oznámení o výhře budete muset všechno, co jste předběžně deklarovali, doložit potřebnými doklady. Připravte si vysokoškolské diplomy nebo maturitní vysvědčení a jiné dostupné doklady o ukončeném vzdělání. Pokud splňujete pouze požadavek na alespoň dvouletou praxi - připravte si potvrzení o odpracování let, vykonávané práci a absolvovaných kurzech a školeních. V průběhu pohovoru na Velvyslanectví USA budete muset přesvědčit konzulárního pracovníka o tom, že se po příjezdu do USA nestanete přítěží pro rozpočet USA a že budete finančně nezávislí. Buď budete mít sponzora v USA (který potvrdí své finanční možnosti na tiskopisu I-134 Affidavit of Support), nabídku na přijetí do pracovního poměru v USA, anebo potvrzení o vlastních finančních prostředcích a majetku, které Vám budou stačit minimálně na období prvního roku. Akceptují se potvrzení a stavu na účtech v bankách, o portfóliu cenných papírů, nemovitostech apod.

Které další doklady budete potřebovat? Pozorně si přečtěte materiály, které jste dostali v obálce s oznámením o výhře - může totiž dojít ke změnám v porovnání s minulými léty. Předběžně se připravte na to, abyste měli po ruce následující doklady: rodní list, oddací list, potvrzení o absolvování vojenské služby, výpis z registru trestů, případně policejní potvrzení (z každé země, kde jste žili alespoň 6 měsíců).

Kromě těchto dokladů budete muset předložit při pohovoru na Velvyslanectví potvrzení o Vašemzdravotním stavu, které Vám vystaví Velvyslanectvím USA uznaný lékař (lékařská prohlídka se uskutečňuje za poplatek).

Nesmíte zapomínat na to, že Zákon o imigraci obsahuje několik principiálních důvodů, kvůli kterým nebude přistěhovalecké (ale i jiné) vízum vystavené. Pokud splňujete alespoň jedno z nich, nemá smysl se do Loterie přihlašovat - zvýšíte šanci jiných, kterým by tato výhra mohla reálně pomoci.

Ve kterých případech vízum do USA určitě nedostanete i když v Loterii vyhrajete:
- pokud máte vážné infekční nemoci, psychické nemoci, nebo jste podlehli narkomanii
- v případě, že jste se dopustili závažných trestných činů
- pokud jste členem totalitních stran, anebo je důvod předpokládat, že přestěhování do USA má za cíl špionáž, sabotáže, terorizmus anebo jakoukoliv jinou nezákonou činnost
- pokud jste v minulosti udělali pokus o nezákonný vstup do USA, anebo jste porušili imigrační zákony USA

Obálka s oznámením o výhře bude obsahovat sadu formulářů Státního Departmentu USA (tzv. balík č. 3 ):
- návod na přípravu dokumentace (do DV-2002 označen jako formuláře DSL-1078 a 1079)
- registraci do programu Diversity Immigrant Visa (DSP-122)
- žádost o přistěhovalecké vízum a registraci cizince (formulář  DS-230, dříve OF-230).
Tyto spolu s fotografiemi zašlete do Konzulárního centra USA, které je po zpracování postoupí na příslušný Konzulární úřad USA. Pokud se již nacházíte na území USA (např. jako student), přikládáte ještě potvrzení o zaplacení státní daně USA pro výherce Loterie.

V období než tyto dokumenty přijdou na příslušné Velvyslanectví, připravujete se na pohovor (interview). Balíček č. 3 podrobně popisuje, co budete potřebovat, jaké doklady musíte přeložit do angličtiny, které z nich musí být notářsky uvěřené. Je nutné připravit následující doklady:
- cestovní pasy žadatele a všech členů rodiny, kteří jsou uvedeni v žádosti (pasy musí mít platnost minimálně půl roku od data získání víza)
- doklady, týkající se rodinných vztahů (rodné listy dětí, oddací listy, potvrzení o rozvodu, úmrtní listy bývalých manželů), i u dětí, které žijí s bývalými (rozvedenými) manželi
- potvrzení o vojenské službě
- výpis z trestního rejstříku (resp. pojicejní potvrzení) pro všechny členy rodiny starší 16 let
- potvrzení č. 9003 o úhradě daní v USA, které připadá do úvahy u osob, které již v USA pracovali, nebo tam vlastní majetek (od DV-2003 není součásti balíčku č.3)
- fotografie (dle požadavků imigrační služby USA)

