Výsledky Lotérie DV-2010

Rozhodnutie o poriadaní Lotérie bolo prijaté Kongresom USA v roku 1990. Každoročne, až na Lotériu DV-2003, stúpal záujem o účasť v nej. Od ročníka Lotérie DV-2006, rovnako aj tento rok, sa hlavne v Európe prejavil pokles záujmu, čo vidno aj na poklese vylosovaných z niektorých krajín, vrátane Slovenska. Súčasne však rastie reálna možnosť na výhru u tých, ktorí majú skutočný záujem o získanie a využitie Zelenej karty. Zároveň s nárastom záujmu priebežne rástol aj počet tých, ktorí boli z Lotérie vylúčení, pretože nesplnili požiadavky na zaradenie do Lotérie. Od Lotérie DV-2005 došlo k zmenám v procedúrach príjmu a spracovania prihlášok. Priebeh príjmu prihlášok podľa našich očakávaní ukázal, že stovky tisíc samostatne konajúcich záujemcov nezvládli nové podmienky a nedokázali zabezpečiť zaradenie svojej prihlášky do Lotérie. Všetky prihlášky účastníkov, ktorí sa spoľahli na naše služby, zodpovedali pravidlám Lotérie a boli zaradené do losovacieho systému.
Štatistika diskvalifikovaných prihlášok už nie je hovorcom Štátneho departmentu USA zverejňovaná. Pri diskvalifikáciách sa nejedná len o žiadateľov z rozvojových krajín, ako by si niekto mohol myslieť. Podľa našich skúseností viac ako tretina záujemcov zo Slovenska nie je schopná samostatne pripraviť bezchybnú prihlášku.

Do Lotérie sa pripúšťajú iba žiadatelia z krajín z nízkou úrovňou prisťahovalectva. Ak sa za posledných 5 rokov prisťahovalo z niektorej krajiny do USA viac ako 50 000 ľudí, táto krajina je z Lotérie vylúčená. V poslednom losovaní sa nemohli zúčastniť žiadatelia z nasledovných krajín: Brazília, Kanada, Čína (okrem Tchajwanu a Hong-Kongu), Kolumbia, Dominikánska republika, Ekuádor, Salvador, Guatemala, Haiti, India, Pakistan, Jamajka, Mexiko, Peru, Filipíny, Južná Kórea, Vietnam, Poľsko a Veľká Británia a od nej závislé územia (okrem Severného Írska). Od Lotérie DV-2000 je 5 000 z  celkového počtu 55 000 víz prideľovaných v rámci programu NCARA pre obyvateľov Latinskej Ameriky.
Tu nájdete výsledky minulých lotérií

Štatistiky uvedené nižšie ukazujú, že žiadatelia zo Slovenskej republiky majú napriek poklesu v posledných 2 ročníkoch vyššiu pravdepodobnosť vylosovania, ako žiadatelia z iných, hlavne veľkých krajín. V prvej tabuľke vidíte štatisticky očakávaný počet pridelených víz pre účastníkov Lotérie.

Ročník/Región

Afrika

Ázia

Európa

Severná Amerika

Južná
a Latinská Amerika

Oceánia

DV-1995

20200

6837

24549

8

2589

817

DV-1996

20426

7087

24257

8

2407

815

DV-1997

20623

7187

23910

8

2455

817

DV-1998

21179

7280

23213

8

2476

844

DV-1999

21408

7254

23024

8

2468

837

DV-2000

23343

7282

17016

44

1627

688

DV-2001

21572

8156

17462

10

2098

702

DV-2002

22303

8521

16670

8

1818

680

DV-2003

18688

6174

20728

5

1904

616

DV-2004

22754

8855

16206

6

1595

593

DV-2005

22472

6881

17248

7

2535

857

DV-2006

24465

6751

14875

7

2643

1259

DV-2007

26654

7234

13379

7

1878

848

DV-2008

27315

7313

13523

9

954

886

DV-2009

27097

7028

14016

6

950

903

DV-2010

26420

8112

13413

9

1071

975

(* Oficiálne konečné hodnoty pri ročníkoch DV-2004 až DV-2010 budú známe až po ukončení uvedeného finačného roka a zverejnení štatistických údajov. Od ročníka 2003 sa uvádzajú aj presné počty vystavených víz)

Aké sú výsledky pre žiadateľov zo Slovenskej republiky a Českej republiky za posledné roky?

Ročník/krajina

DV-1998

DV-1999 DV-2000 DV-2001 DV-2002 DV-2003 DV-2004 DV-2005 DV-2006 DV-2007 DV-2008 DV-2009 DV-2010
Slovenská republika

418

458  375 331 275 318 392 398 223  171  157  169  108 
Česká republika

147

208  215 137 116 230 172 169 104  85  158  140  116 

Výsledky poslednej zakončenej Lotérie boli uverejnené v júli 2009. Počet vylosovaných v Lotérii DV-2010, ktorým boli zaslané oznámenia,  je za jednotlivé krajiny uvedený v nasledujúcej tabuľke. Názvy krajín sú uvedené v angličtine, podľa terminológie Ministerstva zahraničných vecí USA.

AFRIKA
ALGERIA 1,957 ETHIOPIA 5,200 NIGER 56
ANGOLA 46 GABON 19 NIGERIA 6,006
BENIN 369 GAMBIA, THE 108 RWANDA 178
BOTSWANA 23 GHANA 8,752 SAO TOME AND PRINCIPE  0  
BURKINA FASO 184 GUINEA 737 SENEGAL 520
BURUNDI 83 GUINEA-BISSAU 8 SEYCHELLES  4    
CAMEROON 3,719 KENYA 4,619 SIERRA LEONE 3,898
CAPE VERDE 6 LESOTHO 2 SOMALIA 229
CENTRAL AFRICAN REP. 20 LIBERIA 2,172 SOUTH AFRICA 863
CHAD 27 LIBYA 152 SUDAN 1,084
COMOROS 9 MADAGASCAR 31 SWAZILAND 11
CONGO 92 MALAWI 50 TANZANIA 221
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 1,817 MALI 129 TOGO 827
COTE D'IVOIRE 658 MAURITANIA 20 TUNISIA 164
DJIBOUTI 33 MAURITIUS 78 UGANDA 396
EGYPT 4,201 MOROCCO 3,124 WESTERN SAHARA  0
EQUATORIAL GUINEA 15 MOZAMBIQUE 8 ZAMBIA 93
ERITREA 799 NAMIBIA 16 ZIMBABWE 170

ÁZIA
AFGHANISTAN 345 ISRAEL 99 OMAN 2
BAHRAIN 15 JAPAN 302 QATAR 13
BANGLADESH 6,001 JORDAN 143 SAUDI ARABIA 104
BHUTAN 2 NORTH KOREA 3 SINGAPORE 37
BRUNEI 0 KUWAIT 70 SRI LANKA 650
BURMA 473 LAOS 3 SYRIA 98
CAMBODIA 359 LEBANON 181 TAIWAN 368
HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION 49 MALAYSIA 60 THAILAND 54
INDONESIA 277 MALDIVES  0 TIMOR-LESTE  0
IRAN 2,773 MONGOLIA 144 UNITED ARAB EMIRATES 30
IRAQ 142

NEPAL 2,132

YEMEN 72

EURÓPA
ALBANIA 2,311 GREECE 48 NORWAY 60
ANDORRA 6 HUNGARY 192 PORTUGAL 51
Macau Special Admin Region 17
ARMENIA 1,332 ICELAND 36 ROMANIA 674
AUSTRIA 181 IRELAND 167 RUSSIA  1,912 
AZERBAIJAN 324 ITALY 470 SAN MARINO 0
BELARUS 1,178 KAZAKHSTAN 343 SERBIA 367
BELGIUM 117 KYRGYZSTAN 205 SLOVAKIA 108
BOSNIA & HERZEGOVINA 72 LATVIA 90 SLOVENIA 19
BULGARIA 842 LIECHTENSTEIN  0 SPAIN 169
CROATIA 74 LITHUANIA 195 SWEDEN 163

CYPRUS 23

LUXEMBOURG 2

SWITZERLAND 185
CZECH REPUBLIC 116 MACEDONIA, FORMER YUGOSLAV REP. OF 272 TAJIKISTAN 178
DENMARK 75
Greenland 2
MALTA 7 TURKEY 2,826
ESTONIA 66

MOLDOVA 724

TURKMENISTAN 108
FINLAND 83 MONACO 0 UKRAINE 5,499

FRANCE 703 French Guiana 4 French Polynesia 8
French Southern & Antarctic Lands  0 Guadeloupe 13
Martinique 4
New Caledonia 0
Reunion 5
St. Pierre & Miquelon 0

MONTENEGRO 13 UZBEKISTAN 4,059
GEORGIA 648 NETHERLANDS 200
Aruba 16
Netherlands Antilles 22
VATICAN CITY  0
GERMANY 2,188 NORTHERN IRELAND 31  

SEVERNÁ AMERIKA
BAHAMAS, THE 18

OCEÁNIA
AUSTRALIA 705
Christmas Islands 2
Coco Island 0
NAURU  3 SOLOMON ISLANDS  3
FIJI 674 NEW ZEALAND 258
Cook Islands 0
Niue 16
TONGA 80    
KIRIBATI 1

PALAU 12

TUVALU  1        
MARSHALL ISLANDS  0      PAPUA NEW GUINEA 15 VANUATU  7 
MICRONESIA, FEDERATED    STATES OF 0 SAMOA 0 WESTERN SAMOA  26

JUŽNÁ A STREDNÁ AMERIKA, KARIBIK  
ANTIGUA AND BARBUDA 9 DOMINICA 18 SAINT LUCIA 19
ARGENTINA 188 GRENADA 9 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 9
BARBADOS 29 GUYANA 41 SURINAME 10
BELIZE 10 HONDURAS 82 TRINIDAD AND TOBAGO 226
BOLIVIA 142 NICARAGUA 50 URUGUAY 17
CHILE 53 PANAMA 39 VENEZUELA 624
COSTA RICA 74 PARAGUAY 29  
CUBA 298 SAINT KITTS AND NEVIS 6