Výsledky Lotérie DV-2021

Hoci výhercovia Lotérie DV-2021 už od polovice júna vedia o svojom vylosovaní, celkové štatistiky k tomuto ročníku sú známe len od polovice augusta. Tu sú spracované z niekoľkých aspektov.
Rozhodnutie o poriadaní Lotérie bolo prijaté Kongresom USA v roku 1990. Každoročne, až na Lotériu DV-2003, stúpal záujem o účasť v nej. Po krátkodobom poklese záujmu v ročníkoch DV-2006 a DV-2010, záujem celosvetovo mierne rastie. V tomto ročníku došlo k výraznému poklesu (viac ako o polovicu) zapojených, čo bolo spôsobené nutnosťou uvádzať v prihláške aj údaje z platného cestovného pasu záujemcu. Kto nemal včas platný pas, zapojiť sa nemohol. Znížený počet účastníkov len podčiarkol naše analýzy inej príčiny poklesu zníženého počtu výhercov oproti minulému desaťročiu - neodôvodnené spoliehanie sa na vlastné sily bez podrobného zoznámenia s pravidlami, ktoré sa v ročníku DV-2021 významne zmenili aj v požiadavkach na fotografie. Priebeh príjmu prihlášok naďalej ukazuje, že stovky tisíc samostatne konajúcich záujemcov nezvládajú podmienky digitálneho spracovania a nedokážu zabezpečiť korektné zaradenie svojej prihlášky do Lotérie - po prvotnom zaregistrovaní je následne prihláška z ďalšieho spracovania vylúčená. Všetky prihlášky účastníkov, ktorí sa spoľahli na naše služby, zodpovedali pravidlám Lotérie a boli zaradené do losovacieho systému.
Štatistika diskvalifikovaných prihlášok nie je viac hovorcom Štátneho departmentu USA zverejňovaná. Pri diskvalifikáciách sa nejedná len o žiadateľov z rozvojových krajín, ako by si niekto mohol myslieť. Podľa našich skúseností viac ako tretina záujemcov zo Slovenska nie je schopná samostatne pripraviť bezchybnú prihlášku.

Do Lotérie sa pripúšťajú iba žiadatelia z krajín z nízkou úrovňou prisťahovalectva. Ak sa za posledných 5 rokov prisťahovalo z niektorej krajiny do USA viac ako 50 000 ľudí, táto krajina je z Lotérie vylúčená. V losovaní DV-2021 sa nemohli zúčastniť žiadatelia z nasledovných krajín: Bangladéš, Brazília, Kanada, Čína (okrem Tchajwanu, Macaa a Hong-Kongu), Kolumbia, Dominikánska republika, Salvador, Guatemala, Haiti, India, Jamajka, Mexiko, Nigéria, Pakistan, Filipíny, Južná Kórea, Vietnam a Veľká Británia a od nej závislé územia (okrem Severného Írska). Od Lotérie DV-2000 bolo 5 000 z celkového počtu 55 000 víz prideľovaných v rámci programu NCARA pre obyvateľov Latinskej Ameriky, v tomto ročníku bol počet znížený na približne 250, čo viedlo k zvýšeniu počtu víz pre účastníkov DV-2021 na 54 750.
Tu nájdete výsledky minulých lotérií

Štatistiky uvedené nižšie ukazujú, že žiadatelia zo Slovenskej republiky majú vyššiu pravdepodobnosť vylosovania, ako žiadatelia z iných, hlavne veľkých krajín. V prvej tabuľke vidíte štatisticky očakávaný počet pridelených víz pre účastníkov Lotérie.

Ročník/Región

Afrika

Ázia

Európa

Severná Amerika

Južná
a Latinská Amerika

Oceánia

DV-1995

20200

6837

24549

8

2589

817

DV-1996

20426

7087

24257

8

2407

815

DV-1997

20623

7187

23910

8

2455

817

DV-1998

21179

7280

23213

8

2476

844

DV-1999

21408

7254

23024

8

2468

837

DV-2000

23343

7282

17016

44

1627

688

DV-2001

21572

8156

17462

10

2098

702

DV-2002

22303

8521

16670

8

1818

680

DV-2003

18688

6174

20728

5

1904

616

DV-2004

22754

8855

16206

6

1595

593

DV-2005

22472

6881

17248

7

2535

857

DV-2006

24465

6751

14875

7

2643

1259

DV-2007

26654

7234

13379

7

1878

848

DV-2008

27315

7313

13523

9

954

886

DV-2009

27097

7028

14016

6

950

903

DV-2010

26420

8112

13413

9

1071

975

DV-2011

23874

8983

14976

11

1198

958

DV-2012

23766

8629

15314

8

1107

1176

DV-2013

23723

6765

17047

9

1231

1225

DV-2014

22008

8275

16566

8

1644

1499

DV-2015

20777

8658

17311

6

1732

1516

DV-2016

24592

8192

14750

9

1638

819

DV-2017

24603

7746

15694

6

1119

832

DV-2018

21290

6895

17977

7

2153

1678

DV-2019

21644

9284

16955

10

1238

869

DV-2020

18909

9550

18194

12

2510

825

DV-2021

*

*

*

*

*

*

(* Oficiálne konečné štatistické hodnoty DV-2021 sú uvedené vyššie. Od ročníka 2003 sa uvádzajú aj presné počty vystavených víz, pre ostatné ročníky budú známe až po ukončení uvedeného finačného roka a zverejnení štatistických údajov. )

Aké sú výsledky pre žiadateľov zo Slovenskej republiky a Českej republiky za posledné roky?

