A jeśli wygrałeś?

Zawiadomienie o wygranej, z którego dowiesz się, że zostałeś wylosowany, oznacza, że w Twoim wypadku rozpoczęła się procedura przyznawania wizy imigracyjnej. To sygnał, że teraz musisz szybko zabrać się do pracy.

Jeśli skorzystasz z naszych usług, już w tym momencie będziesz wiedzieć, że spełniasz podstawowe kryteria przydzielania wiz. Skontrolujemy je bowiem jeszcze zanim przekażemy Twoje zgłoszenie do udziału w loterii.

Teraz będziesz musiał wszystko to, co wstępnie deklarowałeś, udokumentować. Przygotuj dyplom(y) szkoły wyższej lub świadectwo maturalne oraz inne dostępne dokumenty o zakończonym kształceniu. Jeśli spełniasz tylko wymóg zaliczenia co najmniej dwuletniej praktyki w zawodzie, przygotuj zaświadczenia o odpracowanych latach, wykonywanej pracy, ukończonych kursach i szkoleniach. W trakcie rozmowy w ambasadzie USA będziesz musiał przekonać pracownika konsulatu także o tym, że po przyjeździe do USA nie będziesz obciążał budżetu USA i będziesz finansowo niezależny. Albo będziesz miał sponsora w USA (który potwierdzi swoje możliwości finansowe wypełniając druk I-134 Affidavit of Support), ofertę pracy w USA, albo zaświadczenie o własnych środkach finansowych i posiadanym mieniu, które powinno zapewnić Ci utrzymanie przez pierwszy rok. Akceptowane są zaświadczenia o stanie kont w bankach, o pakiecie papierów wartościowych, nieruchomościach itp.

Jakie jeszcze dokumenty będziesz potrzebować? Uważnie przeczytaj materiały, które przyszły w kopercie wraz z zawiadomieniem o wygranej - mogły bowiem nastąpić jakieś zmiany w porównaniu z latami ubiegłymi. Przygotuj się, byś miał pod ręką następujące dokumenty: akt urodzenia, akt ślubu, zaświadczenie o odbyciu służby wojskowej, wypis z rejestru skazanych, ewentualnie zaświadczenie z policji (z każdego kraju, w którym mieszkałeś co najmniej 6 miesięcy).

Oprócz tych dokumentów trzeba przynieść na rozmowę w ambasadzie zaświadczenie o stanie zdrowia, które wystawi uznany przez ambasadę USA lekarz (badanie lekarskie jest płatne).

Nie należy też zapominać o tym, że ustawa o imigracji podaje kilka zasadniczych powodów, które wykluczają wydanie wizy imigracyjnej (lub innej). Jeśli dotyczą one Ciebie, raczej nie bierz udziału w loterii - zwiększysz tym samym szansę innych osób, którym wygrana może rzeczywiście pomóc.

Kiedy wizy do USA na pewno nie otrzymasz, nawet gdy wygrasz w loterii wizowej:
- jeśli cierpisz na poważne choroby zakaźne, choroby psychiczne, jeśli jesteś narkomanem
- jeśli w przeszłości popełniłeś poważne przestępstwo
- jeśli jesteś członkiem partii o charakterze totalitarnym lub jeśli istnieje podejrzenie, że wyjazd do USA ma na celu szpiegostwo, sabotaż, terroryzm lub jakąkolwiek inną działalność przestępczą
- jeśli w przeszłości podjąłeś próbę nielegalnego przyjazdu do USA lub w inny sposób przekroczyłeś przepisy imigracyjne USA

Koperta z zawiadomieniem o wygranej będzie zawierać komplet formularzy Departamentu Stanu USA (tzw. pakiet nr 3):
- instrukcję przygotowania dokumentacji (do DV-2002 formularz byl oznaczony DSL-1078 i 1079)
- rejestrację w programie Diversity Immigrant Visa (DSP-122)
- wniosek o wizę imigracyjną i rejestrację cudzoziemca (formularz DS-230 , poprzednio OF-230).
Dokumenty te wraz z fotografią prześlesz do Narodowego Centrum Wizowego USA, które po opracowaniu przekaże je właściwemu urzędowi konsularnemu w USA. Jeśli już przebywasz na terytorium USA (np. jako student), załącz zaświadczenie o opłaceniu podatku dla zwycięzcy w loterii (75 USD).

Zanim dokument te dotrą do właściwej ambasady, przygotowujesz się do rozmowy (interview). Pakiet nr 3 szczegółowo opisuje, co będzie Ci potrzebne, jakie dokumenty musisz przetłumaczyć na język angielski, które muszą być poświadczone notarialnie. Przygotuj szereg następnych dokumentów:
- paszporty kandydata oraz wszystkich osób - członków rodziny wymienionych w zgłoszeniu (muszą być ważne co najmniej przez pół roku od momentu uzyskania wiz)
- dokumenty dotyczące relacji rodzinnych (akty urodzenia dzieci, akty ślubu, zaświadczenia o rozwodzie, akty zgonu byłych małżonków), także dotyczące dzieci, które mieszkają z byłymi rozwiedzionymi małżonkami
- zaświadczenia o służbie wojskowej
- wypis z rejestru skazanych (ewentualnie zaświadczenia z policji) dla wszystkich członków rodziny w wieku ponad 16 lat
- zaświadczenie nr 9003 (od DV-2003 nie jest zawarty v pakiete nr 3) o uiszczeniu podatków w USA (dotyczy osób, które już w USA pracowały lub posiadają tam mienie)
- fotografie (zgodnie z wymogami urzędu imigracyjnego INS USA)

