Výsledky Lotérie DV-2013

Rozhodnutie o poriadaní Lotérie bolo prijaté Kongresom USA v roku 1990. Každoročne, až na Lotériu DV-2003, stúpal záujem o účasť v nej. Po krátkodobom poklese záujmu v ročníkoch DV-2006 a DV-2010, záujem aj v Európe mierne rástol, na Slovensku sa prejavil pokles. Stále je reálna možnosť na výhru u tých, ktorí majú skutočný záujem o získanie a využitie Zelenej karty. Zároveň s nárastom záujmu priebežne rástol aj počet tých, ktorí boli z Lotérie vylúčení, pretože nesplnili požiadavky na zaradenie do Lotérie. Od Lotérie DV-2005 došlo k zmenám v procedúrach príjmu a spracovania prihlášok. Priebeh príjmu prihlášok stále ukazuje, že stovky tisíc samostatne konajúcich záujemcov nezvládli podmienky digitálneho spracovania a nedokázali zabezpečiť zaradenie svojej prihlášky do Lotérie. Všetky prihlášky účastníkov, ktorí sa spoľahli na naše služby, zodpovedali pravidlám Lotérie a boli zaradené do losovacieho systému.
Štatistika diskvalifikovaných prihlášok už nie je hovorcom Štátneho departmentu USA zverejňovaná. Pri diskvalifikáciách sa nejedná len o žiadateľov z rozvojových krajín, ako by si niekto mohol myslieť. Podľa našich skúseností viac ako tretina záujemcov zo Slovenska nie je schopná samostatne pripraviť bezchybnú prihlášku.

Do Lotérie sa pripúšťajú iba žiadatelia z krajín z nízkou úrovňou prisťahovalectva. Ak sa za posledných 5 rokov prisťahovalo z niektorej krajiny do USA viac ako 50 000 ľudí, táto krajina je z Lotérie vylúčená. V poslednom losovaní sa nemohli zúčastniť žiadatelia z nasledovných krajín: Brazília, Kanada, Čína (okrem Tchajwanu a Hong-Kongu), Kolumbia, Dominikánska republika, Ekuádor, Salvador, Guatemala, Haiti, India, Pakistan, Jamajka, Mexiko, Peru, Filipíny, Južná Kórea, Vietnama Veľká Británia a od nej závislé územia (okrem Severného Írska). Po dlhšej prestávke sa zúčastnili záujemcovia z Poľska. Od Lotérie DV-2000 je 5 000 z  celkového počtu 55 000 víz prideľovaných v rámci programu NCARA pre obyvateľov Latinskej Ameriky.
Tu nájdete výsledky minulých lotérií

Štatistiky uvedené nižšie ukazujú, že žiadatelia zo Slovenskej republiky majú napriek poklesu v posledných 2 ročníkoch vyššiu pravdepodobnosť vylosovania, ako žiadatelia z iných, hlavne veľkých krajín. V prvej tabuľke vidíte štatisticky očakávaný počet pridelených víz pre účastníkov Lotérie.

Ročník/Región

Afrika

Ázia

Európa

Severná Amerika

Južná
a Latinská Amerika

Oceánia

DV-1995

20200

6837

24549

8

2589

817

DV-1996

20426

7087

24257

8

2407

815

DV-1997

20623

7187

23910

8

2455

817

DV-1998

21179

7280

23213

8

2476

844

DV-1999

21408

7254

23024

8

2468

837

DV-2000

23343

7282

17016

44

1627

688

DV-2001

21572

8156

17462

10

2098

702

DV-2002

22303

8521

16670

8

1818

680

DV-2003

18688

6174

20728

5

1904

616

DV-2004

22754

8855

16206

6

1595

593

DV-2005

22472

6881

17248

7

2535

857

DV-2006

24465

6751

14875

7

2643

1259

DV-2007

26654

7234

13379

7

1878

848

DV-2008

27315

7313

13523

9

954

886

DV-2009

27097

7028

14016

6

950

903

DV-2010

26420

8112

13413

9

1071

975

DV-2011

23874

8983

14976

11

1198

958

DV-2012

26142

9492

16845

9

1218

1294

DV-2013

26095

7441

18752

10

1355

1347

(* Oficiálne konečné hodnoty DV-2013 budú známe až po ukončení uvedeného finačného roka a zverejnení štatistických údajov. Od ročníka 2003 sa uvádzajú aj presné počty vystavených víz)

Aké sú výsledky pre žiadateľov zo Slovenskej republiky a Českej republiky za posledné roky?

Ročník/krajina

DV-1998

DV-1999 DV-2000 DV-2001 DV-2002 DV-2003 DV-2004 DV-2005 DV-2006 DV-2007 DV-2008 DV-2009 DV-2010 DV-2011 DV-2012 DV-2013
Slovenská republika

418

458  375 331 275 318 392 398 223  171  157  169  108  125  80  100 
Česká republika

147

208  215 137 116 230 172 169 104  85  158  140  116  111  104  73 

Výsledky poslednej zakončenej Lotérie boli uverejnené v auguste 2012. Počet vylosovaných v Lotérii DV-2013, je za jednotlivé krajiny uvedený v nasledujúcej tabuľke. Názvy krajín sú uvedené v angličtine, podľa terminológie Ministerstva zahraničných vecí USA.

