Výsledky Lotérie DV-2011

Rozhodnutie o poriadaní Lotérie bolo prijaté Kongresom USA v roku 1990. Každoročne, až na Lotériu DV-2003, stúpal záujem o účasť v nej. Po krátkodobom poklese záujmu v ročníkoch DV-2006 a DV-2010, záujem aj v Európe mierne rástol. Stále je reálna možnosť na výhru u tých, ktorí majú skutočný záujem o získanie a využitie Zelenej karty. Zároveň s nárastom záujmu priebežne rástol aj počet tých, ktorí boli z Lotérie vylúčení, pretože nesplnili požiadavky na zaradenie do Lotérie. Od Lotérie DV-2005 došlo k zmenám v procedúrach príjmu a spracovania prihlášok. Priebeh príjmu prihlášok stále ukazuje, že stovky tisíc samostatne konajúcich záujemcov nezvládli podmienky digitálneho spracovania a nedokázali zabezpečiť zaradenie svojej prihlášky do Lotérie. Všetky prihlášky účastníkov, ktorí sa spoľahli na naše služby, zodpovedali pravidlám Lotérie a boli zaradené do losovacieho systému.
Štatistika diskvalifikovaných prihlášok už nie je hovorcom Štátneho departmentu USA zverejňovaná. Pri diskvalifikáciách sa nejedná len o žiadateľov z rozvojových krajín, ako by si niekto mohol myslieť. Podľa našich skúseností viac ako tretina záujemcov zo Slovenska nie je schopná samostatne pripraviť bezchybnú prihlášku.

Do Lotérie sa pripúšťajú iba žiadatelia z krajín z nízkou úrovňou prisťahovalectva. Ak sa za posledných 5 rokov prisťahovalo z niektorej krajiny do USA viac ako 50 000 ľudí, táto krajina je z Lotérie vylúčená. V poslednom losovaní sa nemohli zúčastniť žiadatelia z nasledovných krajín: Brazília, Kanada, Čína (okrem Tchajwanu a Hong-Kongu), Kolumbia, Dominikánska republika, Ekuádor, Salvador, Guatemala, Haiti, India, Pakistan, Jamajka, Mexiko, Peru, Filipíny, Južná Kórea, Vietnam, Poľsko a Veľká Británia a od nej závislé územia (okrem Severného Írska). Od Lotérie DV-2000 je 5 000 z  celkového počtu 55 000 víz prideľovaných v rámci programu NCARA pre obyvateľov Latinskej Ameriky.
Tu nájdete výsledky minulých lotérií

Štatistiky uvedené nižšie ukazujú, že žiadatelia zo Slovenskej republiky majú napriek poklesu v posledných 2 ročníkoch vyššiu pravdepodobnosť vylosovania, ako žiadatelia z iných, hlavne veľkých krajín. V prvej tabuľke vidíte štatisticky očakávaný počet pridelených víz pre účastníkov Lotérie.

Ročník/Región

Afrika

Ázia

Európa

Severná Amerika

Južná
a Latinská Amerika

Oceánia

DV-1995

20200

6837

24549

8

2589

817

DV-1996

20426

7087

24257

8

2407

815

DV-1997

20623

7187

23910

8

2455

817

DV-1998

21179

7280

23213

8

2476

844

DV-1999

21408

7254

23024

8

2468

837

DV-2000

23343

7282

17016

44

1627

688

DV-2001

21572

8156

17462

10

2098

702

DV-2002

22303

8521

16670

8

1818

680

DV-2003

18688

6174

20728

5

1904

616

DV-2004

22754

8855

16206

6

1595

593

DV-2005

22472

6881

17248

7

2535

857

DV-2006

24465

6751

14875

7

2643

1259

DV-2007

26654

7234

13379

7

1878

848

DV-2008

27315

7313

13523

9

954

886

DV-2009

27097

7028

14016

6

950

903

DV-2010

26420

8112

13413

9

1071

975

DV-2011

23874

8983

14976

11

1198

958

(* Oficiálne konečné hodnoty DV-2011 budú známe až po ukončení uvedeného finačného roka a zverejnení štatistických údajov. Od ročníka 2003 sa uvádzajú aj presné počty vystavených víz)

Aké sú výsledky pre žiadateľov zo Slovenskej republiky a Českej republiky za posledné roky?

Ročník/krajina

DV-1998

DV-1999 DV-2000 DV-2001 DV-2002 DV-2003 DV-2004 DV-2005 DV-2006 DV-2007 DV-2008 DV-2009 DV-2010 DV-2011
Slovenská republika

418

458  375 331 275 318 392 398 223  171  157  169  108  125 
Česká republika

147

208  215 137 116 230 172 169 104  85  158  140  116  111 

Výsledky poslednej zakončenej Lotérie boli uverejnené v júni 2010. Počet vylosovaných v Lotérii DV-2011, ktorým boli zaslané oznámenia,  je za jednotlivé krajiny uvedený v nasledujúcej tabuľke. Názvy krajín sú uvedené v angličtine, podľa terminológie Ministerstva zahraničných vecí USA.

