USA Embassy Warsaw, from the Press Release, 2.8.2001
Nowe procedury uzyskiwania informacji wizowych

i terminu rozmowy przy ubieganiu sie o wize nieimigracyjna. Wprowadzenie 20 sierpnia 2001 zautomatyzowanej informacji telefonicznej o wizach amerykanskich. Wprowadzenie 14 sierpnia 2001 nowego adresu pocztowego dla formularzy wizowych.

Mając na uwadze poprawę obsługi tysięcy interesantów ubiegających się o amerykańską wizę nieimigracyjną oraz skrócenie czasu oczekiwania na termin rozmowy z urzędnikiem konsulatu, Ambasada Amerykańska w Warszawie i Amerykański Konsulat Generalny w Krakowie wprowadzają nowe procedury, w tym specjalną zautomatyzowaną płatną obsługę telefoniczną przeznaczoną dla osób ubiegających się o wizę. Nowy system wejdzie w życie w dn. 20 sierpnia br. i stanowić będzie jedyną formę uzyskiwania informacji i ustalania terminu spotkania przy ubieganiu się o wizę nieimigracyjną (tzn. wizę turystyczną). 

W sytuacji gdy wciąż rośnie liczba wniosków o amerykańską wizę nieimigracyjną, sekcja konsularna Ambasady Amerykańskiej w Warszawie – która obecnie rozpatruje do 500 wniosków wizowych dziennie – nie jest w stanie dłużej sprostać tak dużemu zapotrzebowaniu. Okres oczekiwania na termin rozmowy w sprawie wizy wynosi obecnie do trzech miesiecy, co u wielu petentów rodzi zdenerwowanie i rozczarowanie. W celu poprawy tej sytuacji coraz więcej amerykańskich ambasad wprowadza w krajach, które dysponują odpowiednio rozwiniętą infrastrukturą technologiczną, zautomatyzowaną płatną linię telefoniczną, która gwarantuje uzyskanie dokładnych informacji wizowych i możliwość bezzwłocznego ustalenia terminu spotkania w konsulacie. Cieszymy się, że Polska dołącza do grona krajów, w których system ten został wprowadzony.

Począwszy od dn. 14 sierpnia 2001 r. listy wysyłane bezpośrednio do Ambasady Amerykańskiej lub Konsulatu z prośbą o formularze wizowe lub zawierające wypełnione formularze wizowe nie będą przyjmowane. Osoby ubiegające się o amerykańską wizę nieimigracyjną powinny wysłać list zawierający kopertę z adresem zwrotnym i znaczkiem (2 zł) oraz fotokopię strony paszportowej zawierającej dane osobowe, by otrzymać formularz wizowy, instrukcje i blankiet stosownych opłat. List należy wysłać na następujący adres:

ABC-Direct Contact
Skrytka Pocztowa nr 34
00-981 Warszawa 91


Po otrzymaniu koperty odesłanej przez ABC-Direct Contact, w celu ustalenia terminu spotkania bądź otrzymania informacji należy zatelefonować pod niżej podany numer płatnej obsługi telefonicznej:

0701-87-4488

Stosując się do podawanych przez telefon instrukcji, osoba dzwoniąca zostanie przełączona na numer zawierający stosowną informację oraz wyjaśnienie, jakie dokumenty musi przygotować na rozmowę w konsulacie. System ten umożliwi również szybkie ustalenie daty spotkania w dogodnym dla petenta terminie. Osoba dzwoniąca ponosić będzie opłatę w wysokości 3,46 zł (plus VAT) za minutę rozmowy. System obsługi telefonicznej będzie jedyną formą ustalania terminu rozmowy w konsulacie.