Obyvatelia ktorých krajín sa nemôžu zúčastniť lotérie?

Do Lotérie sa pripúšťajú iba žiadatelia z krajín s nízkou úrovňou prisťahovalectva. Ak sa za posledných 5 rokov prisťahovalo z niektorej krajiny do USA viac ako 50 000 ľudí, táto krajina je z Lotérie vylúčená. Zoznam krajín sa každoročne mení, drobné úpravy nastali aj tohoto roku. Tohtoročnej Lotérie DV-2025 sa nemôžu zúčastniť žiadatelia z nasledovných krajín:

Afrika
Nigéria

Amerika
Kanada
Kolumbia
Dominikánska republika
El Salvador
Haiti
Jamajka
Brazília
Mexiko

Ázia
Bangladéš
Čína (okrem Tchajwanu, Hong-Kongu a Macaa)
India
Pakistan
Filipíny
Južná Kórea
Vietnam

Európa
v DV-2025 sa môžu po rokoch zúčastniť narodení vo Veľkej Británii a jej zámorských územiach

Ak pochádzate z uvedených krajín, ale na základe oficiálneho povolenia (presťahovali ste sa za svojim partnerom) žijete v krajine, ktorej obyvatelia sa Lotérie zúčastniť môžu (napr. Slovensko), alebo žijete v manželskom zväzku s partnerom, ktorý sa narodil v "povolenej" krajine, môžete sa Lotérie zúčastniť. Rovnako sa pravdepodobne (záleží to aj na iných okolnostiach) môžete zúčastniť, ak ste sa narodili v niektorej z krajín, uvedených v zozname vyššie, ale Vaši rodičia pochádzajú z povolených krajín. Skoro iste budete mať aj vyššiu šancu na úspech - pravdepodobnosť vylosovania žiadateľov zo Slovenska je sústavne počas niekoľkých rokov vyššia, ako obyvateľov väčšiny iných krajín (vzhľadom na menšie počty prisťahovalcov zo Slovenska).