Možnosť získať Zelenú kartu v Lotérii, organizovanej vládou USA, je otvorená každému, kto spĺňa kritériá.
Ak si myslíte, že tu prezentované informácie môžu byť užitočné pre niekoho z Vašich priateľov, alebo známych, pošlite im e-mail, ktorý ich upozorní na túto stránku. Stačí, ak bez vypisovania podrobností vyplníte nasledovné údaje.
Adresát dostane správu nasledovného znenia: "Na stránke www.greencard.sk nájdete informácie o možnosti získania Zelenej karty, oprávňujúcej k životu a práci v USA !"
Ak chcete niečo doplniť, vyplňte políčko s vlastným odkazom.

Vaše meno:
Váš e-mail:
Meno priateľa:
Jeho e-mail:
Váš odkaz:

Pozorne skontrolujte, či ste správne vyplnili mená a e-mailové adresy.