Výsledky Lotérie DV-2024

Hoci výhercovia Lotérie DV-2024 už od polovice mája vedia o svojom vylosovaní, celkové štatistiky k tomuto ročníku sú známe len od polovice augusta. Tu sú spracované z niekoľkých aspektov.
Rozhodnutie o poriadaní Lotérie bolo prijaté Kongresom USA v roku 1990. Každoročne, až na Lotériu DV-2003, stúpal záujem o účasť v nej. Po krátkodobom poklese záujmu v ročníkoch DV-2006 a DV-2010, záujem celosvetovo mierne rastie. V tomto ročníku záujem stagnoval, čo môže súvisiet s nutnostou uvádzať v prihláške aj údaje z platného cestovného pasu záujemcu. Len kto mal platný pas mohol sa zapojitť v tomto ročníku. Iba mierny nárast ale stále podporuje naše analýzy inej príčiny poklesu zníženého počtu výhercov oproti minulému desaťročiu - neodôvodnené spoliehanie sa na vlastné sily bez podrobného zoznámenia s pravidlami, ktoré savýznamne zmenili aj v požiadavkach na fotografie. Priebeh príjmu prihlášok naďalej ukazuje, že stovky tisíc samostatne konajúcich záujemcov nezvládajú podmienky digitálneho spracovania a nedokážu zabezpečiť korektné zaradenie svojej prihlášky do Lotérie - po prvotnom zaregistrovaní je následne prihláška z ďalšieho spracovania vylúčená. Všetky prihlášky účastníkov, ktorí sa spoľahli na naše služby, zodpovedali pravidlám Lotérie a boli zaradené do losovacieho systému.
Štatistika diskvalifikovaných prihlášok nie je viac hovorcom Štátneho departmentu USA zverejňovaná. Pri diskvalifikáciách sa nejedná len o žiadateľov z rozvojových krajín, ako by si niekto mohol myslieť. Podľa našich skúseností viac ako tretina záujemcov zo Slovenska nie je schopná samostatne pripraviť bezchybnú prihlášku.

Do Lotérie sa pripúšťajú iba žiadatelia z krajín z nízkou úrovňou prisťahovalectva. Ak sa za posledných 5 rokov prisťahovalo z niektorej krajiny do USA viac ako 50 000 ľudí, táto krajina je z Lotérie vylúčená. V losovaní DV-2023 sa nemohli zúčastniť žiadatelia z nasledovných krajín: Bangladéš, Brazília, Kanada, Čína (okrem Tchajwanu, Macaa a Hong-Kongu), Kolumbia, Dominikánska republika, Salvador, Guatemala, Haiti, India, Jamajka, Mexiko, Nigéria, Pakistan, Filipíny, Južná Kórea, Vietnam a Veľká Británia a od nej závislé územia (okrem Severného Írska). Až do Lotérie DV-2000 bolo 5 000 z celkového počtu 55 000 víz prideľovaných v rámci programu NCARA pre obyvateľov Latinskej Ameriky, v tomto ročníku bol počet znížený na približne 150, čo viedlo k zvýšeniu počtu víz pre účastníkov lotérie pocínajúc DV-2022 na 54 850.
Tu nájdete výsledky minulých lotérií

Štatistiky uvedené nižšie ukazujú, že žiadatelia zo Slovenskej republiky majú vyššiu pravdepodobnosť vylosovania, ako žiadatelia z iných, hlavne veľkých krajín. V prvej tabuľke vidíte štatisticky očakávaný počet pridelených víz pre účastníkov Lotérie.

Ročník/Región

Afrika

Ázia

Európa

Severná Amerika

Južná
a Latinská Amerika

Oceánia

DV-1995

20200

6837

24549

8

2589

817

DV-1996

20426

7087

24257

8

2407

815

DV-1997

20623

7187

23910

8

2455

817

DV-1998

21179

7280

23213

8

2476

844

DV-1999

21408

7254

23024

8

2468

837

DV-2000

23343

7282

17016

44

1627

688

DV-2001

21572

8156

17462

10

2098

702

DV-2002

22303

8521

16670

8

1818

680

DV-2003

18688

6174

20728

5

1904

616

DV-2004

22754

8855

16206

6

1595

593

DV-2005

22472

6881

17248

7

2535

857

DV-2006

24465

6751

14875

7

2643

1259

DV-2007

26654

7234

13379

7

1878

848

DV-2008

27315

7313

13523

9

954

886

DV-2009

27097

7028

14016

6

950

903

DV-2010

26420

8112

13413

9

1071

975

DV-2011

23874

8983

14976

11

1198

958

DV-2012

23766

8629

15314

8

1107

1176

DV-2013

23723

6765

17047

9

1231

1225

DV-2014

22008

8275

16566

8

1644

1499

DV-2015

20777

8658

17311

6

1732

1516

DV-2016

24592

8192

14750

9

1638

819

DV-2017

24603

7746

15694

6

1119

832

DV-2018

21290

6895

17977

7

2153

1678

DV-2019

21644

9284

16955

10

1238

869

DV-2020

18909

9550

18194

12

2510

825

DV-2021

22183

10509

18607

12

2275

1164

DV-2022

22583

11061

18433

7

1613

1153

DV-2023

22464

10996

18323

7

1608

1602

DV-2024

*

*

*

*

*

*

(* Oficiálne konečné štatistické hodnoty DV-2024 sú uvedené vyššie. Od ročníka 2003 sa uvádzajú aj presné počty vystavených víz, pre ostatné ročníky budú známe až po ukončení uvedeného finačného roka a zverejnení štatistických údajov. )

Aké sú výsledky pre žiadateľov zo Slovenskej republiky a Českej republiky za posledné roky?

