Výsledky Lotérie DV-2014

Hoci výhercovia Lotérie DV-2014 už vedia o tom, že boli vylosovaní, celkové štatistiky k tomuto ročníku sú známe len od polovice augusta. Tu sú spracované z niekoľkých aspektov.

Výsledky Lotérie DV-2014

Rozhodnutie o poriadaní Lotérie bolo prijaté Kongresom USA v roku 1990. Každoročne, až na Lotériu DV-2003, stúpal záujem o účasť v nej. Po krátkodobom poklese záujmu v ročníkoch DV-2006 a DV-2010, záujem narástol aj v ročníku DV-2014. Stále je reálna možnosť na výhru u tých, ktorí majú skutočný záujem o získanie a využitie Zelenej karty. Zároveň s nárastom záujmu priebežne rástol aj počet tých, ktorí boli z Lotérie vylúčení, pretože nesplnili požiadavky na zaradenie do Lotérie. Od Lotérie DV-2005 došlo k zmenám v procedúrach príjmu a spracovania prihlášok. Priebeh príjmu prihlášok stále ukazuje, že stovky tisíc samostatne konajúcich záujemcov nezvládli podmienky digitálneho spracovania a nedokázali zabezpečiť zaradenie svojej prihlášky do Lotérie. Všetky prihlášky účastníkov, ktorí sa spoľahli na naše služby, zodpovedali pravidlám Lotérie a boli zaradené do losovacieho systému.
Štatistika diskvalifikovaných prihlášok už nie je hovorcom Štátneho departmentu USA zverejňovaná. Pri diskvalifikáciách sa nejedná len o žiadateľov z rozvojových krajín, ako by si niekto mohol myslieť. Podľa našich skúseností viac ako tretina záujemcov zo Slovenska nie je schopná samostatne pripraviť bezchybnú prihlášku.

Do Lotérie sa pripúšťajú iba žiadatelia z krajín z nízkou úrovňou prisťahovalectva. Ak sa za posledných 5 rokov prisťahovalo z niektorej krajiny do USA viac ako 50 000 ľudí, táto krajina je z Lotérie vylúčená. V ostatnom losovaní sa nemohli zúčastniť žiadatelia z nasledovných krajín: Bangladéš, Brazília, Kanada, Čína (okrem Tchajwanu a Hong-Kongu), Kolumbia, Dominikánska republika, Ekuádor, Salvador, Haiti, India, Pakistan, Jamajka, Mexiko, Peru, Filipíny, Južná Kórea, Vietnam a Veľká Británia a od nej závislé územia (okrem Severného Írska). Po dlhšej prestávke sa zúčastnili záujemcovia z Poľska. Od Lotérie DV-2000 je 5 000 z  celkového počtu 55 000 víz prideľovaných v rámci programu NCARA pre obyvateľov Latinskej Ameriky.
Tu nájdete výsledky minulých lotérií

Štatistiky uvedené nižšie ukazujú, že žiadatelia zo Slovenskej republiky majú vyššiu pravdepodobnosť vylosovania, ako žiadatelia z iných, hlavne veľkých krajín. V prvej tabuľke vidíte štatisticky očakávaný počet pridelených víz pre účastníkov Lotérie.

Ročník/Región

Afrika

Ázia

Európa

Severná Amerika

Južná
a Latinská Amerika

Oceánia

DV-1995

20200

6837

24549

8

2589

817

DV-1996

20426

7087

24257

8

2407

815

DV-1997

20623

7187

23910

8

2455

817

DV-1998

21179

7280

23213

8

2476

844

DV-1999

21408

7254

23024

8

2468

837

DV-2000

23343

7282

17016

44

1627

688

DV-2001

21572

8156

17462

10

2098

702

DV-2002

22303

8521

16670

8

1818

680

DV-2003

18688

6174

20728

5

1904

616

DV-2004

22754

8855

16206

6

1595

593

DV-2005

22472

6881

17248

7

2535

857

DV-2006

24465

6751

14875

7

2643

1259

DV-2007

26654

7234

13379

7

1878

848

DV-2008

27315

7313

13523

9

954

886

DV-2009

27097

7028

14016

6

950

903

DV-2010

26420

8112

13413

9

1071

975

DV-2011

23874

8983

14976

11

1198

958

DV-2012

26142

9492

16845

9

1218

1294

DV-2013

26095

7441

18752

10

1355

1347

DV-2014

24209

9102

18223

9

1808

1649

(* Oficiálne konečné hodnoty DV-2014 budú známe až po ukončení uvedeného finačného roka a zverejnení štatistických údajov. Od ročníka 2003 sa uvádzajú aj presné počty vystavených víz)

Aké sú výsledky pre žiadateľov zo Slovenskej republiky a Českej republiky za posledné roky?

