Registrácia do Lotérie o Zelenú kartu DV-2025, organizovanej vládou USA, je otvorená. Teraz prebieha zvýhodnená prieežná etapa príjmu prihlášok do ročníka, ktorý nesie označenie DV-2025. Odporúčame zapojiť sa už teraz, ak máte platný pas a pošlete fotografie. Po losovaní Štátnym Departmentom USA budú výsledky známe v máji 2024. Ak často zabúdate na termíny, nezabudnete, nestratíte ďalší rok a zapojíte sa. V prípade zmien v termínoch a podmienkach budete mať čas reagovať.

Zoznámili ste sa s podmienkami Lotérie, poplatkom a máte záujem, aby sme zabezpečili včasné podanie Vašej prihlášky, vypracovanej presne podľa kritérií Štátneho Departmentu USA? Ak ste sa rozhodli využiť Vašu jedinečnú šancu a rozšírené obdobie prihlasovania - neodkladajte registráciu!
Ak ste sa ešte nezoznámili s pravidlami, prečítajte si ich.

Ak premeškáte prihlášku do blížiaceho sa ročníka, ďalšiu príležitosť budete mať pravdepodobne až na jeseň roku 2024,
ak neprejde v Kongrese USA zmenami"Immigration and Nationality Act", odsek 203(C), na základe ktorého sa Lotéria poriada.

Po vyplnení prihlasovacieho formuláru Vám v priebehu niekoľkých dní zašleme mailom
všetky potrebné informácie v slovenskom jazyku, aby ste nám mohli včas pripraviť podklady pre spracovanie a zaradenie Vašej prihlášky do Lotérie.

PRIHLÁSTE SA TU !

Ak ste už od nás obdržali dokumentáciu a nestihli ju poslať v termíne pre spracovanie, uvedenom v sprievodnom liste, môžete tak ešte stále urobiť. Budete zaradení do tohtoročnej Lotérie.