Przebieg Loterii DV-2007
W losowaniu DV-2007 nie mogli brać udziału kandydaci z następujących krajów: Chiny (oprócz Tajwanu, Hongkongu i Macao), Filipiny, Haiti, Indie, Jamajka, Kanada, Kolumbia, Korea Południowa, Meksyk, Pakistan, Republika Dominikany, Salwador, Wietnam, Polska, Rosja, Wielka Brytania, (oprócz Irlandii Północnej).
Losowanie odbyło się na przełomie stycznia i lutego 2006. Zawiadomienia o wylosowaniu przesłano 1047 mieszkańcom Niemiec, 171 mieszkańcom Słowacji i 85 mieszkańcom Republiki Czeskiej. Zgodnie z oczekiwaniami najliczniejsza grupa wygranych w Europie jest z Ukrainy, Albanii i z Bulgarii.

Przebieg Loterii DV-2006
W losowaniu DV-2006 nie mogli brać udziału kandydaci z następujących krajów: Chiny (oprócz Tajwanu, Hongkongu i Macao), Filipiny, Haiti, Indie, Jamajka, Kanada, Kolumbia, Korea Południowa, Meksyk, Pakistan, Republika Dominikany, Salwador, Wietnam, Rosja, Wielka Brytania, (oprócz Irlandii Północnej).
Losowanie odbyło się na przełomie stycznia i lutego 2005. Zawiadomienia o wylosowaniu przesłano 3416 mieszkańcom Polski, 998 mieszkańcom Niemiec, 223 mieszkańcom Słowacji i 104 mieszkańcom Republiki Czeskiej. Zgodnie z oczekiwaniami najliczniejsza grupa wygranych w Europie jest z Ukrainy, Polski i z Albanii.

Obszerne zmiany w Loterii DV-2005
Departament Stanu USA wprowadził duże zmiany w zasadach Loterii w roczniku DV-2005. Do Loterii nie mogą się już zgłaszać osoby urodzone w Federacji Rosyjskiej.
Zmiany zostały wprowadzone w celu wyeliminowania problemów, z którymi byli konfrontowani organizatorzy loterii w latach ubiegłych: prób obejścia zasad i podawania większej ilości zgłoszeń na jedną osobę, prób wykorzystania Loterii na zyskanie trwałego pobytu w USA przez osoby, które planowały terrorystyczną działalność.
Opracowane zostały nowe zasady uczestnictwa w Loterii, które umożliwiają przyjmowanie zgłoszeń jedynie formą elektroniczną.
Zgłaszanie przebiegało w systemie elektronicznej registracji Departamentu Stanu, który był już wykorzystany przy podawaniu zgłoszeń uczestników z Polski w ostatnich dwóch miesiącach roku 2003. Pierwsze zawiadomienia dla zwycięzców z Europy przychodziły od połowy maja 2004. Zawiadomienia o wylosowaniu przesłano 6211 mieszkańcom Polski, 1275 mieszkańcom Niemiec, 398 mieszkańcom Słowacji i 169 mieszkańcom Republiki Czeskiej. Zgodnie z oczekiwaniami najliczniejsza grupa wygranych w Europie jest z Polski, Ukrainy i z Bulgarii.
Interview dla zwycięzców przebiegać będzie w terminach od 1.10.2004 do 30.09.2005. Mniejsze, ale ważne zmiany dotyczą składu dokumentów, które zwycięzcy posyłają do Centrum Konsularnego w Kentucky.

Przebieg Loterii DV-2004
Znów zmieniają się zasady Loterii. Do zgłoszenia należy przyłączyć na przykład zdjęcia członków rodziny uczestnika. Zawiadomienia dla zwycięzców z Europy, były w roku 2003 posyłane później niż w latach ubiegłych. Pierwsze zawiadomienia otrzymali zwycięzcy dopiero w ostatnim tygodniu czerwca a potem stopniowo w lipcu.
Tak jak przypuszczaliśmy, wyraźnie zwiększyła się ilość zgłoszeń wyłączonych z Loterii. Według wypowiedzi rzecznika Departamentu Stanu USA było ponad 40% zgłoszeń wyłączonych, ponieważ nie spełniały nawet podstawowych kryterii (nie były wysłane w stanowionym terminie, nie spełniały wymagań formalnych). Przyczyną tak dużego odpadu, były - poza standardowymi już powodami wyłączeń z loterii - surowsze niż dotychczas zasady Loterii. Zgłoszenia uczestników, którzy wykorzystali nasze usługi, zostały bez wyjątku przyjęte do Loterii i samego losowania.
Zawiadomienia o wygranej otrzymało 5467 zwycięzców z Polski, 392 obywateli Słowacji i 172 osób urodzonych w Republice Czeskiej. Według oczekiwań, najwięcej zwycięstw w Europie przypadło Polsce, Ukrainie i Bułgarii.

