Výsledky Lotérie DV-2023

Hoci výhercovia Lotérie DV-2023 už od polovice mája vedia o svojom vylosovaní, celkové štatistiky k tomuto ročníku sú známe len od polovice augusta. Tu sú spracované z niekoľkých aspektov.
Rozhodnutie o poriadaní Lotérie bolo prijaté Kongresom USA v roku 1990. Každoročne, až na Lotériu DV-2003, stúpal záujem o účasť v nej. Po krátkodobom poklese záujmu v ročníkoch DV-2006 a DV-2010, záujem celosvetovo mierne rastie. V tomto ročníku záujem stagnoval, čo môže súvisiet s nutnostou uvádzať v prihláške aj údaje z platného cestovného pasu záujemcu. Len kto mal platný pas mohol sa zapojitť v tomto ročníku. Iba mierny nárast ale stále podporuje naše analýzy inej príčiny poklesu zníženého počtu výhercov oproti minulému desaťročiu - neodôvodnené spoliehanie sa na vlastné sily bez podrobného zoznámenia s pravidlami, ktoré savýznamne zmenili aj v požiadavkach na fotografie. Priebeh príjmu prihlášok naďalej ukazuje, že stovky tisíc samostatne konajúcich záujemcov nezvládajú podmienky digitálneho spracovania a nedokážu zabezpečiť korektné zaradenie svojej prihlášky do Lotérie - po prvotnom zaregistrovaní je následne prihláška z ďalšieho spracovania vylúčená. Všetky prihlášky účastníkov, ktorí sa spoľahli na naše služby, zodpovedali pravidlám Lotérie a boli zaradené do losovacieho systému.
Štatistika diskvalifikovaných prihlášok nie je viac hovorcom Štátneho departmentu USA zverejňovaná. Pri diskvalifikáciách sa nejedná len o žiadateľov z rozvojových krajín, ako by si niekto mohol myslieť. Podľa našich skúseností viac ako tretina záujemcov zo Slovenska nie je schopná samostatne pripraviť bezchybnú prihlášku.

Do Lotérie sa pripúšťajú iba žiadatelia z krajín z nízkou úrovňou prisťahovalectva. Ak sa za posledných 5 rokov prisťahovalo z niektorej krajiny do USA viac ako 50 000 ľudí, táto krajina je z Lotérie vylúčená. V losovaní DV-2023 sa nemohli zúčastniť žiadatelia z nasledovných krajín: Bangladéš, Brazília, Kanada, Čína (okrem Tchajwanu, Macaa a Hong-Kongu), Kolumbia, Dominikánska republika, Salvador, Guatemala, Haiti, India, Jamajka, Mexiko, Nigéria, Pakistan, Filipíny, Južná Kórea, Vietnam a Veľká Británia a od nej závislé územia (okrem Severného Írska). Až do Lotérie DV-2000 bolo 5 000 z celkového počtu 55 000 víz prideľovaných v rámci programu NCARA pre obyvateľov Latinskej Ameriky, v tomto ročníku bol počet znížený na približne 150, čo viedlo k zvýšeniu počtu víz pre účastníkov DV-2022 na 54 850.
Tu nájdete výsledky minulých lotérií

Štatistiky uvedené nižšie ukazujú, že žiadatelia zo Slovenskej republiky majú vyššiu pravdepodobnosť vylosovania, ako žiadatelia z iných, hlavne veľkých krajín. V prvej tabuľke vidíte štatisticky očakávaný počet pridelených víz pre účastníkov Lotérie.

Ročník/Región

Afrika

Ázia

Európa

Severná Amerika

Južná
a Latinská Amerika

Oceánia

DV-1995

20200

6837

24549

8

2589

817

DV-1996

20426

7087

24257

8

2407

815

DV-1997

20623

7187

23910

8

2455

817

DV-1998

21179

7280

23213

8

2476

844

DV-1999

21408

7254

23024

8

2468

837

DV-2000

23343

7282

17016

44

1627

688

DV-2001

21572

8156

17462

10

2098

702

DV-2002

22303

8521

16670

8

1818

680

DV-2003

18688

6174

20728

5

1904

616

DV-2004

22754

8855

16206

6

1595

593

DV-2005

22472

6881

17248

7

2535

857

DV-2006

24465

6751

14875

7

2643

1259

DV-2007

26654

7234

13379

7

1878

848

DV-2008

27315

7313

13523

9

954

886

DV-2009

27097

7028

14016

6

950

903

DV-2010

26420

8112

13413

9

1071

975

DV-2011

23874

8983

14976

11

1198

958

DV-2012

23766

8629

15314

8

1107

1176

DV-2013

23723

6765

17047

9

1231

1225

DV-2014

22008

8275

16566

8

1644

1499

DV-2015

20777

8658

17311

6

1732

1516

DV-2016

24592

8192

14750

9

1638

819

DV-2017

24603

7746

15694

6

1119

832

DV-2018

21290

6895

17977

7

2153

1678

DV-2019

21644

9284

16955

10

1238

869

DV-2020

18909

9550

18194

12

2510

825

DV-2021

22183

10509

18607

12

2275

1164

DV-2022

22583

11061

18433

7

1613

1153

DV-2023

22464

10996

18323

7

1608

1602

(* Oficiálne konečné štatistické hodnoty DV-2023 sú uvedené vyššie. Od ročníka 2003 sa uvádzajú aj presné počty vystavených víz, pre ostatné ročníky budú známe až po ukončení uvedeného finačného roka a zverejnení štatistických údajov. )

Aké sú výsledky pre žiadateľov zo Slovenskej republiky a Českej republiky za posledné roky?

