Naše služby poskytujeme v prvom rade pre osoby, žijúce v Slovenskej republike (aj keď sú občanmi iných štátov). Zasielanie kontaktných dotazníkov, prihlášok a informácií prebieha priamo z územia Slovenska, komunikujeme s Vami v slovenskom jazyku (ak Vám to viac vyhovuje, aj v niektorých svetových jazykoch). Osobné údaje spracúvame v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov, ktorý je prísnejší, ako obdobné zákony v USA. V prípravnej fáze tak dokážeme so znalosťou lokálnych pomerov operatívne riešiť prípadné problémy, ktoré sa u Vás môžu vyskytnúť. V prípade potreby uskutočňujeme osobné konzultácie.

Aby sa záujem nesústredil iba na krátke obdobie pred uzávierkou prihlášok, zvýhodnení sú tí, ktorí sa rozhodli podať prihlášky načas a poskytnú nám tak dostatok času na ich dôkladnú prípravu. Je preto pre Vás výhodné, ak sa prihlásite medzi prvými - počas predbežnej etapy nového ročníka Lotérie DV-2022, ktorá práve prebieha. Prihlásiť sa budete môcť aj neskôr, poplatok bude o niečo vyšší a času na prípravu menej. Registrácia do najbližšieho ročníka Lotérie na našej stránke začala. Ak sa rozhodnete pre využitie našich služieb teraz, vyplnením údajov do prihlášky získavate dostatok času na prípravu podľa našich pokynov, na zaslanie fotografií na spracovanie. Vašu oficiálnu účasť zabezpečíme medzi prvými. Vaše rozhodnutie zbytočne neodkladajte, "Last Moment" je výhodný iba u cestovných kancelárií.

Počas predbežnej etapy do 1.10.2020 je cena za služby spojené so spracovaním a podaním jednej prihlášky do aktuálnej Lotérie o Zelenú kartu stanovená na 26 €, ak využijete platbu prostredníctvom služieb TatraPay, PayPal alebo platobnou kartou (MasterCard, Diners Club, VISA alebo VISA Electron) priamo z našej stránky.

Ak podávajú prihlášku manželia (odporúčame - Vaše šance sa zvýšia dvojnásobne!) - cena je výhodnejšia: 48 € pri platbe on-line cez TatraPay, PayPal a platobnou kartou.

Off-line úhrady (po zaslaní objednávky) poštovou poukážkou alebo prevodom sú náročnejšie na spracovanie a budú dostupné až na jeseň.

Predbežná registrácia do Lotérie DV-2022 na tejto stránke už začala.

V zmysle pravidiel Lotérie sú v prihláškach zahrnuté aj Vaše slobodné deti mladšie ako 21 rokov. Tieto neplatia ďalšie poplatky, ak nepodávajú vlastnú prihlášku.

Ak ste využili naše služby v minulej lotérii, zatiaľ sa ani predbežne neprihlasujte, Vaše údaje máme pripravené. Podrobnosti o cenách a termínoch od nás dostanete najneskôr v lete. Postupujte prosím podľa našich pokynov.

Žiadne ďalšie poplatky účastník Lotérie nehradí. Štátne orgány USA vyberajú poplatky iba od výhercov Lotérie, ktorým oznámi Štátny department USA ich presnú výšku v oznámení o výhre (napr. výhercovia Lotérie DV-2019 na Veľvyslanectve USA hradia poplatok vo výške 330 USD).