Jak wyjechać do USA bez udziału w loterii wizowej?

Możliwość uzyskania prawa stałego pobytu w USA jest dla większości obywateli innych krajów bardzo ograniczona. Zieloną Kartę na podstawie zgłoszenia mogą uzyskać osoby, które osiągnęły sukces w nauce, sztuce lub sporcie czy osoby, które dokonały znaczących inwestycji w gospodarce USA. Należysz do tej grupy osób? Jeśli nie, masz jeszcze jedną możliwość - łączenie rodzin. Sprawdź, czy nie jesteś...

Mężem lub żoną obywatela USA
Mężem lub żoną osoby mającej pozwolenie na pobyt stały w USA (posiadacz Zielonej Karty)
Synem lub córką obywatela USA, synem lub córką (poniżej 21 lat) osoby mającej pozwolenie na pobyt stały w USA (posiadacz Zielonej Karty)
Pozamałżeńskim synem lub córką (w wieku 21 lat i więcej) osoby mającej pozwolenie na pobyt stały w USA (posiadacz Zielonej Karty)
Matką lub ojcem obywatela USA
Bratem lub siostrą obywatela USA

Jeśli należysz do jednej z tych kategorii, Twoi krewni mogą występować przed amerykańskimi organami jako Twoi sponsorzy przy składaniu wniosku o przyznanie Zielonej Karty. Nie musisz brać udziału w Loterii o Zieloną Kartę, ale przygotuj się na to, że proces realizacji wniosków złożonych z wymienionych wyżej przyczyn trwa przeważnie miesiącami (często przekracza nawet okres 2 lat). Wiele osób w takim przypadku decyduje się spróbować szczęścia także w loterii wizowej i uzyskać w ten sposób (w przypadku wylosowania) możliwość wcześniejszego wyjazdu.
Jeśli uzyskasz Zieloną Kartę jako świeżo poślubiony mąż (żona) obywatela USA, otrzymujesz ją na okres próbny 2 lat. Jeśli okaże się, że Twoje małżeństwo nie rokuje szans na stworzenie prawdziwej rodziny, taka Zielona Karta może być odebrana.

Jeśli chcesz wyjechać do USA tylko na kilka lat, także nie trzeba składać zgłoszenia do udziału w loterii. W ograniczonym stopniu udziela się wiz tymczasowych w celu podjęcia pracy w USA (wystawianych maksymalnie na 6 lat) dla osób z wyższym wykształceniem w niektórych zawodach na podstawie zgłoszeń firm amerykańskich. Firmy te muszą przed wystawieniem takich wiz udowodnić najpierw przed urzędem imigracyjnym, że w USA nie mogą znaleźć pracownika z takim przygotowaniem zawodowym. Po upływie ważności takiego typu wizy pracownik musi z USA wyjechać. Jeśli spodobałoby mu się w Stanach na tyle, że chciałby w tym kraju pozostać, albo gdyby znalazł nowe miejsce pracy - nie pozostaje mu inna możliwość jak wziąć udział w loterii wizowej. Większość z tych pracowników decyduje się na udział w loterii już po pierwszych miesiącach pracy w USA.
Dla pozostałych jest o wiele bardziej prawdopodobne, że uzyskają Zieloną Kartę w loterii wizowej. Prawdopodobieństwo to jest o wiele wyższe niż wygrana w loteriach pieniężnych (Totolotek itp.). Dla zdecydowanej większości cudzoziemców udział w loterii wizowej jest jedyną drogą oficjalnego wyjazdu do USA.