Ročník/krajina

DV-1998

DV-1999 DV-2000 DV-2001 DV-2002 DV-2003 DV-2004 DV-2005 DV-2006 DV-2007 DV-2008 DV-2009 DV-2010 DV-2011 DV-2012 DV-2013 DV-2014 DV-2015 DV-2016 DV-2017 DV-2018 DV-2019 DV-2020 DV-2021 DV-2022 DV-2023 DV-2024
Slovenská republika

418

458  375 331 275 318 392 398 223  171  157  169  108  125  80  100  115  110  70  49  82  27  30  23  24  20  33 
Česká republika

147

208  215 137 116 230 172 169 104  85  158  140  116  111  104  73  133  125  74  53  95  64  31  44  27  19  46 

Výsledky ostatnej Lotérie boli uverejnené v auguste 2023. Počet vylosovaných v Lotérii DV-2024, je za jednotlivé krajiny uvedený v nasledujúcej tabuľke. Názvy krajín sú uvedené v angličtine, podľa terminológie Ministerstva zahraničných vecí USA.


AFRIKA

ALGERIA  5,142

ERITREA  211

MOZAMBIQUE  7

ANGOLA  582

ESWATINI  2

NAMIBIA  10

BENIN  1,002

ETHIOPIA  3,034

NIGER  93

BOTSWANA  16

GABON  86

RWANDA  1,604

BURKINA FASO 191

GAMBIA, THE  156

SENEGAL  504

BURUNDI  876

GHANA  2,088

SIERRA LEONE  735

CABO VERDE  15

GUINEA  1,362

SOMALIA  2,383

CAMEROON  3,485

GUINEA-BISSAU  21

SOUTH AFRICA  199

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC  30

KENYA  3,760

SOUTH SUDAN  59

CHAD  490

LIBERIA  2,208

SUDAN  5,435

COMOROS  10

LIBYA  257

TANZANIA  348

CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE  2,580

MADAGASCAR  25

TOGO  2,105

CONGO, REPUBLIC OF THE  660

MALAWI  42

TUNISIA  221

COTE D’IVOIRE  672

MALI  119

UGANDA  1,515

DJIBOUTI  333

MAURITANIA  274

ZAMBIA  85

EGYPT  5,509

MAURITIUS  4

ZIMBABWE  216

EQUATORIAL GUINEA  19

MOROCCO  4,250

 

 

 

 

ÁZIA

 

 

AFGHANISTAN  4,536

JORDAN  1,188

SAUDI ARABIA  619

BAHRAIN  8

KUWAIT  162

SINGAPORE  6

BHUTAN  347

LAOS  27

SRI LANKA  2,622

BURMA  1,667

LEBANON  214

SYRIA  692

CAMBODIA  340

MALAYSIA  32

TAIWAN  279

INDONESIA  104

MALDIVES  1

THAILAND  467

IRAN  5,077

MONGOLIA  300

UNITED ARAB EMIRATES  211

IRAQ  1,348

NEPAL  3,863

YEMEN  3,485

ISRAEL  71

OMAN  20

 

JAPAN  200

QATAR  74

 

 

 

 

EURÓPA

 

 

ALBANIA  2,667

GREECE  66

NORWAY  9

ANDORRA  2

HUNGARY  102

POLAND  497

ARMENIA  3,869

ICELAND  5

PORTUGAL  39

AUSTRIA  34

IRELAND  18

  Macau  4

AZERBAIJAN  2,046

ITALY  256

ROMANIA  267

BELARUS  2,418

KAZAKHSTAN  2,728

RUSSIA  5,514

BELGIUM  35

KOSOVO  463

SERBIA  186

BOSNIA AND HERZEGOVINA  31

KYRGYZSTAN  4,464

SLOVAKIA  33

BULGARIA  142

LATVIA  97

SLOVENIA  2

CROATIA  30

LITHUANIA  106

SPAIN  137

CYPRUS  25

MALTA  1

SWEDEN  31

CZECH REPUBLIC  46

MOLDOVA  950

SWITZERLAND  30

DENMARK  16

MONACO  1

TAJIKISTAN  3,580

ESTONIA  33

MONTENEGRO  21

TURKEY  3,684

FINLAND  29

NETHERLANDS  39

TURKMENISTAN  1,313

FRANCE  327

  Aruba  1

UKRAINE  4,286

  French Polynesia  1

  Curacao  1

UZBEKISTAN 5,555

  New Caledonia  4

  Sint Maarten  1

 

GEORGIA  3,194 NORTH MACEDONIA  258  
GERMANY  466 NORTHERN IRELAND  1  

 

 

 

SEVERNÁ AMERIKA

 

 

BAHAMAS, THE  15

 

 

 

 

 

OCEÁNIA

 

 

AUSTRALIA  795

NAURU  32

SOLOMON ISLANDS  22

  Christmas Island  1

NEW ZEALAND  256

TONGA  246

  Cocos Keeling Islands  3

  Cook Islands  69

TUVALU  11

FEDERATED STATES OF MICRONESIA  1 PAPUA NEW GUINEA  15

VANUATU  29

FIJI  2,936

REPUBLIC OF PALAU  4

 
KIRABATI  21 SAMOA  9  

 

 

 

JUŽNÁ AMERIKA

 

 

ANTIGUA AND BARBUDA  1

CUBA  3,081

PARAGUAY  9

ARGENTINA  127

DOMINICA  6

PERU  742

BARBADOS  4

ECUADOR  814

SAINT LUCIA  3

BELIZE  5

GUATEMALA  146

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES  2

BOLIVIA  85

GUYANA  9

TRINIDAD AND TOBAGO  37

CHILE  51

NICARAGUA  117

URUGUAY  7

COSTA RICA  68

PANAMA  17