Výsledky Lotérie DV-2006

Rozhodnutie o poriadaní Lotérie bolo prijaté Kongresom USA v roku 1990. Každoročne, až na Lotériu DV-2003, stúpal záujem o účasť v nej. Ďalší pokles nastal v Lotérii DV-2006. Prejavil sa hlavne v Európe, čo vidno aj na poklese vylosovaných z niektorých krajín, vrátane Slovenska. Zároveň s nárastom záujmu rástol aj počet tých, ktorí boli z Lotérie vylúčení, pretože nesplnili požiadavky na zaradenie do Lotérie. Od Lotérie DV-2005 došlo k zmenám v procedúrach príjmu a spracovania prihlášok. Priebeh príjmu prihlášok podľa našich očakávaní ukázal, že stovky tisíc samostatne konajúcich záujemcov nezvládli nové podmienky a nedokázali zabezpečiť zaradenie svojej prihlášky do Lotérie. Všetky prihlášky účastníkov, ktorí sa spoľahli na naše služby, zodpovedali pravidlám Lotérie a boli zaradené do losovacieho systému.
Štatistika diskvalifikovaných prihlášok už nie je hovorcom Štátneho departmentu USA zverejňovaná. Pri diskvalifikáciách sa nejedná len o žiadateľov z rozvojových krajín, ako by si niekto mohol myslieť. Podľa našich skúseností viac ako tretina záujemcov zo Slovenska nie je schopná samostatne pripraviť bezchybnú prihlášku.

Do Lotérie sa pripúšťajú iba žiadatelia z krajín z nízkou úrovňou prisťahovalectva. Ak sa za posledných 5 rokov prisťahovalo z niektorej krajiny do USA viac ako 50 000 ľudí, táto krajina je z Lotérie vylúčená. V poslednom losovaní sa nemohli zúčastniť žiadatelia z nasledovných krajín: Kanada, Čína (okrem Tchajwanu a Hong-Kongu), Kolumbia, Dominikánska republika, Salvador, Haiti, India, Pakistan, Jamajka, Mexiko, Filipíny, Južná Kórea, Vietnam, Rusko a Veľká Británia (okrem Severného Írska). Od Lotérie DV-2000 je 5 000 z  celkového počtu 55 000 víz prideľovaných v rámci programu NCARA pre obyvateľov Latinskej Ameriky.
Tu nájdete výsledky minulých lotérií

Štatistiky uvedené nižšie ukazujú, že žiadatelia zo Slovenskej republiky majú vyššiu pravdepodobnosť vylosovania, ako žiadatelia z iných, hlavne veľkých krajín. V prvej tabuľke vidíte štatisticky očakávaný počet pridelených víz pre účastníkov Lotérie.

Ročník/Región

Afrika

Ázia

Európa

Severná Amerika

Južná
a Latinská Amerika

Oceánia

DV-1995

20200

6837

24549

8

2589

817

DV-1996

20426

7087

24257

8

2407

815

DV-1997

20623

7187

23910

8

2455

817

DV-1998

21179

7280

23213

8

2476

844

DV-1999

21408

7254

23024

8

2468

837

DV-2000

23343

7282

17016

44

1627

688

DV-2001

21572

8156

17462

10

2098

702

DV-2002

22303

8521

16670

8

1818

680

DV-2003

18688

6174

20728

5

1904

616

DV-2004

22754

8855

16206

6

1595

593

DV-2005

22472

6881

17248

7

2535

857

DV-2006

24465

6751

14875

7

2643

1259

(* Oficiálne konečné hodnoty pri ročníkoch DV-2004 až DV-2006 budú známe až po ukončení uvedeného finačného roka a zverejnení štatistických údajov. Od ročníka 2003 sa uvádzajú aj presné počty vystavených víz)

Aké sú výsledky pre žiadateľov zo Slovenskej republiky a Českej republiky za posledné roky?

Ročník/krajina

DV-1998

DV-1999 DV-2000 DV-2001 DV-2002 DV-2003 DV-2004 DV-2005 DV-2006
Slovenská republika

418

458  375 331 275 318 392 398 223 
Česká republika

147

208  215 137 116 230 172 169 104 

Výsledky poslednej zakončenej Lotérie boli uverejnené v júli 2005. Počet vylosovaných v Lotérii DV-2006, ktorým boli zaslané oznámenia,  je za jednotlivé krajiny uvedený v nasledujúcej tabuľke. Názvy krajín sú uvedené v angličtine, podľa terminológie Ministerstva zahraničných vecí USA.

