Opłata

Nasze usługi oferujemy za pośrednictwem tej witryny przede wszystkim dla osób mieszkających w Polsce (nawet gdy są obywatelami innych państw), ale także dla mieszkańców innych krajów. Przesyłanie ankiet, zgłoszeń i informacji odbywa się bezpośrednio w Polsce, kontaktujemy się z Tobą w języku angielskim (jeśli Ci to bardziej odpowiada, także po słowacku, czesku lub rosyjsku). W fazie wstępnej potrafimy operatywnie rozwiązywać ewentualne problemy, które mogą się pojawić. W razie potrzeby przeprowadzamy osobiste konsultacje. Równocześnie eliminujemy koszty (opłaty pocztowe, telefoniczne, za przekład), które w przeszłości ponosili uczestnicy loterii wykorzystujący samodzielnie usługi biur rejestracyjnych bezpośrednio w USA.
Opracowane metody pozwalają nam zapewnić Ci udział w loterii, nawet gdy zdecydujesz się na to w ciągu ostatnich dni przyjmowania zgłoszeń w USA. Nie odkładaj tego jednak na ostatnią chwilę - zwiększyłoby to znacznie koszty. Ponieważ procedura opracowywania zgłoszeń zajmuje sporo czasu, dajemy pierwszeństwo tym, którzy zgłoszą się w porę. P> Zgodnie z zasadami loterii wizowej w zgłoszeniach uwzględniane są Twoje dzieci stanu wolnego w wieku do 21 lat. Nie płacą one kolejnych opłat, jeśli nie składają odrębnego zgłoszenia.

Wpłaty dokonasz bezpośrednio przez Internet - po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego - Twoją kartą płatniczą (VISA, Visa Electron, MasterCard, Diners Club), lub przekazem pocztowym. Można też uzgodnić inne formy płatności.

Jeśli jeszcze nie korzystasz z możliwości płacenia przez Internet a chcesz się o nich dowiedzieć więcej, znajdziesz tu szczegóły wnoszenia opłat kartą płatniczą w systemie CardPay.

Żadnych innych opłat uczestnik loterii nie wnosi. Organy państwowe USA pobierają opłaty tylko od osób wylosowanych w loterii, które zostaną powiadomione przez Departament Stanu USA o ich dokładnej wysokości wraz z zawiadomieniem o wygranej w loterii (np. wylosowani w Loterii DV-2016 wnosili w ambasadzie USA opłatę w wysokości 330 USD).