Ročník/krajina

DV-1998

DV-1999 DV-2000 DV-2001 DV-2002 DV-2003 DV-2004 DV-2005 DV-2006 DV-2007 DV-2008 DV-2009 DV-2010 DV-2011 DV-2012 DV-2013 DV-2014
Slovenská republika

418

458  375 331 275 318 392 398 223  171  157  169  108  125  80  100  115 
Česká republika

147

208  215 137 116 230 172 169 104  85  158  140  116  111  104  73  133 

Výsledky poslednej zakončenej Lotérie boli uverejnené v auguste 2013. Počet vylosovaných v Lotérii DV-2014, je za jednotlivé krajiny uvedený v nasledujúcej tabuľke. Názvy krajín sú uvedené v angličtine, podľa terminológie Ministerstva zahraničných vecí USA.

 

AFRIKA

AFGHANISTAN  447 ISRAEL  330 OMAN  12 
BAHRAIN  27   JAPAN  861 QATAR  43 
BHUTAN  21 JORDAN  581 SAUDI ARABIA  467
BRUNEI  3   NORTH KOREA  3  SINGAPORE  119
BURMA  696 KUWAIT  275  SRI LANKA  1,616
CAMBODIA  1,892 LAOS  9   SYRIA  493 
HONG KONG SPECIAL  ADMIN. REGION  159  LEBANON  396 TAIWAN  723
INDONESIA  379 MALAYSIA  167 THAILAND  131
IRAN  6,027 MALDIVES  4  TIMOR-LESTE  0
IRAQ  384 MONGOLIA  224  UNITED ARAB EMIRATES 167
  NEPAL  6,082  YEMEN  532

 EURÓPA

ALBANIA  3,289 GEORGIA  806  NORTHERN IRELAND  37 
ANDORRA  2  GERMANY  1,696 NORWAY  63
ARMENIA  2,221 GREECE  230 POLAND  1,552
AUSTRIA  150 HUNGARY  363  PORTUGAL  124 
AZERBAIJAN  494 ICELAND  49      Macau  12 
BELARUS  1,873 IRELAND  175   ROMANIA  1,245 
BELGIUM  120 ITALY  787 RUSSIA  4,544 
BOSNIA & HERZEGOVINA 153 KAZAKHSTAN  784  SAN MARINO  1
BULGARIA  1,957 KOSOVO  257 SERBIA  582 
CROATIA  125 KYRGYZSTAN  537 SLOVAKIA  115
CYPRUS  24 LATVIA  147 SLOVENIA  14
CZECH REPUBLIC  133 LIECHTENSTEIN  1  SPAIN  485
DENMARK  103 LITHUANIA  385     Western Sahara 1

    Greenland  1 

LUXEMBOURG  13 SWEDEN  225 
ESTONIA  75 MACEDONIA  421 SWITZERLAND  224
FINLAND  111 MALTA  6   TAJIKISTAN  531  
FRANCE  958 MOLDOVA  2,903  TURKEY  3,972 
    French Polynesia  8 MONACO  2 TURKMENISTAN  216
    French Southern and MONTENEGRO  20 UKRAINE  6,009 
       Antarctic Territories 4 NETHERLANDS  225  UZBEKISTAN  5,014
    New Caledonia  1    Aruba  6 VATICAN CITY  0
    Saint Martin  2    Curacao  4  
     Sint Maarten  2  

 SEVERNÁ AMERIKA

BAHAMAS, THE  23

 OCEÁNIA

AUSTRALIA  2,104 NAURU  12 SOLOMON ISLANDS  3     

    Cocos Islands  1

NEW ZEALAND  674 TONGA    105

    Norfolk Island  2

    Cook Islands 4

TUVALU  1
FIJI  1,174     Niue  25  VANUATU  17
KIRIBATI  6     Tokelau  3   
MARSHALL ISLANDS  2 PALAU  0  
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF 5 PAPUA NEW GUINEA  34    
  SAMOA  43  

 JUŽNÁ A STREDNÁ AMERIKA, KARIBIK

ANTIGUA AND BARBUDA  11 GRENADA  31  SAINT LUCIA  42
ARGENTINA  218 GUATEMALA  225  SAINT VINCENT AND THE GRENADINES  13
BARBADOS  34 GUYANA  50 SURINAME  27
BELIZE  18 HONDURAS  121  TRINIDAD AND TOBAGO  246
BOLIVIA  145 NICARAGUA  78 URUGUAY  41
CHILE  50 PANAMA  22  VENEZUELA  1,905 
COSTA RICA  101 PARAGUAY  27  
CUBA  1,178 SAINT KITTS AND NEVIS  15  
DOMINICA  22