Výsledky Lotérie DV-2008

Rozhodnutie o poriadaní Lotérie bolo prijaté Kongresom USA v roku 1990. Každoročne, až na Lotériu DV-2003, stúpal záujem o účasť v nej. Od ročníka Lotérie DV-2006 sa hlavne v Európe prejavil pokles záujmu, čo vidno aj na poklese vylosovaných z niektorých krajín, vrátane Slovenska. Súčasne však rastie reálna možnosť na výhru u tých, ktorí majú skutočný záujem o získanie a využitie Zelenej karty. Zároveň s nárastom záujmu rástol aj počet tých, ktorí boli z Lotérie vylúčení, pretože nesplnili požiadavky na zaradenie do Lotérie. Od Lotérie DV-2005 došlo k zmenám v procedúrach príjmu a spracovania prihlášok. Priebeh príjmu prihlášok podľa našich očakávaní ukázal, že stovky tisíc samostatne konajúcich záujemcov nezvládli nové podmienky a nedokázali zabezpečiť zaradenie svojej prihlášky do Lotérie. Všetky prihlášky účastníkov, ktorí sa spoľahli na naše služby, zodpovedali pravidlám Lotérie a boli zaradené do losovacieho systému.
Štatistika diskvalifikovaných prihlášok už nie je hovorcom Štátneho departmentu USA zverejňovaná. Pri diskvalifikáciách sa nejedná len o žiadateľov z rozvojových krajín, ako by si niekto mohol myslieť. Podľa našich skúseností viac ako tretina záujemcov zo Slovenska nie je schopná samostatne pripraviť bezchybnú prihlášku.

Do Lotérie sa pripúšťajú iba žiadatelia z krajín z nízkou úrovňou prisťahovalectva. Ak sa za posledných 5 rokov prisťahovalo z niektorej krajiny do USA viac ako 50 000 ľudí, táto krajina je z Lotérie vylúčená. V poslednom losovaní sa nemohli zúčastniť žiadatelia z nasledovných krajín: Brazília, Kanada, Čína (okrem Tchajwanu a Hong-Kongu), Kolumbia, Dominikánska republika, Ekuádor, Salvador, Haiti, India, Pakistan, Jamajka, Mexiko, Peru, Filipíny, Južná Kórea, Vietnam, Poľsko, Rusko a Veľká Británia a od nej závislé územia (okrem Severného Írska). Od Lotérie DV-2000 je 5 000 z  celkového počtu 55 000 víz prideľovaných v rámci programu NCARA pre obyvateľov Latinskej Ameriky.
Tu nájdete výsledky minulých lotérií

Štatistiky uvedené nižšie ukazujú, že žiadatelia zo Slovenskej republiky majú napriek poklesu v posledných 2 ročníkoch vyššiu pravdepodobnosť vylosovania, ako žiadatelia z iných, hlavne veľkých krajín. V prvej tabuľke vidíte štatisticky očakávaný počet pridelených víz pre účastníkov Lotérie.

Ročník/Región

Afrika

Ázia

Európa

Severná Amerika

Južná
a Latinská Amerika

Oceánia

DV-1995

20200

6837

24549

8

2589

817

DV-1996

20426

7087

24257

8

2407

815

DV-1997

20623

7187

23910

8

2455

817

DV-1998

21179

7280

23213

8

2476

844

DV-1999

21408

7254

23024

8

2468

837

DV-2000

23343

7282

17016

44

1627

688

DV-2001

21572

8156

17462

10

2098

702

DV-2002

22303

8521

16670

8

1818

680

DV-2003

18688

6174

20728

5

1904

616

DV-2004

22754

8855

16206

6

1595

593

DV-2005

22472

6881

17248

7

2535

857

DV-2006

24465

6751

14875

7

2643

1259

DV-2007

26654

7234

13379

7

1878

848

DV-2008

27315

7313

13523

9

954

886

(* Oficiálne konečné hodnoty pri ročníkoch DV-2004 až DV-2008 budú známe až po ukončení uvedeného finačného roka a zverejnení štatistických údajov. Od ročníka 2003 sa uvádzajú aj presné počty vystavených víz)

Aké sú výsledky pre žiadateľov zo Slovenskej republiky a Českej republiky za posledné roky?

Ročník/krajina

DV-1998

DV-1999 DV-2000 DV-2001 DV-2002 DV-2003 DV-2004 DV-2005 DV-2006 DV-2007 DV-2008
Slovenská republika

418

458  375 331 275 318 392 398 223  171  157 
Česká republika

147

208  215 137 116 230 172 169 104  85  158 

Výsledky poslednej zakončenej Lotérie boli uverejnené koncom augusta 2007. Počet vylosovaných v Lotérii DV-2008, ktorým boli zaslané oznámenia,  je za jednotlivé krajiny uvedený v nasledujúcej tabuľke. Názvy krajín sú uvedené v angličtine, podľa terminológie Ministerstva zahraničných vecí USA.

