Pozorne ste si prečítali pravidlá Lotérie? Súhlasite s pravidlami a chcete sa jej zúčastniť?
Máte záujem na tom, aby sme zabezpečili Vaše informovanie a po Vašom definitívnom rozhodnutí aj správnosť a podanie Vašej prihlášky ?

Ak je Vaša odpoveď na tieto otázky "áno", vyplňte nasledovný formulár, vrátane e-mailovej adresy. Ihneď po vyhlásení podmienok účasti v nasledujúcej Lotérii dostanete od nás podrobné informácie o novom ročníku Lotérie. Všetky údaje, ktoré vyplníte v tomto dotazníku, sú potrebné pre Vaše definitívne zaradenie do Lotérie. Ak sa nezmenia, už nebudete musieť formulár znova vypĺňať, preto si prosím zadané údaje dobre prekontrolujte. Žiadne údaje, ktoré nie sú potrebné (napr. rodné číslo), od Vás nevyžadujeme. Ak nám chcete oznámiť iné dôležité skutočnosti, vyplňte políčko Poznámka. Pri písaní používajte diakritiku (mäkčene aj dĺžne), podľa správnosti veľké aj malé písmená , medzery v tvare PSČ a telefónnych čísel podľa zaužívaných zvyklostí.

Žiadam o zaslanie správy s uvedením informácie o začiatku príjmu a spracovania prihlášok do nasledujúcich Lotérií o Zelenú kartu hneď, ako bude táto informácia dostupná. Využívam možnosť bezplatného informovania o začiatku príjmu prihlášok do Lotérií o Zelenú kartu USA. Predbežne mám záujem podať
(Vyznačte » prihlášku za 1 osobu«, ak podávate jednu prihlášku sám/sama; »2 prihlášky za manželský pár« pri podaní 2 prihlášok len za manželský pár).
   
Záujemca:
Meno:
Priezvisko:
Pohlavie:
Narodený:
Miesto narodenia:
Kraj:
Krajina:
Rodinný stav:
Počet všetkých slobodných detí do 21 rokov
(vrátane adoptovaných aj tých, ktoré nežijú so mnou):
Najvyššie aj neukončené vzdelanie
(ak práve študujete - uveďte prebiehajúce vzdelanie):
 
Údaje z pasu žiadateľa, ktorý je platný aspoň v období registrácie (do 15.11.2020):
Číslo cestovného pasu:
Krajina, ktorá vystavila pas:
Dátum platnosti pasu:
 
Adresa pre zaslanie pošty:
Ulica, číslo domu:
Obec / mesto:
PSČ:
Krajina:
 
Adresa bydliska (iba ak nie je totožná s adresou pre poštu):
Ulica, číslo domu:
Obec / mesto:
PSČ:
Krajina:
 

Uveďte aspoň jeden z nasledujúcich kontaktných údajov, kde Vás môžeme najčastejšie nájsť (predvoľbu krajiny píšte iba v prípade, že kontaktné číslo nie je v SR). Ak by ostatné Vami zadané údaje neboli postačujúce, alebo budú nejasné, budeme sa môcť s Vami spojiť:

Telefón:
Mobil 1:
Mobil 2:
e-mail:
 
Vaša poznámka: