Výsledky Lotérie DV-2007

Rozhodnutie o poriadaní Lotérie bolo prijaté Kongresom USA v roku 1990. Každoročne, až na Lotériu DV-2003, stúpal záujem o účasť v nej. Od ročníka Lotérie DV-2006 sa hlavne v Európe prejavil pokles záujmu, čo vidno aj na poklese vylosovaných z niektorých krajín, vrátane Slovenska. Súčasne však rastie reálna možnosť na výhru u tých, ktorí majú skutočný záujem o získanie a využitie Zelenej karty. Zároveň s nárastom záujmu rástol aj počet tých, ktorí boli z Lotérie vylúčení, pretože nesplnili požiadavky na zaradenie do Lotérie. Od Lotérie DV-2005 došlo k zmenám v procedúrach príjmu a spracovania prihlášok. Priebeh príjmu prihlášok podľa našich očakávaní ukázal, že stovky tisíc samostatne konajúcich záujemcov nezvládli nové podmienky a nedokázali zabezpečiť zaradenie svojej prihlášky do Lotérie. Všetky prihlášky účastníkov, ktorí sa spoľahli na naše služby, zodpovedali pravidlám Lotérie a boli zaradené do losovacieho systému.
Štatistika diskvalifikovaných prihlášok už nie je hovorcom Štátneho departmentu USA zverejňovaná. Pri diskvalifikáciách sa nejedná len o žiadateľov z rozvojových krajín, ako by si niekto mohol myslieť. Podľa našich skúseností viac ako tretina záujemcov zo Slovenska nie je schopná samostatne pripraviť bezchybnú prihlášku.

Do Lotérie sa pripúšťajú iba žiadatelia z krajín z nízkou úrovňou prisťahovalectva. Ak sa za posledných 5 rokov prisťahovalo z niektorej krajiny do USA viac ako 50 000 ľudí, táto krajina je z Lotérie vylúčená. V poslednom losovaní sa nemohli zúčastniť žiadatelia z nasledovných krajín: Kanada, Čína (okrem Tchajwanu a Hong-Kongu), Kolumbia, Dominikánska republika, Salvador, Haiti, India, Pakistan, Jamajka, Mexiko, Filipíny, Južná Kórea, Vietnam, Poľsko, Rusko a Veľká Británia (okrem Severného Írska). Od Lotérie DV-2000 je 5 000 z  celkového počtu 55 000 víz prideľovaných v rámci programu NCARA pre obyvateľov Latinskej Ameriky.
Tu nájdete výsledky minulých lotérií

Štatistiky uvedené nižšie ukazujú, že žiadatelia zo Slovenskej republiky majú napriek poklesu v posledných 2 ročníkoch vyššiu pravdepodobnosť vylosovania, ako žiadatelia z iných, hlavne veľkých krajín. V prvej tabuľke vidíte štatisticky očakávaný počet pridelených víz pre účastníkov Lotérie.

Ročník/Región

Afrika

Ázia

Európa

Severná Amerika

Južná
a Latinská Amerika

Oceánia

DV-1995

20200

6837

24549

8

2589

817

DV-1996

20426

7087

24257

8

2407

815

DV-1997

20623

7187

23910

8

2455

817

DV-1998

21179

7280

23213

8

2476

844

DV-1999

21408

7254

23024

8

2468

837

DV-2000

23343

7282

17016

44

1627

688

DV-2001

21572

8156

17462

10

2098

702

DV-2002

22303

8521

16670

8

1818

680

DV-2003

18688

6174

20728

5

1904

616

DV-2004

22754

8855

16206

6

1595

593

DV-2005

22472

6881

17248

7

2535

857

DV-2006

24465

6751

14875

7

2643

1259

DV-2007

26654

7234

13379

7

1878

848

(* Oficiálne konečné hodnoty pri ročníkoch DV-2004 až DV-2007 budú známe až po ukončení uvedeného finačného roka a zverejnení štatistických údajov. Od ročníka 2003 sa uvádzajú aj presné počty vystavených víz)

Aké sú výsledky pre žiadateľov zo Slovenskej republiky a Českej republiky za posledné roky?

Ročník/krajina

DV-1998

DV-1999 DV-2000 DV-2001 DV-2002 DV-2003 DV-2004 DV-2005 DV-2006 DV-2007
Slovenská republika

418

458  375 331 275 318 392 398 223  171 
Česká republika

147

208  215 137 116 230 172 169 104  85 

Výsledky poslednej zakončenej Lotérie boli uverejnené v júli 2006. Počet vylosovaných v Lotérii DV-2007, ktorým boli zaslané oznámenia,  je za jednotlivé krajiny uvedený v nasledujúcej tabuľke. Názvy krajín sú uvedené v angličtine, podľa terminológie Ministerstva zahraničných vecí USA.