AFRIKA

ALGERIA

2,161

ETHIOPIA

4,910

NIGER

53

ANGOLA

47

GABON

38

NIGERIA

6,218

BENIN

809

GAMBIA, THE

85

RWANDA

369

BOTSWANA

18

GHANA

5,105

SAO TOME AND PRINCIPE

0

BURKINA FASO

296

GUINEA

1,350

SENEGAL

394

BURUNDI

94

GUINEA-BISSAU

25

SEYCHELLES

0

CAMEROON

3,858

KENYA

4,410

SIERRA LEONE

2,516

CAPE VERDE

25

LESOTHO

6

SOMALIA

197

CENTRAL AFRICAN REP.

18

LIBERIA

1,916

SOUTH AFRICA

956

CHAD

28

LIBYA

138

SOUTH SUDAN

5

COMOROS

8

MADAGASCAR

40

SUDAN

747

CONGO

156

MALAWI

29

SWAZILAND

3

CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE

3,924

MALI

80

TANZANIA

150

COTE D’IVOIRE

805

MAURITANIA

31

TOGO

1,065

DJIBOUTI

79

MAURITIUS

67

TUNISIA

145

EGYPT

5,015

MOROCCO

2,068

UGANDA

513

EQUATORIAL GUINEA

19

MOZAMBIQUE

10

ZAMBIA

87

ERITREA

804

NAMIBIA

21

ZIMBABWE

169

 

ASIA

AFGHANISTAN

128

JAPAN

440

QATAR

24

BAHRAIN

15

JORDAN

251

SAUDI ARABIA

287

BHUTAN

4

NORTH KOREA

0

SINGAPORE

31

BRUNEI

8

KUWAIT

137

SRI LANKA

802

BURMA

403

LAOS

1

SYRIA

170

CAMBODIA

986

LEBANON

269

TAIWAN

360

HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION

92

MALAYSIA

67

THAILAND

75

INDONESIA

215

MALDIVES

0

TIMOR-LESTE

1

IRAN

6,029

MONGOLIA

167

UNITED ARAB EMIRATES

98

IRAQ

164

NEPAL

4,370

YEMEN

266

ISRAEL

175

OMAN

10

 

 

 

EURÓPA

ALBANIA

1,520

GERMANY

1,253

 - Sint Maarten

2

ANDORRA

0

GREECE

99

NORTHERN IRELAND

45

ARMENIA

1,174

HUNGARY

246

NORWAY

50

AUSTRIA

108

ICELAND

38

 POLAND

2,038

AZERBAIJAN

373

IRELAND

138

PORTUGAL

40

BELARUS

1,195

ITALY

396

 - Macau

2

BELGIUM

79

KAZAKHSTAN

533

ROMANIA

711

BOSNIA & HERZEGOVINA

54

KOSOVO

183

RUSSIA

2,846

BULGARIA

1,299

KYRGYZSTAN

237

SAN MARINO

0

CROATIA

75

LATVIA

140

SERBIA

303

CYPRUS

10

LIECHTENSTEIN

0

SLOVAKIA

100

CZECH REPUBLIC

73

LITHUANIA

248

SLOVENIA

5

DENMARK

77

LUXEMBOURG

4

SPAIN

196

 - Faroe Islands

9

MACEDONIA

262

SWEDEN

162

ESTONIA

47

MALTA

4

SWITZERLAND

131

FINLAND

72

MOLDOVA

1,330

TAJIKISTAN

330

FRANCE

549

MONACO

3

TURKEY

1,807

 - French Polynesia

11

MONTENEGRO

11

TURKMENISTAN

94

 - New Caledonia

0

NETHERLANDS

109

UKRAINE

6,424

 - Saint Barthelemy

4

 - Aruba

8

UZBEKISTAN

5,101

GEORGIA

723

 - Curacao

7

VATICAN CITY

0

 

SEVERNÁ AMERIKA

BAHAMAS, THE

16

 

OCEÁNIA

AUSTRALIA

1,035

MICRONESIA, FEDERATES STATES OF

1

PAPUA NEW GUINEA

18

 - Christmas Island

0

NAURU

14

SAMOA

0

 - Cocos Islands

2

NEW ZEALAND 

373

SOLOMON ISLANDS 

0

 - Norfolk Island

4

 - Cook Islands

0

TONGA

91

FIJI

597

 -  Niue

7

TUVALU

3

KIRIBATI

5

 - Tokelau

7

VANUATU

5

MARSHALL ISLANDS

0

PALAU

1

WESTERN  SAMOA

30

 

JUŽNÁ AMERIKA, STREDNÁ AMERIKA,  KARIBIK

ANTIGUA AND BARBUDA

3

DOMINICA

17

SAINT LUCIA

19

ARGENTINA

117

GRENADA

18

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

14

BARBADOS

5

GUYANA

43

SURINAME

4

BELIZE

22

HONDURAS

90

TRINIDAD AND TOBAGO

137

BOLIVIA

74

NICARAGUA

65

URUGUAY

15

CHILE

42

PANAMA

31

VENEZUELA

924

COSTA RICA

63

PARAGUAY

8

 

 

CUBA

490

SAINT KITTS AND NEVIS

5