Wyniki loterii DV-2023
Wyniki tegorocznej edycji Loterii DV-2023 są podawane wyłącznie w formie elektronicznej. Zwycięzcy nie otrzymają informacji o wygranej pocztą.
Zwycięzcy Loterii DV-2023 są znani już od maja 2022 r.
Na początku maja podano wyłącznie nazwiska pierwszych zwycięzców. Całkowita statystyka Loterii DV-2023 jest znana od sierpnia. Zawiadomienia o wylosowaniu DV-2023 przesłano 228 mieszkańcom Polski, 20 mieszkańcom Słowacji i 19 mieszkańcom Republiki Czeskiej. Najliczniejsza grupa wygranych (w regione Europa) jest z Uzbekistana, Rosji, Turcji i Ukrainy. Szczegóły znajdziesz w części Wyniki.
Zgłoszenia uczestników, którzy skorzystali z naszych usług, były prawidłowo wypełnione i na czas włączone do Loterii i samego losowania. Z losowania zostały automatycznie wykluczone zgłoszenia wysłane podwójnie oraz nieprawidłowe, które osoby aplikujące wypełniały zazwyczaj samodzielnie. Osoby te popełniły typowe coroczne (już standardowe) błędy, ponadto nie dostosowały się również do surowych zasad tegorocznej Loterii.
Szczegóły dotyczące statystyk znajdziesz później w dziale Wyniki. Zgodnie z zasadami Loterii lista zwycięzców nie jest publikowana ani pisemnie ani w Internecie. Każdy uczestnik Loterii może sprawdzić wyłącznie swój wynik losowania. Wszystkich naszych Klientów informujemy o ich wyniku losowania terminowo. Jeżeli otrzymałeś już zawiadomienie o wylosowaniu, dokładnie przeczytaj instrukcję - doszło w niej do wielu zmian.
Informacje o przebiegu ubiegłorocznych Loterii znajdziecie tu..

Wiadomość dla wylosowanych w Loterii DV-2023
Jeśli otrzymałeś zawiadomienie o wygranej w DV-2023 z numerem kolejnym 2023EU00006100 lub niższym, spodziewaj się zawiadomienia o terminie rozmowy w ambasadzie USA. Jeśli poprawnie wypełniłeś komplet formularzy z pakietu z zawiadomieniem o wygranej (pakiet nr.3) i w porę wysłałeś na wskazany adres, spodziewaj się zaproszenia i Ty. Ostatni termin rozmowy dla zwyciezców DV-2023 - 29.9.2023, ostatni dzień pracy w amerykańskim roku podatkowym 2023. Teraz kompletuj dokumentację, potrzebną do rozmowy w ambasadzie amerykańskiej.

Wiadomość dla kandydatów do Loterii DV-2024
Rejestracja do Loterii DV-2024 na naszej stronie jest zamknięta .
Wszystkie Wasze dane traktowane sa v zgodzie z Ustawa o ochronie danych osobistych.
Departament Stanu USA po dłuższym czasie wprowadził zmiany w zasadach loterii wizowej, które dotyczą wszystkich zainteresowanych. Zasady te, biorą pod uwagę wykorzystywanie służb, które już od paru lat z dużym sukcesem wykonujemy i umożliwiają złożenie elektroniczną pocztą prawidłowo wypełnionego zgłoszenia dla szerokiego kręgu zainteresowanych osób uczestnictwem w Loterii.
Dokładna kontrola, jakiej poddajemy każde zgłoszenie, daje pewność, że Twoje zgłoszenie bedą wypełnione prawidłowo zgodnie z aktualnymi zasadami. Informacje o nowych wymaganiach są na stronie www.greencard.com.pl zaktualizowane zgodnie z wytycznymi Departamentu Stanu USA. Samodzielnie wypełniane zgłoszenia według zasad z Loterii DV-2022 bedzie zostałi wykluczone z loterii. Na pewno nie bedzie miedzy nimi przez nas przygotowywanych zgloszen.

Polska przystąpiela do amerykańskiego Programu Ruchu Bezwizowego
Polska została 4.10.2019 oficjalnie nominowana do przystąpienia do amerykańskiego Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program (VWP). Obywatele Polski planujący krótkie podróże do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych albo biznesowych mogą podróżować bez wizy.
Prawo stałego pobytu w USA, prawo w USA mieszkać, pracować, studiować, swobodnie się przemieszczać, swobodnie z USA wyjechać i znów wjechać bez konieczności uzyskiwania kolejnych wiz i większość innych praw, jakie ma obywatel USA ma tylko posiadacz Zielonej Karty.

Zmiany w sposobie wnoszenia opłat za wizy nieimigracyjne w ambasadach USA
Ambasady USA rozpoczęły przyjmowanie opłat za wystawienie wiz i związanych z tym należności za pośrednictwem kont bankowych. Gotówka w kasach ambasad nie jest przyjmowana. Ambasada USA w Warszawie przyjmuje opłaty za wystawienie wiz za pośrednictwem kont w banku CITYBANK.
Od 2001 r. można skorzystać z usług internetowych w systemie CardPay w banku Tatrabanka, który obsługuje konto Ambasady USA w Bratysławie, także w celu wniesienia opłat za nasze usługi po decyzji o udziale w loterii wizowej. CardPay przeznaczony jest na wnoszenie opłat za pomocą karty płatniczej (akceptowane są karty płatnicze MasterCard, VISA lub Diners Club - chodzi o karty z nadrukiem wypukłym, tzw. karty embossowane, lub karty VISA Electron - wydane przez jakikolwiek bank).
Uprości i przyspieszy to nasze wzajemne komunikowanie się - dlatego ten sposób płatności jest u nas w ofercie promocyjnej. Jeśli interesują Cię szczegóły techniczne dotyczące bezpieczeństwa we wnoszeniu opłat przez Internet, tu znajdziesz informacje o usługach przy wnoszeniu opłat kartami płatniczymi w systemie CardPay.