Ročník/krajina

DV-1998

DV-1999 DV-2000 DV-2001 DV-2002 DV-2003 DV-2004 DV-2005 DV-2006 DV-2007 DV-2008 DV-2009 DV-2010 DV-2011 DV-2012 DV-2013 DV-2014 DV-2015 DV-2016 DV-2017 DV-2018 DV-2019 DV-2020 DV-2021 DV-2022 DV-2023
Slovenská republika

418

458  375 331 275 318 392 398 223  171  157  169  108  125  80  100  115  110  70  49  82  27  30  23  24  20 
Česká republika

147

208  215 137 116 230 172 169 104  85  158  140  116  111  104  73  133  125  74  53  95  64  31  44  27  19 

Výsledky ostatnej Lotérie boli uverejnené v auguste 2022. Počet vylosovaných v Lotérii DV-2023, je za jednotlivé krajiny uvedený v nasledujúcej tabuľke. Názvy krajín sú uvedené v angličtine, podľa terminológie Ministerstva zahraničných vecí USA.

AFRIKA

ALGERIA  5,526

ESWATINI  5

MOZAMBIQUE  2

ANGOLA  422

ETHIOPIA  2,761

NAMIBIA  6

BENIN  404

GABON  45

NIGER  78

BOTSWANA  9

GAMBIA, THE  65

RWANDA  1,024

BURKINA FASO 137

GHANA  3,398

SENEGAL  253

BURUNDI  400

GUINEA  706

SIERRA LEONE  522

CABO VERDE  24

GUINEA-BISSAU  9

SOMALIA  1,541

CAMEROON  2,392

KENYA  3,417

SOUTH AFRICA  222

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC  19

LIBERIA  1,221

SOUTH SUDAN  53

CHAD  257

LIBYA  397

SUDAN  4,863

COMOROS  3

MADAGASCAR  21

TANZANIA  165

CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE  4,385

MALAWI  23

TOGO  1,036

CONGO, REPUBLIC OF THE  389

MALI  90

TUNISIA  168

COTE D’IVOIRE  552

MAURITANIA  174

UGANDA  1,044

DJIBOUTI  249

MAURITIUS  1

ZAMBIA  59

EGYPT  5,529

MOROCCO  4,469

ZIMBABWE  202

EQUATORIAL GUINEA  4

  Western Sahara  2

 

ERITREA  376

 

 

 

 

 

ÁZIA

 

 

AFGHANISTAN  2,724

JORDAN  937

QATAR  92

BAHRAIN  10

KOREA, NORTH  2

SAUDI ARABIA  658

BHUTAN  115

KUWAIT  118

SINGAPORE  11

BURMA  1,107

LAOS  13

SRI LANKA  2,019

CAMBODIA  397

LEBANON  249

SYRIA  381

INDONESIA  115

MALAYSIA  45

TAIWAN  188

IRAN  5,506

MALDIVES  1

THAILAND  685

IRAQ  1,300

MONGOLIA  296

UNITED ARAB EMIRATES  175

ISRAEL  66

NEPAL  3,808

YEMEN  2,807

JAPAN  194

OMAN  25

 

 

 

 

EURÓPA

 

 

ALBANIA  2,001

GREECE  28

NORTHERN IRELAND  4

ARMENIA  3,525

HUNGARY  66

NORWAY  4

AUSTRIA  34

ICELAND  4

POLAND  228

AZERBAIJAN  1,260

IRELAND  13

PORTUGAL  10

BELARUS  1,535

ITALY  154

  Macau  7

BELGIUM  32

KAZAKHSTAN  1,908

ROMANIA  228

BOSNIA AND HERZEGOVINA  47

KOSOVO  413

RUSSIA  5,505

BULGARIA  161

KYRGYZSTAN  2,846

SERBIA  134

CROATIA  12

LATVIA  48

SLOVAKIA 20

CYPRUS  8

LITHUANIA  91

SLOVENIA  2

CZECH REPUBLIC  19

MALTA  8

SPAIN  96

DENMARK  12

MOLDOVA  670

SWEDEN  26

  Faroe Islands  1

MONTENEGRO  28

SWITZERLAND  27

ESTONIA  17

NETHERLANDS  19

TAJIKISTAN  2,485

FINLAND  14

  Aruba  4

TURKEY  3,383

FRANCE  209

  Curacao  1

TURKMENISTAN  555

GEORGIA 2,071

  Sint Maarten  3

UKRAINE  3,808

GERMANY 512

NORTH MACEDONIA  258

UZBEKISTAN 5,511

 

 

 

SEVERNÁ AMERIKA

 

 

BAHAMAS, THE  16

 

 

 

 

 

OCEÁNIA

 

 

AUSTRALIA  461

NAURU  3

SAMOA  5

  Cocos Keeling Islands  3

NEW ZEALAND 173

TONGA  78

FEDERATED STATES OF MICRONESIA  4

  Cook Islands  6

TUVALU  5

FIJI  1,718

PAPUA NEW GUINEA  21

VANUATU  21

KIRABATI  2

REPUBLIC OF PALAU  3

 

 

 

 

JUŽNÁ AMERIKA

 

 

ANTIGUA AND BARBUDA  3

DOMINICA  4

PERU  1,191

ARGENTINA  133

ECUADOR  466

SAINT KITTS AND NEVIS  2

BELIZE  4

GUATEMALA  84

SAINT LUCIA  3

BOLIVIA  46

GUYANA  15

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES  1

CHILE  27

NICARAGUA  77

SURINAME  4

COSTA RICA  39

PANAMA  11

TRINIDAD AND TOBAGO  31

CUBA  1,358

PARAGUAY  9

URUGUAY  7