Na tuto přípravu máte pouze několik měsíců, až do doby, kdy dostanete poštou tzv. balíček č.4. V něm již bude pozvánka na pohovor s formulářem OF-157 (výsledek lékařské prohlídky). Tento formulář vyplní Velvyslanectvím uznaný lékař. Seznam lékařů dostanete v balíčku. Budete-li absolvovat interview na Velvyslanectví USA v Praze - všechna uznávaná lékařská pracoviště v seznamu se nacházejí v Praze. Balíček číslo 4 přichází obvykle 1-2 měsíce před termínem interview.

Následuje samotný rozhovor na konzulárním oddělení. Jeho hlavním úkolem je zjistit, zda uchazeč skutečně vyhovuje požadavkům Loterie a že neexistují žádné důvody na zamítnutí víza. Všechny doklady, které jste připravili, budou podrobně prozkoumány - je nutné věnovat jejich přípravě zvýšenou pozornost a neudělat chyby. Děti starší 14 let se musí, spolu s rodiči, také zúčastnit pohovoru. Jestliže to uznáte za vhodné, může být přítomen i Váš advokát.

Pokud nebudou důvody k zamítnutí víza, bude Vám i členům Vaší rodiny přiděleno přistěhovalecké vízum. Pokud Vám je naopak konzulární oddělení nevydá, dostanete písemné zdůvodnění. Víza platí 6 měsíců, v průběhu kterých musíte do USA přicestovat. Svobodné děti výherce mohou vycestovat pouze v případě, že v momentu překročení hranice USA nedosáhli 21 let věku.

Pokud jste obdrželi oznámení o výhře počas svého pobytu v USA, je nutné ihned oznámit v Konzulárním centru, že se chcete zúčastnit pohovoru na území USA a změnit Váš status z neimigračního (např.: máte studentské vízum, pracovní vízum a pod.) na přistěhovalecký. Tato procedura ale trvá na území USA déle, než na jednotlivých Velvyslanectvích. Seznam dokladů, které budete k pohovoru potřebovat, je prakticky stejný. Navíc budete muset vyplnit Žádost o povolení pracovat (formulář I-765), pokud byste chtěli do přidělení Zelené karty na území USA pracovat. Pokud bude Vaší žádosti vyhověno, dostanete do pasu razítko s textem: "Processed for I-551. Temporary evidence of lawful admission for permanent residence valid until--------- . EMPLOYMENT AUTHORIZED". Samotnou plastovou Zelenou kartu (Green Card) dostanete za několik měsíců poštou.

Pokud se Vám bude zdát proces zařizování dokumentace po obdržení balíčku č. 3 příliš složitý, informujte se, jak bychom Vám mohli pomoci.

Plánujete cestovat do USA za jiným účelem?

Pokud žádáte Konzulát USA o přidělení nepřistěhovaleckých víz (například turistických B-2 nebo služebních B-1), nezapomeňte, že na formuláři OF-156 Nonimmigrant Visa Application je otázka: Have you or anyone acting for you ever indicated to a U.S. Consular or Immigration Employee a desire to immigrate to the U.S.? (Vyjádřili jste Vy, anebo kdokoliv jiný Vaším jménem, u pracovníka konzulátu, nebo imigrační služby přání přistěhovat se do USA?). Pokud jste již v této době zaslali přihlášku do Loterie, měli byste uvést odpověď "ano", případně upřesnit, že jste podali přihlášku do Loterie. Podobné je to pokud jste již v USA na základě neimigračních víz a chcete prodloužit svůj pobyt (formulář I-159). Podle vyjádření Státního Departmentu USA není skutečnost, že jste se zúčastnili Loterie o Zelenou kartu, důvodem k odmítnutí neimigračního víza. Pokud ale tuto skutečnost zatajíte (a v každém případě se to zjistí), způsobíte si zbytečné nepříjemnosti.