Decyzję o zorganizowaniu loterii wizowej podjął Kongres Stanów Zjednoczonych w 1990 roku. Z każdym rokiem rośnie zainteresowanie udziałem w niej. Rośnie też liczba osób, które zostały wykluczone z loterii, ponieważ nie spełniały wymaganych kryteriów. Według rzecznika Departamentu Stanu USA z Loterii zostało wykluczonych ponad 30%-40% zgłoszeń.


Wyniki niektórych poprzednich loterii:

Lottery DV-2022.

Lottery DV-2021.

Lottery DV-2020.

Lottery DV-2019.

Lottery DV-2018.

Lottery DV-2017.

Lottery DV-2016.

Lottery DV-2015.

Lottery DV-2014.

Lottery DV-2013.

Lottery DV-2012.

Lottery DV-2011.

Lottery DV-2010.

Lottery DV-2009.

Lottery DV-2008.

Lottery DV-2007.

Lottery DV-2006.

Lottery DV-2005.

Lottery DV-2004.

Lottery DV-2003.

Lottery DV-2002.