Prihláste sa

Zelená karta Vás oprávňuje na trvalý pobyt v USA. Získate vďaka nej skoro všetky práva, ktoré má aj občan USA, prakticky okrem práva voliť a byť volený. Môžete v USA žiť, pracovať, študovať, voľne sa pohybovať, voľne z USA vycestovať a znovu pricestovať bez potreby získavania ďalších víz. Udelením Zelenej karty nestrácate nárok na slovenské občianstvo (alebo občianstvo iného štátu, ak nemá s USA uzavretú dohodu o zamedzení dvojitého občianstva), môžete sa do svojho rodiska kedykoľvek vrátiť, ba tam aj žiť a pracovať. Zelená karta sa vydáva na neobmedzenú dobu. Na to, aby nestratila platnosť stačí, aby ste mimo USA neboli dlhšie, ako jeden rok. Držiteľ Zelenej karty získava právo na sociálnu ochranu, zdravotnícke služby, vzdelávanie a iné služby za podmienok bežných pre občanov USA (s výnimkami v prvom období). Má právo byť ručiteľom pre svojich príbuzných, ktorí požiadajú o povolenie na trvalý pobyt v USA. Po piatich rokoch od udelenia Zelenej karty môže jej držiteľ požiadať o pridelenie občianstva USA. V tomto prípade sa samozrejme predpokladá, že svojim správaním presvedčí príslušné americké orgány, že má skutočný záujem v USA žiť.

Predbežná registrácia do aktuálneho ročníka Lotérie na našej stránke je už otvorená. Chcete sa zúčastniť najbližšej Lotérie, ktorá prebehne na jeseň r. 2020 a ponesie názov DV-2022?

Zoznámili ste sa podrobne s pravidlami a chcete skúsiť šťastie? Spĺňate kritériá? Zoznámili ste sa s pravidlami, s obsahom našich služieb, výškou poplatku a podmienkami? Ak ste sa zodpovedne zamysleli a chcete sa zúčastniť, prihláste sa včas, už dnes!

Vyberte si nasledujúci formulár včasnej prihlášky s bezpečným prenosom dát zakódovaných protokolom SSL.

Po jeho vyplnení dostanete od nás správu s pokynmi a ihneď začneme s prípravou Vašej prihlášky do najbližšej Lotérie o Zelenú kartu. Vaša prihláška bude včas zaradená do Lotérie medzi prvými. Dávate si dosť času na zaslanie fotografií a nám dosť času na dôkladné kontroly, spracovanie fotografií aj samotnej prihlášky. Včasná prihláška je preto zvýhodnená aj poplatkom za služby, spojené s jej spracovaním. Správu o zaregistrovaní dostanete po uzávierke registrácie prihlášok v aktuálnom ročníku.


Formulár na zvýhodnenú včasnú registráciu prihlášky do Lotérie o Zelenú kartu DV-2022
pre záujemcov zo Slovenskej republiky aj celého sveta


Ak sa nechcete zapojiť hneď, ale na Vašu možnosť zúčastniť sa Lotérie nechcete zabudnúť, využite našu bezplatnú informačnú službu: po vyplnení formulára so základnými osobnými informáciami, potrebnými pre účasť v lotérii, dostanete od nás medzi prvými správu o začiatku registrácie prihlášok do nasledujúceho ročníka Lotérie o Zelenú kartu, ktorý prinesie zelené karty výhercov vo finančnom roku 2022. Na základe Vašej osobnej situácie a pravidiel, ktoré budú vyhlásené neskôr, sa potom rozhodnete, či sa zúčastníte nového losovania a využijete naše služby. Správu očakávajte najneskôr koncom leta 2020, preto nás prosím pri zmene e-mailovej adresy informujte..

Vyberte si nasledujúci formulár s predbežnou prihláškou; pri prenose internetom budú Vaše dáta zvlášť zabezpečené a zakódované bezpečným protokolom SSL.
Formulár na predbežnú registráciu a vyžiadanie informácie o začiatku Lotérie o Zelenú kartu (DV-2022)
pre záujemcov zo Slovenskej republikyaj celého sveta

Žijete-li v České republice, nebo je pro Vás výhodnější uhradit poplatek na území České republiky, navštivte přímo registrační server pro ČR.

Ak máte ešte predtým nejaké otázky, zašlite nám elektronickú poštu.

Veľa šťastia v Lotérii Vám praje tím entro, GreenCard Services, Bratislava.