AFRIKA


ALGERIA 1,926 ETHIOPIA 5,241 NIGER 165
ANGOLA 27 GABON 37 NIGERIA 8,773
BENIN 438 GAMBIA, THE 57 RWANDA 138
BOTSWANA 22 GHANA 5,914 SENEGAL 917
BURKINA FASO 186 GUINEA 463 SIERRA LEONE 1,137
BURUNDI 39 GUINEA-BISSAU 4 SOMALIA 214
CAMEROON 3,152 KENYA 4,547 SOUTH AFRICA 713
CAPE VERDE 13 LESOTHO 4 SUDAN 1,147
CENTRAL AFRICAN REP. 8 LIBERIA 2,148 SWAZILAND 4
CHAD 47 LIBYA 88 TANZANIA 218
COMOROS 5 MADAGASCAR 43 TOGO 1,509
CONGO 1,206 MALAWI 53 TUNISIA 150
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 111 MALI 171 UGANDA 370
COTE D’IVOIRE 614 MAURITANIA 27 WESTERN SAHARA 1
DJIBOUTI 20 MAURITIUS 62 ZAMBIA 214
EGYPT 4,392 MOROCCO 5,017 ZIMBABWE 167
EQUATORIAL GUINEA 7 MOZAMBIQUE 8  
ERITREA 878 NAMIBIA 12  

ÁZIA


AFGHANISTAN 57 ISRAEL 150 QATAR 6
BAHRAIN 11 JAPAN 382 SAUDI ARABIA 61
BANGLADESH 5,983 JORDAN 56 SINGAPORE 70
BHUTAN 10 NORTH KOREA 4 SRI LANKA 675
BRUNEI 2 KUWAIT 46 SYRIA 94
BURMA 653 LAOS 7 THAILAND 108
CAMBODIA 187 LEBANON 190 TAIWAN 446
HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION 69 MALAYSIA 87 UNITED ARAB EMIRATES 27
INDONESIA 266 MONGOLIA 259 YEMEN 70
IRAN 1,435

NEPAL 2,562

 
IRAQ 164 OMAN 5  

EURÓPA


ALBANIA 2,862 GERMANY 1,469 NORTHERN IRELAND 34
ANDORRA 1 GREECE 77 NORWAY 43
ARMENIA 1,130 HUNGARY 182 PORTUGAL 48
Macau 19
AUSTRIA 70 ICELAND 13 ROMANIA 1,526
AZERBAIJAN 271 IRELAND 162 SERBIA 557
BELARUS 1,072 ITALY 363 SLOVAKIA 157
BELGIUM 89 KAZAKHSTAN 304 SLOVENIA 12
BOSNIA & HERZEGOVINA 73 KYRGYZSTAN 180 SPAIN 135
BULGARIA 1,567 LATVIA 75 SWEDEN 118
CROATIA 41 LITHUANIA 334 SWITZERLAND 132

CYPRUS 16

LUXEMBOURG 12

TAJIKISTAN 126
CZECH REPUBLIC 158 MACEDONIA 343 TURKEY 2,188
DENMARK 58 MALTA 5 TURKMENISTAN 124
ESTONIA 37

MOLDOVA 474

UKRAINE 5,018
FINLAND 59 MONACO 4 UZBEKISTAN 3,101

FRANCE 603
French Guiana 6 French Polynesia 6 Guadeloupe 4 Martinique 4

MONTENEGRO 22  
GEORGIA 516 NETHERLANDS 123
Aruba 8
Netherlands Antilles 18
 

SEVERNÁ AMERIKA


BAHAMAS, THE 17

OCEÁNIA  
AUSTRALIA 649 NEW ZEALAND 260
Niue 5
SAMOA 27
FIJI 630

PALAU 7

SOLOMON ISLANDS 2
KIRIBATI 9 PAPUA NEW GUINEA 4 TONGA 120

JUŽNÁ AMERIKA, STREDNÁ AMERIKA
A KARIBSKÁ OBLASŤ
 
ANTIGUA AND BARBUDA 1 DOMINICA 9 PARAGUAY 26
ARGENTINA 106 ECUADOR 217 SAINT KITTS AND NEVIS 1
BARBADOS 17 GRENADA 1 SAINT LUCIA 5
BELIZE 14 GUATEMALA 74 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 1
BOLIVIA 148 GUYANA 24 SURINAME 3
CHILE 26 HONDURAS 42 TRINIDAD AND TOBAGO 82
COSTA RICA 22 NICARAGUA 39 URUGUAY 23
CUBA 691 PANAMA 17 VENEZUELA 256