Ročník/krajina

DV-1998

DV-1999 DV-2000 DV-2001 DV-2002 DV-2003 DV-2004 DV-2005 DV-2006 DV-2007 DV-2008 DV-2009 DV-2010 DV-2011 DV-2012 DV-2013 DV-2014 DV-2015 DV-2016 DV-2017 DV-2018 DV-2019 DV-2020 DV-2021
Slovenská republika

418

458  375 331 275 318 392 398 223  171  157  169  108  125  80  100  115  110  70  49  82  27  30  23 
Česká republika

147

208  215 137 116 230 172 169 104  85  158  140  116  111  104  73  133  125  74  53  95  64  31  44 

Výsledky ostatnej Lotérie boli uverejnené v auguste 2020. Počet vylosovaných v Lotérii DV-2021, je za jednotlivé krajiny uvedený v nasledujúcej tabuľke. Názvy krajín sú uvedené v angličtine, podľa terminológie Ministerstva zahraničných vecí USA.

Afrika

ALGERIA  6,001

ESWATINI  3

NAMIBIA  0

ANGOLA  627

ETHIOPIA  3,957

NIGER  55

BENIN  830

GABON  65

RWANDA  1,067

BOTSWANA  3

GAMBIA, THE  71

SAO TOME AND PRINCIPE  0

BURKINA FASO  83

GHANA  3,284

SENEGAL  167

BURUNDI  398

GUINEA  805

SEYCHELLES  4

CABO VERDE  6

GUINEA-BISSAU  7

SIERRA LEONE  504

CAMEROON  3,686

KENYA  2,777

SOMALIA  217

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC  22

LESOTHO  3

SOUTH AFRICA  510

CHAD  191

LIBERIA  1,858

SOUTH SUDAN  40

COMOROS  10

LIBYA  259

SUDAN  6,001

CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE  4,503 

MADAGASCAR  23

TANZANIA  184

CONGO, REPUBLIC OF THE  740

MALAWI  32

TOGO  1,118

COTE D’IVOIRE  737

MALI  103

TUNISIA  173

DJIBOUTI  175

MAURITANIA  105

UGANDA  908

EGYPT  6,002

MAURITIUS  12

ZAMBIA  67

EQUATORIAL GUINEA  6

MOROCCO  4,458

ZIMBABWE  276

ERITREA  509

MOZAMBIQUE  7

 

 

 

 

Ázia

 

 

AFGHANISTAN  2,189

JAPAN  532

QATAR  82

BAHRAIN  19

JORDAN  1,578

SAUDI ARABIA  1,126

BHUTAN  69

KOREA, NORTH  3

SINGAPORE  40

BRUNEI  1

KUWAIT  302

SRI LANKA  1,566

BURMA  776

LAOS  43

SYRIA  487

CAMBODIA  1,174

LEBANON  249

TAIWAN  693

HONG KONG S.A.R.  569

MALAYSIA  95

THAILAND  290

INDONESIA  317

MALDIVES  0

TIMOR-LESTE  0

IRAN  6,001

MONGOLIA  496

UNITED ARAB EMIRATES  282

IRAQ  1,184

NEPAL  3,801

YEMEN  1,222

ISRAEL  190

OMAN  32

 

 

 

 

Európa

 

 

ALBANIA  3,962

GREECE  71

NORTHERN IRELAND  4

ANDORRA  0

HUNGARY  93

NORWAY  7

ARMENIA  2,293

ICELAND  11

POLAND  383

AUSTRIA  35

IRELAND  29

PORTUGAL  24

AZERBAIJAN  1,439

ITALY  289

  Macau  6

BELARUS  2,143

KAZAKHSTAN  2,406

ROMANIA  365

BELGIUM  32

KOSOVO  311

RUSSIA  6,001

BOSNIA AND HERZEGOVINA  36

KYRGYZSTAN  2,130

SERBIA  239

BULGARIA  348

LATVIA  63

SLOVAKIA  23

CROATIA  32

LIECHTENSTEIN  1

SLOVENIA  6

CYPRUS  2

LITHUANIA  180

SPAIN  114

CZECH REPUBLIC  44

LUXEMBOURG  0

SWEDEN  41

DENMARK  24

MALTA  5

SWITZERLAND  48

ESTONIA  18

MOLDOOVA  1,565

TAJIKISTAN  2,332

FINLAND  26

MONACO  1

TURKEY  2,874

FRANCE  272

MONTENEGRO  33

TURKMENISTAN  870

  Saint Martin  6

NETHERLANDS  43

UKRAINE  5,604

GEORGIA  1,899

  Curacao 1

UZBEKISTAN  5,319

GERMANY  563 NORTH MACEDONIA  336 VATICAN CITY  0

 

 

 

Severná Amerika

 

 

BAHAMAS, THE  29

 

 

 

 

 

Oceánia

 

 

AUSTRALIA  1,130

NAURU  11

SAMOA  8

  Cocos Keeling Islands  19

NEW ZEALAND  360

SOLOMON ISLANDS  4

FIJI  1,087

  Cook Islands  32

TONGA  95

KIRIBATI  12

  Tokelau  5

TUVALU  2

MARSHALL ISLANDS  0

PAPUA NEW GUINEA  29

VANUATU  7

MICRONESIA, FEDERATED
STATES OF  9

PALAU  5

 

 

 

 

Južná Amerika

 

 

ANTIGUA AND BARBUDA  5

DOMINICA  3

PERU  1,559

ARGENTINA  191

ECUADOR  246

SAINT KITTS AND NEVIS  1

BARBADOS  5

GRENADA  1

SAINT LUCIA  2

BELIZE  8

GUYANA  5

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES  3

BOLIVIA  38

HONDURAS  74

SURINAME  4

CHILE  36

NICARAGUA  69

TRINIDAD AND TOBAGO  44

COSTA RICA  68

PANAMA  10 URUGUAY  19

CUBA  1,235

PARAGUAY  3

VENEZUELA  1,872