Výsledky Lotérie DV-2012

Rozhodnutie o poriadaní Lotérie bolo prijaté Kongresom USA v roku 1990. Každoročne, až na Lotériu DV-2003, stúpal záujem o účasť v nej. Po krátkodobom poklese záujmu v ročníkoch DV-2006 a DV-2010, záujem aj v DV-2012 mierne narástol. Stále je reálna možnosť na výhru u tých, ktorí majú skutočný záujem o získanie a využitie Zelenej karty. Zároveň s nárastom záujmu priebežne rástol aj počet tých, ktorí boli z Lotérie vylúčení, pretože nesplnili požiadavky na zaradenie do Lotérie. Od Lotérie DV-2005 došlo k zmenám v procedúrach príjmu a spracovania prihlášok. Priebeh príjmu prihlášok stále ukazuje, že stovky tisíc samostatne konajúcich záujemcov nezvládli podmienky digitálneho spracovania a nedokázali zabezpečiť zaradenie svojej prihlášky do Lotérie. Všetky prihlášky účastníkov, ktorí sa spoľahli na naše služby, zodpovedali pravidlám Lotérie a boli zaradené do losovacieho systému.
Štatistika diskvalifikovaných prihlášok už nie je hovorcom Štátneho departmentu USA zverejňovaná. Pri diskvalifikáciách sa nejedná len o žiadateľov z rozvojových krajín, ako by si niekto mohol myslieť. Podľa našich skúseností viac ako tretina záujemcov zo Slovenska nie je schopná samostatne pripraviť bezchybnú prihlášku.

Do Lotérie sa pripúšťajú iba žiadatelia z krajín z nízkou úrovňou prisťahovalectva. Ak sa za posledných 5 rokov prisťahovalo z niektorej krajiny do USA viac ako 50 000 ľudí, táto krajina je z Lotérie vylúčená. V poslednom losovaní sa nemohli zúčastniť žiadatelia z nasledovných krajín: Brazília, Kanada, Čína (okrem Tchajwanu a Hong-Kongu), Kolumbia, Dominikánska republika, Ekuádor, Salvador, Guatemala, Haiti, India, Pakistan, Jamajka, Mexiko, Peru, Filipíny, Južná Kórea, Vietnam, Poľsko a Veľká Británia a od nej závislé územia (okrem Severného Írska). Od Lotérie DV-2000 je 5 000 z  celkového počtu 55 000 víz prideľovaných v rámci programu NCARA pre obyvateľov Latinskej Ameriky.
Tu nájdete výsledky minulých lotérií

Štatistiky uvedené nižšie ukazujú, že žiadatelia zo Slovenskej republiky majú napriek poklesu v posledných 2 ročníkoch vyššiu pravdepodobnosť vylosovania, ako žiadatelia z iných, hlavne veľkých krajín. V prvej tabuľke vidíte štatisticky očakávaný počet pridelených víz pre účastníkov Lotérie.

Ročník/Región

Afrika

Ázia

Európa

Severná Amerika

Južná
a Latinská Amerika

Oceánia

DV-1995

20200

6837

24549

8

2589

817

DV-1996

20426

7087

24257

8

2407

815

DV-1997

20623

7187

23910

8

2455

817

DV-1998

21179

7280

23213

8

2476

844

DV-1999

21408

7254

23024

8

2468

837

DV-2000

23343

7282

17016

44

1627

688

DV-2001

21572

8156

17462

10

2098

702

DV-2002

22303

8521

16670

8

1818

680

DV-2003

18688

6174

20728

5

1904

616

DV-2004

22754

8855

16206

6

1595

593

DV-2005

22472

6881

17248

7

2535

857

DV-2006

24465

6751

14875

7

2643

1259

DV-2007

26654

7234

13379

7

1878

848

DV-2008

27315

7313

13523

9

954

886

DV-2009

27097

7028

14016

6

950

903

DV-2010

26420

8112

13413

9

1071

975

DV-2011

23874

8983

14976

11

1198

958

DV-2012

26142

9492

16845

9

1218

1294

(* Oficiálne konečné hodnoty DV-2012 budú známe až po ukončení uvedeného finačného roka a zverejnení štatistických údajov. Od ročníka 2003 sa uvádzajú aj presné počty vystavených víz)

Aké sú výsledky pre žiadateľov zo Slovenskej republiky a Českej republiky za posledné roky?

Ročník/krajina

DV-1998

DV-1999 DV-2000 DV-2001 DV-2002 DV-2003 DV-2004 DV-2005 DV-2006 DV-2007 DV-2008 DV-2009 DV-2010 DV-2011 DV-2012
Slovenská republika

418

458  375 331 275 318 392 398 223  171  157  169  108  125  80 
Česká republika

147

208  215 137 116 230 172 169 104  85  158  140  116  111  104 

Výsledky poslednej zakončenej Lotérie boli uverejnené v júli 2011. Počet vylosovaných v Lotérii DV-2012, je za jednotlivé krajiny uvedený v nasledujúcej tabuľke. Názvy krajín sú uvedené v angličtine, podľa terminológie Ministerstva zahraničných vecí USA.