AFRIKA

ALGERIA

1,753

ETHIOPIA

5,200

NIGER

89

ANGOLA

55

GABON

41

NIGERIA

6,000

BENIN

508

GAMBIA, THE

72

RWANDA

204

BOTSWANA

13

GHANA

6,002

SAO TOME AND PRINCIPE

0

BURKINA FASO

183

GUINEA

701

SENEGAL

427

BURUNDI

72

GUINEA-BISSAU

5

SEYCHELLES

4

CAMEROON

3,674

KENYA

4,689

SIERRA LEONE

3,911

CAPE VERDE

26

LESOTHO

11

SOMALIA

201

CENTRAL AFRICAN REP.

18

LIBERIA

1,826

SOUTH AFRICA

963

CHAD

59

LIBYA

114

SUDAN

1,156

COMOROS

7

MADAGASCAR

55

SWAZILAND

4

CONGO

144

MALAWI

33

TANZANIA

174

CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE

2,575

MALI

88

TOGO

1,011

COTE D’IVOIRE

759

MAURITANIA

25

TUNISIA

132

DJIBOUTI

45

MAURITIUS

61

UGANDA

490

EGYPT

4,251

MOROCCO

2,003

WESTERN SAHARA

0

EQUATORIAL GUINEA

13

MOZAMBIQUE

2

ZAMBIA

128

ERITREA

851

NAMIBIA

13

ZIMBABWE

163

 

ÁZIA

AFGHANISTAN

97

ISRAEL

129

OMAN

3

BAHRAIN

15

JAPAN

298

QATAR

9

BANGLADESH

5,999

JORDAN

136

SAUDI ARABIA

91

BHUTAN

5

NORTH KOREA

2

SINGAPORE

35

BRUNEI

5

KUWAIT

88

SRI LANKA

515

BURMA

367

LAOS

3

SYRIA

132

CAMBODIA

434

LEBANON

214

TAIWAN

365

HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION

43

MALAYSIA

133

THAILAND

77

INDONESIA

205

MALDIVES

4

TIMOR-LESTE

0

IRAN

2,819

MONGOLIA

279

UNITED ARAB EMIRATES

66

IRAQ

147

NEPAL

2,189

YEMEN

95

 

EURÓPA

ALBANIA

1,469

 - New Caledonia

9

NETHERLANDS

139

ANDORRA

0

 - Reunion

0

 - Aruba

6

ARMENIA

1,268

 - St. Pierre & Miquelon

0

 - Netherlands Antilles

16

AUSTRIA

147

GEORGIA

699

NORTHERN IRELAND

38

AZERBAIJAN

355

GERMANY

1,895

NORWAY

66

BELARUS

1,104

GREECE

62

PORTUGAL

61

BELGIUM

94

HUNGARY

272

 - Macau Special Admin. Region

5

BOSNIA & HERZEGOVINA

67

ICELAND

48

ROMANIA

821

BULGARIA

950

IRELAND

201

RUSSIA

2,464

CROATIA

97

ITALY

450

SAN MARINO

0

CYPRUS

11

KAZAKHSTAN

370

SERBIA

327

CZECH REPUBLIC

111

KOSOVO

134

SLOVAKIA

125

DENMARK

66

KYRGYZSTAN

196

SLOVENIA

14

 - Greenland

1

LATVIA

122

SPAIN

219

ESTONIA

72

LIECHTENSTEIN

1

SWEDEN

187

FINLAND

87

LITHUANIA

262

SWITZERLAND

195

FRANCE

767

LUXEMBOURG

3

TAJIKISTAN

257

 - French Guiana

0

MACEDONIA

263

TURKEY

2,266

 - French Polynesia

13

MALTA

1

TURKMENISTAN

135

 - French Southern & Antarctic Lands

1

MOLDOVA

894

UKRAINE

6,000

 - Guadeloupe

0

MONACO

0

UZBEKISTAN

5,091

 - Martinique

0

MONTENEGRO

5

VATICAN CITY

0

 

SEVERNÁ AMERIKA

BAHAMAS, THE

18

 

OCEÁNIA

AUSTRALIA 683 NAURU 7 SOLOMON ISLANDS 3

 - Christmas Island

0

NEW ZEALAND

333

TONGA    

51

 - Cocos Islands

0

 - Cook Islands

0

TUVALU

4

FIJI

476

 - Niue

8

VANUATU

1

KIRIBATI

9

PALAU

2

WESTERN SAMOA

13

MARSHALL ISLANDS 

6

PAPUA NEW GUINEA

4

 

 

MICRONESIA, FEDERATED STATES OF 

0

SAMOA

0

 

 

 

JUŽNÁ A STREDNÁ AMERIKA, KARIBIK

ANTIGUA AND BARBUDA

1

DOMINICA

29

SAINT LUCIA

27

ARGENTINA

134

GRENADA

5

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

21

BARBADOS

12

GUYANA

36

SURINAME

9

BELIZE

12

HONDURAS

61

TRINIDAD AND TOBAGO

145

BOLIVIA

90

NICARAGUA

74

URUGUAY

23

CHILE

63

PANAMA

31

VENEZUELA

752

COSTA RICA

50

PARAGUAY

14

 

 

CUBA

406

SAINT KITTS AND NEVIS

6