Przebieg Loterii DV-2003
Znowu zmieniają się zasady Loterii. Przychodzą zmiany wielkości zdjęć i sposobu zrobienia zdjęcia uczestnikowi. Początek przyjmowania zgłoszeń jesienią 2001 poznaczony jest szokiem związanym z wrześniowymi atakami terrorystycznymi na USA. Loteria jednak przebiega według ustalonych wcześniej zasad.
W odróżnieniu od lat ubiegłych, były zawiadomienia dla zwycięzców DV-2003 posyłane parokrotnie: w maju-czerwcu (zawiadomienia przyszły 3855 zwycięzcom urodzonym w Polsce, 318 w Słowacji i 230 w Republice Czeskiej) i jeszcze potem od października do grudnia 2002. Powodem takiego postępowania była zauważona dodatkowo (po pierwszej fazi wysyłek) duża ilość kombinatorów, którzy samodzielnie albo korzystając z "usług" pofidernych "firm", złożyli większą ilość zgłoszeń na jedną osobę, aby zwiększyć swoją szansę wygranej.
Ci właśnie uczestnicy Loterii, z różnych państw, byli z niej wyłączeni dodatkowo, mimo że w maju- czerwcu już dostali zawiadomienie o wygranej. Aby były wszystkie wizy stanowione dla Loterii DV-2003 wykorzystane, Departament Stanu postanowił posłać dodatkowo jesienią zawiadomienia o zwycięstwie dalszym osobom.
Wszyscy zwycięzcy, którzy skorzystali z naszych służb, pozostali w procesie przydzielania zielonych kart do końca, ich ilość się jesienią jeszcze zwiększyła. Metodyka, którą wykorzystujemy, wyklucza nawet przypadkowe podnia 2 zgłoszeń jednocześnie od jednego uczestnika. Wykorzystanie naszych usług gwarantuje większą szansę bycia wylosowanym, nawet przy dotrzymaniu surowych kryterii i uczciwych "zasad gry".

Przebieg Loterii DV-2002
Według oczekiwań, najwyższą ilość zwycięzców miała Ukraina, Polska i Rosja. Polska, była po paru latach przerwy, znowu włączona do Loterii DV-2002. Według oświadczenia rzecznika Departamentu Stanu USA było ponad 30% zgłoszeń wyłączonych z Loterii, ponieważ nie spełniały nawet podstawowych kryterii. Zawiadomienia o zwycięztwie otrzymało 4707 zwycięzców urodzonych w Polsce, 275 w Słowacji i 116 w Republice Czeskiej.
Losowanie odbyło się na przełomie stycznia i lutego 2001. Otwarcie nowego centrum Konsularnego w Williamsburgu w stanie Kentucky przyspieszyło z pewnością cały proces zanalizowania zgłoszeń. Pierwsi zwycięzcy z Polski, zaczęli otrzymywać zawiadomienia o wygranej ok. Wielkanocy (poł. kwietnia). Wysyłanie zawiadomień i wtedy przebiegało etapami, a pod koniec maja zostało ukończone.

Przebieg Loterii DV-2001
Przyjmowanie zgłoszeń do Loterii przebiegało jesienią 1999. Opracowanie agendy loterii wykonywało wtedy, tak jak w latach poprzedzających, Narodowe Centrum Wizowe w Portsmouthe (stan New Hampshire). W Loterii w tym roczniku, tak jak i w latach ubiegłych, nie mogły brać udziału osoby urodzone w Polsce. W czerwcu i lipcu stopniowo przychodziły do wszystkich zwycięzców z Europy zawiadomienia o wygranej. Zawiadomienia o zwycięstwie otrzymało 331 osobób ze Słowacji i 137 zwycięzców z Republiki Czeskiej.

Jak przebiegały Loterie wizowe przed rokiem 2001?
Pierwsza Loteria przebiegła w roku finansowym DV-1995. W pierwszych Loteriach nie zostały przydzielone wszystkie dostępne wizy. Ilość uczestników stopniowo rosła. Zasady zmieniały się na bieżąco - na początku nie trzeba było nawet załączać swojego zdjęcia do zgłoszenia. Zmieniały się i sposoby analizy danych, tak, aby corocznie zostało przyznanych 55 000 wiz dla zwycięzców. Od 2000 roku 5000 wiz przydziela się w ramach programu NCARA obywatelom Ameryki Łacińskiej.


Teraz możesz wrócić na stronę z najnowszymi informacjami.