Výsledky minulých Lotérií o Zelenú kartu

Rozhodnutie o poriadaní Lotérie bolo prijaté Kongresom USA v roku 1990. Každoročne, až na Lotériu DV-2003 (v súvislosti so zmenami procesu príjmu prihlášok), stúpal záujem o účasť v nej. K významnému poklesu došlo v r.2011 (DV-2013), čo viedlo aj k novým prvkom v práci organizátorov Lotérie a doplnkovému oznamovaniu nových výhercov. Stále je vysoký počet tých, ktorí boli z Lotérie vylúčení, pretože nesplnili požiadavky na zaradenie do Lotérie. Aj tento fakt sa mohol prejaviť v poklesu záujemcov zaradených do lotérie. V dôsledku spôsobu príjmu nie sú viac vyčíslené počty diskvalifikovaných prihlášok (v DV-2004 to bolo vyše 40% prihlášok). Podľa neoficiálnych informácií, proces nebol veľkou časťou záujemcov zvládnutý a k diskvalifikácii došlo v etape interview. Všetky prihlášky účastníkov, ktorí sa spoľahli na naše služby zodpovedali pravidlám Lotérie a boli podané do losovania. Podľa našich skúseností viac ako tretina záujemcov zo Slovenska nie je schopná z rôznych dôvodov samostatne pripraviť bezchybnú prihlášku, v niektorých iných krajinách býva tento podiela aj vyšší.

Do Lotérie sa pripúšťajú iba žiadatelia z krajín z nízkou úrovňou prisťahovalectva. Ak sa za posledných 5 rokov prisťahovalo z niektorej krajiny do USA viac ako 50 000 ľudí, táto krajina je z Lotérie vylúčená.
Od Lotérie DV-2000 je 5 000 z  celkového počtu 55 000 víz prideľovaných v rámci programu NCARA (Nicaragua Adjustment and Central American Relief Act) pre obyvateľov Latinskej Ameriky. Od Lotérie DV-2021 je táto kvóta výrazne znížená približne na 250 a od DV-2022 na 150 víz.
Tu nájdete výsledky niektorých minulých lotérií:

Lotéria DV-2024.

Lotéria DV-2023.

Lotéria DV-2022.

Lotéria DV-2021.

Lotéria DV-2020.

Lotéria DV-2019.

Lotéria DV-2018.

Lotéria DV-2017.

Lotéria DV-2016.

Lotéria DV-2015.

Lotéria DV-2014.

Lotéria DV-2013.

Lotéria DV-2012.

Lotéria DV-2011.

Lotéria DV-2010.

Lotéria DV-2009.

Lotéria DV-2008.

Lotéria DV-2007.

Lotéria DV-2006.

Lotéria DV-2005.

Lotéria DV-2004.

Lotéria DV-2003.

Lotéria DV-2002.

Lotéria DV-2001.