Zgłoś się

Zapoznaliście się Państwo z warunkami Loterii i jesteście zainteresowani wzięciem udziału w przyszłorocznym losowaniu? Nie chcecie w nawale codziennych kłopotów zapomnieć o terminie przekazania zgłoszeń?
Zaznajomiłeś się szczegółowo z zasadami i chcesz spróbować szczęścia? Spełniasz wymagane kryteria? Zaznajomiłeś się z zakresem naszych usług i aktualną wysokością opłat? Jeśli podjąłeś odpowiedzialną decyzję, zgłoś się!
Po wypełnieniu formularza zawierającego podstawowe dane osobowe otrzymasz od nas e-mailem szczegółowe instrukcje. Wypełnienie zgłoszenia jest możliwe jedynie w formie elektronicznej.
Jeśli będziesz mieć jeszcze jakieś wątpliwości, prześlij je nam pocztą elektroniczną..

Rejestracja do Loterii DV-2024 jest zamknięta.

Zielona Karta uprawnia Cię do stałego pobytu w USA. Uzyskasz dzięki niej niemal wszystkie prawa, jakie ma obywatel USA, praktycznie oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego. Możesz w USA mieszkać, pracować, studiować, swobodnie się poruszać, swobodnie z USA wyjechać i ponownie wjechać bez konieczności uzyskiwania kolejnych wiz. Uzyskanie Zielonej Karty nie prowadzi do utraty polskiego obywatelstwa (czy obywatelstwa innego państwa, jeśli nie ma ono podpisanej z USA stosownej umowy o podwójnym obywatelstwie), możesz do swojego rodzinnego kraju kiedykolwiek wrócić, a nawet mieszkać tam i pracować. Zielona Karta wydawana jest na czas nieokreślony. Aby nie straciła ważności, wystarczy, byś nie przebywał poza USA dłużej niż jeden rok. Posiadacz Zielonej Karty uzyskuje prawo do opieki socjalnej, korzystania ze służby zdrowia, ma prawo do kształcenia się i innych świadczeń na warunkach takich jak każdy obywatel USA (z wyjątkami w początkowym okresie). Ma prawo być poręczycielem dla swoich krewnych, którzy wystąpią o pozwolenie na pobyt stały w USA. W tym przypadku jako oczywiste zakłada się, że swoim zachowaniem przekona właściwe organy amerykańskie, że jest rzeczywiście zainteresowany zamieszkaniem w USA.