Na te działania masz jeszcze kilka miesięcy, dopóki nie otrzymasz pocztą tzw. pakietu nr 4. Zawiera on zaproszenie na rozmowę i formularz OF-157 (wyniki badań lekarskich). Formularz ten wypełni uznany przez ambasadę lekarz. Listę lekarzy otrzymasz w piśmie przewodnim. Jeśli rozmowa będzie się odbywać w ambasadzie USA w Warszawie - uznane przez ambasadę gabinety lekarskie ze wskazanej listy znajdują się w Warszawie. Pakiet nr 4 przychodzi zwykle na 2-3 miesiące przed terminem rozmowy, jednak do niektórych wylosowanych dotarł dopiero 3 tygodnie przed rozmową.

Potem odbywa się rozmowa w wydziale konsularnym. Jej celem jest przede wszystkim stwierdzenie, czy kandydat rzeczywiście odpowiada warunkom loterii i że nie istnieją żadne powody, by odmówić wydania wizy. Wszystkie dokumenty, które przygotowałeś, zostaną szczegółowo przestudiowane - dlatego starannie je przygotowuj i nie popełniaj błędów. Dzieci w wieku ponad 14 lat też muszą wraz z rodzicami stawić się na rozmowę. Jeżeli uważasz to za potrzebne, możesz przyjść ze swoim adwokatem.

Jeżeli nie będzie powodu, by odmówić wydania wiz, Ty i członkowie Twojej rodziny otrzymacie wizy imigracyjne (zaklejoną kopertę z dokumentami dla oficera służb imigracyjnych przy wjeździe do USA). Jeśli wydział konsularny Ci ich nie wyda - otrzymasz pisemne uzasadnienie. Wizy są ważne 6 miesięcy, w ciągu których musisz przyjechać do USA. Dzieci kandydata, które są stanu wolnego, będą mogły wyjechać jedynie w przypadku, gdy w momencie przekroczenia granicy USA nie będą miały ukończone 21 lat.

Jeśli otrzymałeś zawiadomienie o wygranej w trakcie swojego pobytu w USA, należy natychmiast zawiadomić Centrum Konsularne o tym, że chcesz odbyć rozmowę na terytorium USA i zmienić w ten sposób swój status z nieimigracyjnego (masz np. wizę studencką, pozwolenie na pracę, itp.) na imigracyjny (tzw. adjustment of status) Procedura ta trwa na terytorium USA dłużej niż w poszczególnych ambasadach. Spis dokumentów, które będziesz potrzebować, jest praktycznie taki sam. Dodatkowo będziesz musiał wypełnić wniosek o pozwolenie na pracę (formularz I-765), jeśli chciałbyś do momentu otrzymania Zielonej Karty pracować w USA. Jeśli Twój wniosek rozpatrzony zostanie pozytywnie, do Twojego paszportu zostanie wbita pieczątka z tekstem: "Processed for I-551. Temporary evidence of lawful admission for permanent residence valid until ____. EMPLOYMENT AUTHORIZED". Właściwą plastikową Zieloną Kartę (green card) otrzymasz po kilku miesiącach pocztą.

Jeśli proces kompletowania dokumentacji po otrzymaniu pakietu nr 3 będzie Ci się wydawał zbyt skomplikowany, zwróć się do nas po potrzebne informacje.

Planujesz podróż do USA w innym celu?

Jeśli złożyłeś w konsulacie USA wniosek o wizę nieimigracyjną (np. turystyczną B-2 lub służbową B-1), nie zapomnij, że w formularzu OF-156 Nonimmigrant Visa Application jest pytanie: Have you or anyone acting for you ever indicated to a U.S. Consular or Immigration Employee a desire to immigrate to the U.S.? (Czy wyrażał Pan/Pani lub ktokolwiek inny w Pana/Pani imieniu przed pracownikiem konsulatu lub służb imigracyjnych chęć imigracji do USA?). Jeśli w tym czasie wysłałeś już zgłoszenie do udziału w loterii, możesz podać, że złożyłeś taki wniosek. Wyrażeniem rzeczywistej chęci imigracji przed wymienionymi osobami jest dopiero złożenie wniosku o wizę imigracyjną, którą składają zwycięzcy loterii. Podobnie jest w przypadku, gdy już przebywasz w USA na podstawie wizy nieimigracyjnej i chcesz przedłużyć swój pobyt (formularz I-159). Zgodnie z oświadczeniem Departamentu Stanu USA fakt, że wziąłeś udział w Loterii o Zieloną Kartę, nie jest powodem do odmowy wydania wiz nieimigracyjnych. Jednak zatajenie tego faktu może być przyczyną wielu zbędnych nieprzyjemności.