AFRIKA
ALGERIA 1,799
ANGOLA 42
BENIN 511
BOTSWANA 7
BURKINA FASO 226
BURUNDI 56
CAMEROON 3,374
CAPE VERDE 9
CENTRAL AFRICAN
  REP. 3
CHAD 33
COMOROS 9
CONGO 105
CONGO, DEMOCRATIC
  REPUBLIC OF THE 3,445
COTE D'IVOIRE 553
DJIBOUTI 38
EGYPT 4,664
EQUATORIAL GUINEA 4
ERITREA 670
ETHIOPIA 4,902
GABON 48
GAMBIA, THE 113
GHANA 5,832
GUINEA 899
GUINEA-BISSAU 3
KENYA 4,720
LESOTHO 8
LIBERIA 2,101
LIBYA 136
MADAGASCAR 17
MALAWI 16
MALI 76
MAURITANIA 29
MAURITIUS 59
MOROCCO 1,890
MOZAMBIQUE 13
NAMIBIA 10
NIGER 32
NIGERIA 6,024
RWANDA 333
SAO TOME AND
  PRINCIPE 0
SENEGAL 270
SEYCHELLES 6
SIERRA LEONE 3,397
SOMALIA 175
SOUTH AFRICA 833
SUDAN 757
SWAZILAND 0
TANZANIA 175
TOGO 845
TUNISIA 113
UGANDA 418
ZAMBIA 79
ZIMBABWE 123
 
ÁZIA
AFGHANISTAN 109
BAHRAIN 29
BANGLADESH 2,373
BHUTAN 5
BRUNEI 0
BURMA 370
CAMBODIA 596
HONG KONG
  SPECIAL ADMIN.
  REGION 54
INDONESIA 256
IRAN 4,453
IRAQ 153
ISRAEL 175
JAPAN 435
JORDAN 152
NORTH KOREA 0
KUWAIT 108
LAOS 1
LEBANON 274
MALAYSIA 118
MALDIVES 0
MONGOLIA 209
NEPAL 3,258
OMAN 11
QATAR 19
SAUDI ARABIA 217
SINGAPORE 45
SRI LANKA 708
SYRIA 160
TAIWAN 391
THAILAND 73
TIMOR-LESTE 9
UNITED ARAB
  EMIRATES 92
YEMEN 149
 

EURÓPA

ALBANIA 1,508
ANDORRA 1
ARMENIA 998
AUSTRIA 130
AZERBAIJAN 304
BELARUS 493
BELGIUM 105
BOSNIA &
  HERZEGOVINA 83
BULGARIA 883
CROATIA 107
CYPRUS 26
CZECH REPUBLIC 104
DENMARK 73
ESTONIA 49
FINLAND 91
FRANCE 574
     French Polynesia 7
     New Caledonia 1
GEORGIA 620
GERMANY 1,709
GREECE 105
HUNGARY 325
ICELAND 56
IRELAND 213
ITALY 529
KAZAKHSTAN 434
KOSOVO 137
KYRGYZSTAN 321
LATVIA 83
LIECHTENSTEIN 0
LITHUANIA 258
LUXEMBOURG 8
MACEDONIA 160
MALTA 20
MOLDOVA 1,238
MONACO 3
MONTENEGRO 18
NETHERLANDS 149
     Aruba 4
     Curacao 19
     St. Maarten 2
NORTHERN
  IRELAND 59
NORWAY 84
PORTUGAL 66
     Macau 19
ROMANIA 1,327
RUSSIA 2,353
SAN MARINO 1
SERBIA 298
SLOVAKIA 80
SLOVENIA 16
SPAIN 232
SWEDEN 200
SWITZERLAND 229
TAJIKISTAN 270
TURKEY 3,077
TURKMENISTAN 143
UKRAINE 5,799
UZBEKISTAN 4,800
VATICAN CITY 0
 
SEVERNÁ AMERIKA
BAHAMAS, THE 15    
 
OCEÁNIA
AUSTRALIA 900
     Christmas Islands 3
     Cocos Islands 1
FIJI 628
KIRIBATI 14
MARSHALL ISLANDS 4
MICRONESIA,
  FEDERATED
  STATES OF 2
NAURU 5
NEW ZEALAND 309
     Cook Islands 6
     Niue 14
PALAU 5
PAPUA NEW
  GUINEA 0
SAMOA 0
SOLOMON
  ISLANDS 0
TONGA 93
TUVALU 0
VANUATU 8
WESTERN SAMOA 9
 
JUŽNÁ A STREDNÁ AMERIKA, KARIBIK
ANTIGUA AND
  BARBUDA 9
ARGENTINA 101
BARBADOS 25
BELIZE 9
BOLIVIA 84
CHILE 43
COSTA RICA 43
CUBA 292
DOMINICA 18
GRENADA 24
GUYANA 26
HONDURAS 80
NICARAGUA 49
PANAMA 21
PARAGUAY 17
SAINT KITTS AND
  NEVIS 7
SAINT LUCIA 4
SAINT VINCENT AND
  THE GRENADINES 16
SURINAME 15
TRINIDAD AND
  TOBAGO 175
URUGUAY 19
VENEZUELA 925