AFRIKA    
ALGERIA 912 ERITREA 582 NAMIBIA 8
ANGOLA 13 ETHIOPIA 6,871 NIGER 62
BENIN 218 GABON 42 NIGERIA 9,849
BOTSWANA 1 GAMBIA, THE 50 RWANDA 41
BURKINA FASO 95 GHANA 3,088 SAO TOME AND PRINCIPE 2
BURUNDI 16 GUINEA 146 SENEGAL 228
CAMEROON 1,461 GUINEA-BISSAU 5 SEYCHELLES 4
CAPE VERDE 3 KENYA 2,337 SIERRA LEONE 540
CENTRAL AFRICAN REP. 13 LESOTHO 0 SOMALIA 160
CHAD 28 LIBERIA 734 SOUTH AFRICA 287
COMOROS 7 LIBYA 37
SUDAN 569
CONGO 687 MADAGASCAR 21 SWAZILAND 5
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 42 MALAWI 18 TANZANIA 148
COTE D’IVOIRE 308 MALI 76 TOGO 1,592
DJIBOUTI 11 MAURITANIA 17 TUNISIA 122
EGYPT 7,229 MAURITIUS 8 UGANDA 213
EQUATORIAL GUINEA 1 MOROCCO 4,922 ZAMBIA 92
  MOZAMBIQUE 4 ZIMBABWE 73
ÁZIA    
AFGHANISTAN 80 IRAQ 8 NEPAL 1,529
BAHRAIN 1 ISRAEL 126 OMAN 1
BANGLADESH 5,901 JAPAN 333

QATAR 1

BHUTAN 2 JORDAN 63 SAUDI ARABIA 27
BRUNEI 0 NORTH KOREA 6 SINGAPORE 46
BURMA 651 KUWAIT 42 SRI LANKA 383
CAMBODIA 177 LAOS 9 SYRIA 40
HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION 81 LEBANON 86 THAILAND 81
INDONESIA 245 MALAYSIA 76 TAIWAN 398
IRAN 1,361 MALDIVES 0 UNITED ARAB EMIRATES 19
  MONGOLIA 113 YEMEN 43
EURÓPA    

ALBANIA 1,988

GERMANY 1,047

NORTHERN
IRELAND 42

ANDORRA 0

GREECE 41

NORWAY 21

ARMENIA 691

GREENLAND 3

PORTUGAL 29
Macau 8

ARUBA 5

HUNGARY 138

ROMANIA 1,255

AUSTRIA 74

ICELAND 13

SAN MARINO 0

AZERBAIJAN 125

IRELAND 160

SERBIA &
MONTENEGRO 505

BELARUS 705

ITALY 214

SLOVAKIA 171

BELGIUM 57

KAZAKHSTAN 177

SLOVENIA 7

BOSNIA & HERZEGOVINA 90

KYRGYZSTAN 123

SPAIN 97
Western Sahara 1

BULGARIA 1,674

LATVIA 75

SWEDEN 121

CROATIA 40

LIECHTENSTEIN 0

SWITZERLAND 104

CYPRUS 7

LITHUANIA 298

TAJIKISTAN 84

CZECH REPUBLIC 85

LUXEMBOURG 6

TURKEY 1,418

DENMARK 50

MACEDONIA, FYRO 213

TURKMENISTAN 59

ESTONIA 40

MALTA 4

UKRAINE 7,205

FINLAND 33

MOLDOVA 273

TUNISIA 124

FRANCE 380
French Polynesia 10
French Southern and Antarctic Lands 1
Guadeloupe 3
Martinique 2
New Caledonia 3
Reunion 8

MONACO, 1

UZBEKISTAN 1,536

GEORGIA 323

NETHERLANDS 88
Netherlands Antilles 8

VATICAN CITY 0

SEVERNÁ AMERIKA    

BAHAMAS , THE 12

   

OCEÁNIA

   

AUSTRALIA 532
Christmas Islands 0
Cocos Islands 1

NAURU 1

SOLOMON ISLANDS 2

FIJI 514

NEW ZEALAND 205
Cook Islands 3
Niue 0

TONGA 109

KIRIBATI 0

PALAU 3

TUVALU 7

MARSHALL ISLANDS 1

PAPUA NEW GUINEA 6

VANUATU 0

MICRONESIA , FEDERATED
STATES OF 4

SAMOA 10

 

JUŽNÁ AMERIKA,
STEDNÁ AMERIKA
A KARIBSKÁ OBLASŤ

   

ANTIGUA AND BARBUDA 2

DOMINICA 12

PERU 1,274

ARGENTINA 86

ECUADOR 170

SAINT KITTS
AND NEVIS 4

BARBADOS 9

GRENADA 6

SAINT LUCIA 4

BELIZE 5

GUATEMALA 43

SAINT VINCENT
AND THE GRENADINES 3

BOLIVIA 88

GUYANA 17

SURINAME 3

BRAZIL 488

HONDURAS 28

TRINIDAD AND TOBAGO 85

CHILE 42

NICARAGUA 19

URUGUAY 4

COSTA RICA 18

PANAMA 14

VENEZUELA 226

CUBA 427

PARAGUAY 20