AFRIKA

ALGERIA

1377

ERITREA

672

ANGOLA

21

ETHIOPIA

6995

BENIN

328

GABON

26

BOTSWANA

11

GAMBIA, THE

127

BURKINA FASO

164

GHANA

3880

BURUNDI

60

GUINEA

249

CAMEROON

1639

GUINEA-BISSAU

3

CAPE VERDE

2

KENYA

2827

CENTRAL AFRICAN REP.

10

LESOTHO

0

CHAD

30

LIBERIA

695

COMOROS

3

LIBYA

51

CONGO

149

MADAGASCAR

22

CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE

665

MALAWI

27

COTE D IVOIRE

374

MALI

99

DJIBOUTI

12

MAURITANIA

31

EGYPT

6439

MAURITIUS

8

EQUATORIAL GUINEA

5

MOROCCO

5980

MOZAMBIQUE

6

NAMIBIA

5

SOUTH AFRICA

311

NIGER

62

SUDAN

805

NIGERIA

6191

SWAZILAND

9

RWANDA

26

TANZANIA

251

SAO TOME AND PRINCIPE

2

TOGO

2138

SENEGAL

280

TUNISIA

122

SEYCHELLES

4

UGANDA

190

SIERRA LEONE

555

ZAMBIA

99

SOMALIA

221

ZIMBABWE

157

ÁZIA

AFGHANISTAN

52

IRAQ

84

BAHRAIN

0

ISRAEL

116

BANGLADESH

5456

JAPAN

336

BHUTAN

3

JORDAN

81

BRUNEI

1

NORTH KOREA

0

BURMA

659

KUWAIT

15

CAMBODIA

107

LAOS

0

HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION

83

LEBANON

108

INDONESIA

263

MALAYSIA

55

IRAN

934

MALDIVES

0

MONGOLIA

141

SRI LANKA

387

NEPAL

1934

SYRIA

47

OMAN

3

THAILAND

76

QATAR

7

TAIWAN

353

SAUDI ARABIA

55

UNITED ARAB EMIRATES

30

SINGAPORE

40

YEMEN

47

EURÓPA

ALBANIA

2504

GEORGIA

331

ANDORRA

0

GERMANY

998

ARMENIA

757

GREECE

68

AUSTRIA

62

HUNGARY

152

AZERBAIJAN

196

ICELAND

13

BELARUS

698

IRELAND

145

BELGIUM

28

ITALY

210

BOSNIA & HERZEGOVINA

70

KAZAKHSTAN

244

BULGARIA

2131

KYRGYZSTAN

132

CROATIA

42

LATVIA

97

CYPRUS

18

LIECHTENSTEIN

0

CZECH REPUBLIC

104

LITHUANIA

488

DENMARK

43

LUXEMBOURG

0

ESTONIA

44

MACEDONIA, FYRO

202

FINLAND

61

MALTA

7

FRANCE

340

MOLDOVA

285

French Polynesia

1

MONACO

1

Martinique

1

NETHERLANDS

105

Reunion

1

NORTHERN IRELAND

63

Netherlands Antilles

8

NORWAY

30

SLOVENIA

5

SPAIN

61

POLAND

3416

SWEDEN

110

PORTUGAL

28

SWITZERLAND

139

Macau

5

TAJIKISTAN

42

ROMANIA

1716

TURKEY

1357

SAN MARINO

0

TURKMENISTAN

76

SERBIA & MONTENEGRO

507

UKRAINE

5269

SLOVAKIA

223

UZBEKISTAN

1346

VATICAN CITY

0

SEVERNÁ AMERIKA

BAHAMAS, THE

12

OCEÁNIA

AUSTRALIA

837

NAURU

7

Christmas Islands

4

NEW ZEALAND

292

FIJI

757

Cook Islands

0

KIRIBATI

5

Niue

5

MARSHALL ISLAND

0

PALAU

1

MICRONESIA, FEDERATED STATES OF

7

PAPUA NEW GUINEA

10

SAMOA

11

SOLOMON ISLAND

0

TONGA

171

TUVALU

8

VANUATU

0

JUŽNÁ AMERIKA, STREDNÁ AMERIKA A KARIBSKÁ OBLASŤ

ANTIGUA AND BARBUDA

1

DOMINICA

3

ARGENTINA

134

ECUADOR

285

BARBADOS

5

GRENADA

2

BELIZE

8

GUATEMALA

28

BOLIVIA

205

GUYANA

36

BRAZIL

377

HONDURAS

29

CHILE

35

NICARAGUA

32

COSTA RICA

34

PANAMA

24

CUBA

584

PARAGUAY

6

PERU

2197

TRINIDAD AND TOBAGO

120

SAINT KITTS AND NEVIS

3

SAINT LUCIA

2

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

3

SURINAME

4

URUGUAY

15

VENEZUELA

266