Możliwość uzyskania Zielonej Karty w loterii wizowej organizowanej przez rząd USA otwarta jest dla każdego, kto spełnia jej kryteria. Jeśli sądzisz, że prezentowane tu informacje mogą być przydatne dla kogoś z Twoich przyjaciół lub znajomych, wyślij im e-mail który poinformuje ich o naszej witrynie. Wystarczy, jeśli bez opisywania szczegółów podasz następujące dane.
Adresat otrzyma wiadomość w następującym brzmieniu: "Na stronie www.greencard.com.pl znajdziesz informacje o możliwości uzyskania Zielonej Karty, uprawniającej do pobytu i pracy w USA!"
Jeśli chcesz coś dodać, wypełnij miejsce na własną wiadomość.

Twoje nazwisko:
Twój adres e-mailowy:
Nazwisko przyjaciela:
Jego adres e-mailowy:
Twoja wiadomość:

Uważnie skontroluj, czy poprawnie wpisałeś nazwiska i adresy e-mailowe.