Prihláste sa

Zelená karta Vás oprávňuje na trvalý pobyt v USA. Získate vďaka nej skoro všetky práva, ktoré má aj občan USA, prakticky okrem práva voliť a byť volený. Môžete v USA žiť, pracovať, študovať, voľne sa pohybovať, voľne z USA vycestovať a znovu pricestovať bez potreby získavania ďalších víz. Udelením Zelenej karty nestrácate nárok na slovenské občianstvo (alebo občianstvo iného štátu, ak nemá s USA uzavretú dohodu o zamedzení dvojitého občianstva), môžete sa do svojho rodiska kedykoľvek vrátiť, ba tam aj žiť a pracovať. Zelená karta sa vydáva na neobmedzenú dobu. Na to, aby nestratila platnosť stačí, aby ste mimo USA neboli dlhšie, ako jeden rok. Držiteľ Zelenej karty získava právo na sociálnu ochranu, zdravotnícke služby, vzdelávanie a iné služby za podmienok bežných pre občanov USA (s výnimkami v prvom období). Má právo byť ručiteľom pre svojich príbuzných, ktorí požiadajú o povolenie na trvalý pobyt v USA. Po piatich rokoch od udelenia Zelenej karty môže jej držiteľ požiadať o pridelenie občianstva USA. V tomto prípade sa samozrejme predpokladá, že svojim správaním presvedčí príslušné americké orgány, že má skutočný záujem v USA žiť.

Registráciu do predchádzajúceho ročníka sme ukončili. Pripravuje sa ďalší ročník Lotérie, s označením DV-2021. Chcete sa ho zúčastniť?

Ak na Vašu možnosť zúčastniť sa Lotérie nechcete zabudnúť, využite našu bezplatnú informačnú službu: po vyplnení formulára so základnými osobnými informáciami dostanete od nás medzi prvými správu o začiatku registrácie prihlášok do nasledujúceho ročníka Lotérie o Zelenú kartu, ktorý prinesie zelené karty výhercov vo finančnom roku 2021. Na základe Vašej osobnej situácie a pravidiel, ktoré budú vyhlásené neskôr, sa potom rozhodnete, či sa zúčastníte nového losovania a využijete naše služby. Správu očakávajte najneskôr koncom leta 2019, preto nás prosím pri zmene e-mailovej adresy informujte..

Vyberte si nasledujúci formulár s predbežnou prihláškou; pri prenose internetom budú Vaše dáta zvlášť zabezpečené zakódované bezpečným protokolom SSL.
Formulár na predbežnú registráciu a vyžiadanie informácií k prihláške do Lotérie o Zelenú kartu (DV-2021)
pre záujemcov zo Slovenskej republiky

Žijete-li v České republice, nebo je pro Vás výhodnější uhradit poplatek na území České republiky, navštivte přímo registrační server pro ČR.

Ak máte ešte predtým nejaké otázky, zašlite nám elektronickú poštu.

Veľa šťastia v Lotérii Vám praje tím entro, GreenCard Services, Bratislava.