Ako do USA bez lotérie?

Možnosť získania práva na trvalý pobyt v USA je pre väčšinu občanov iných krajín veľmi obmedzená. Zelenú kartu na základe žiadosti môžu získať osoby, ktoré majú vynikajúce výsledky vo vede, umení alebo športe, osoby, ktoré uskutočnili výrazné investície do ekonomiky USA.
Patríte k týmto skupinám ľudí? Ak nie, možno máte ešte jednu možnosť - spojenie rodiny. Pozrite sa, či ste...

Manžel alebo manželka občana USA
Manžel alebo manželka osoby s povoleným trvalým pobytom v USA (držiteľ Zelenej karty)
Syn alebo dcéra občana USA Syn alebo dcéra (mladší ako 21 rokov) osoby s povoleným trvalým pobytom v USA (držiteľa Zelenej karty)
Slobodný syn alebo dcéra (21-roční a starší) osoby s povoleným trvalým pobytom v USA (držiteľa Zelenej karty)
Matka alebo otec občana USA
Brat alebo sestra občana USA

Ak patríte do tejto kategórie, Vaši príbuzní môžu vystupovať pred americkými orgánmi ako Vaši sponzori pri podaní žiadosti o pridelenie Zelenej karty. Nemusíte sa zúčastňovať Lotérie o Zelenú kartu, ale pripravte sa na to, že proces spracovania žiadostí podaných z týchto dôvodov zvyčajne trvá celé mesiace (často presahuje aj 5 rokov). Mnohí sa preto aj v tomto prípade rozhodujú  vyskúšať zároveň šťastie v Lotérii a dosiahnuť tak (v prípade vylosovania) rýchlejšie vycestovanie.
Ak získate Zelenú kartu ako "novopečený" manžel (manželka) občana USA, dostávate ju na skúšobnú dobu 2 rokov. Ak sa ukáže, že Vaše manželstvo nevedie k vytvoreniu skutočnej rodiny, takáto Zelená karta Vám môže byť odobraná.

Ak by ste chceli vycestovať do USA iba na niekoľko rokov, tiež by ste nemuseli podávať prihlášku do Lotérie. V obmedzenej miere sa prideľujú dočasné víza za účelom práce v USA (vystavované maximálne na 6 rokov) pre vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov niektorých profesií na základe žiadostí amerických firiem. Tieto firmy musia pred vystavením takýchto víz najprv dokázať imigračnému úradu, že v USA nemôžu nájsť pracovníka s takouto profesiou. Po ukončení platnosti takéhoto typu víz musí pracovník z USA vycestovať. Ak by sa mu tam zapáčilo natoľko, že by chcel v krajine zostať, alebo ak by mal aj nové pracovné príležitosti - nezostane mu iná možnosť, ako prihlásiť sa do Lotérie. Väčšina z týchto pracovníkov sa rozhodne zúčastniť Lotérie už po prvých mesiacoch na novom pracovisku.

Pre ostatných je oveľa pravdepodobnejšie, že získajú Zelenú kartu v Lotérii. Pravdepodobnosť je podstatne vyššia, ako pri peňažných lotériách (Loto a pod.). Pre drvivú väčšinu cudzincov je účasť v tejto Lotérii jedinou cestou, ako sa do USA oficiálne prisťahovať.

Ak ste držiteľom pasu krajiny, ktorá je zaradená do tzv. Visa Waiver programu (napr. Slovensko, Česko, Poľsko...), nepotrebujete na vstup do USA víza. Pokiaľ chcete ísť do USA iba na krátku turistickú alebo služobnú cestu, bez potreby v USA pracovať, nemusíte sa uchádzať o Zelenú kartu. Ponechajte šancu vyhrať v Lotérii tým, kto má vážny záujem v USA žiť, pracovať, podnikať či študovať.