Výsledky Lotérie DV-2015

Hoci výhercovia Lotérie DV-2015 už vedia o tom, že boli vylosovaní, celkové štatistiky k tomuto ročníku sú známe len od polovice júna. Tu sú spracované z niekoľkých aspektov.
Rozhodnutie o poriadaní Lotérie bolo prijaté Kongresom USA v roku 1990. Každoročne, až na Lotériu DV-2003, stúpal záujem o účasť v nej. Po krátkodobom poklese záujmu v ročníkoch DV-2006 a DV-2010, záujem rástol a mierne vzrástol aj v ročníku DV-2015. Zároveň s nárastom záujmu priebežne rástol aj počet tých, ktorí boli z Lotérie vylúčení, pretože nesplnili požiadavky na zaradenie do Lotérie a zúčastňovali sa bez podrobného zoznámenia s pravidlami. Od Lotérie DV-2005 došlo k zmenám v procedúrach príjmu a spracovania prihlášok. Priebeh príjmu prihlášok stále ukazuje, že stovky tisíc samostatne konajúcich záujemcov nezvládli podmienky digitálneho spracovania a nedokázali zabezpečiť korektné zaradenie svojej prihlášky do Lotérie - po prvotnom zaregistrovaní je následne prihláška z ďalšieho spracovania vylúčená. Všetky prihlášky účastníkov, ktorí sa spoľahli na naše služby, zodpovedali pravidlám Lotérie a boli zaradené do losovacieho systému.
Štatistika diskvalifikovaných prihlášok už nie je hovorcom Štátneho departmentu USA zverejňovaná. Pri diskvalifikáciách sa nejedná len o žiadateľov z rozvojových krajín, ako by si niekto mohol myslieť. Podľa našich skúseností viac ako tretina záujemcov zo Slovenska nie je schopná samostatne pripraviť bezchybnú prihlášku.

Do Lotérie sa pripúšťajú iba žiadatelia z krajín z nízkou úrovňou prisťahovalectva. Ak sa za posledných 5 rokov prisťahovalo z niektorej krajiny do USA viac ako 50 000 ľudí, táto krajina je z Lotérie vylúčená. V ostatnom losovaní sa nemohli zúčastniť žiadatelia z nasledovných krajín: Bangladéš, Brazília, Kanada, Čína (okrem Tchajwanu a Hong-Kongu), Kolumbia, Dominikánska republika, Ekuádor, Salvador, Haiti, India, Pakistan, Jamajka, Mexiko, Peru, Filipíny, Južná Kórea, Vietnam a Veľká Británia a od nej závislé územia (okrem Severného Írska). Od Lotérie DV-2000 je 5 000 z  celkového počtu 55 000 víz prideľovaných v rámci programu NCARA pre obyvateľov Latinskej Ameriky.
Tu nájdete výsledky minulých lotérií

Štatistiky uvedené nižšie ukazujú, že žiadatelia zo Slovenskej republiky majú vyššiu pravdepodobnosť vylosovania, ako žiadatelia z iných, hlavne veľkých krajín. V prvej tabuľke vidíte štatisticky očakávaný počet pridelených víz pre účastníkov Lotérie.

Ročník/Región

Afrika

Ázia

Európa

Severná Amerika

Južná
a Latinská Amerika

Oceánia

DV-1995

20200

6837

24549

8

2589

817

DV-1996

20426

7087

24257

8

2407

815

DV-1997

20623

7187

23910

8

2455

817

DV-1998

21179

7280

23213

8

2476

844

DV-1999

21408

7254

23024

8

2468

837

DV-2000

23343

7282

17016

44

1627

688

DV-2001

21572

8156

17462

10

2098

702

DV-2002

22303

8521

16670

8

1818

680

DV-2003

18688

6174

20728

5

1904

616

DV-2004

22754

8855

16206

6

1595

593

DV-2005

22472

6881

17248

7

2535

857

DV-2006

24465

6751

14875

7

2643

1259

DV-2007

26654

7234

13379

7

1878

848

DV-2008

27315

7313

13523

9

954

886

DV-2009

27097

7028

14016

6

950

903

DV-2010

26420

8112

13413

9

1071

975

DV-2011

23874

8983

14976

11

1198

958

DV-2012

26142

9492

16845

9

1218

1294

DV-2013

26095

7441

18752

10

1355

1347

DV-2014

24209

9102

18223

9

1808

1649

DV-2015

22855

9524

19042

7

1905

1667

(* Oficiálne konečné štatistické hodnoty DV-2015 sú uvedené vyššie. Od ročníka 2003 sa uvádzajú aj presné počty vystavených víz, pre ostatné ročníky budú známe až po ukončení uvedeného finačného roka a zverejnení štatistických údajov. )

Aké sú výsledky pre žiadateľov zo Slovenskej republiky a Českej republiky za posledné roky?

Ročník/krajina

DV-1998

DV-1999 DV-2000 DV-2001 DV-2002 DV-2003 DV-2004 DV-2005 DV-2006 DV-2007 DV-2008 DV-2009 DV-2010 DV-2011 DV-2012 DV-2013 DV-2014 DV-2015
Slovenská republika

418

458  375 331 275 318 392 398 223  171  157  169  108  125  80  100  115  110 
Česká republika

147

208  215 137 116 230 172 169 104  85  158  140  116  111  104  73  133  130 

Výsledky ostatnej Lotérie boli uverejnené v júni 2014. Počet vylosovaných v Lotérii DV-2015, je za jednotlivé krajiny uvedený v nasledujúcej tabuľke. Názvy krajín sú uvedené v angličtine, podľa terminológie Ministerstva zahraničných vecí USA.

AFRIKA
ALGERIA  3,076 ETHIOPIA  4,988 NIGER  334
ANGOLA  173 GABON  81 RWANDA  690
BENIN  1,758 GAMBIA, THE  110 SAO TOME AND PRINCIPE  0
BOTSWANA  12 GHANA  3,381 SENEGAL  620
BURKINA FASO  390 GUINEA  2,314 SEYCHELLES  9
BURUNDI  188 GUINEA-BISSAU  7 SIERRA LEONE  2,182
CABO VERDE  20 KENYA  3,534 SOMALIA  275
CAMEROON  5,000 LESOTHO  3 SOUTH AFRICA  924
CENTRAL AFRICAN REP.  33 LIBERIA  5,000 SOUTH SUDAN  21
CHAD  99 LIBYA  263 SUDAN  3,484
COMOROS  6 MADAGASCAR  62 SWAZILAND  5
CONGO  243 MALAWI  27 TANZANIA  231
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE  4,943 MALI  123 TOGO  1,824
COTE D’IVOIRE  1,487 MAURITANIA  29 TUNISIA  221
DJIBOUTI  77 MAURITIUS  55 UGANDA  642
EGYPT  4,988 MOROCCO  2,844 ZAMBIA  116
EQUATORIAL GUINEA  14 MOZAMBIQUE  11 ZIMBABWE  249
ERITREA  815 NAMIBIA  19
ÁZIA
AFGHANISTAN  305 JAPAN  636 QATAR  51
BAHRAIN  12 JORDAN  374 SAUDI ARABIA  517
BHUTAN  45 NORTH KOREA  0 SINGAPORE  47
BRUNEI  0  KUWAIT  241 SRI LANKA  1,303
BURMA  453 LAOS  1 SYRIA  598
CAMBODIA  2,079 LEBANON  408 TAIWAN  498
HONG KONG SPECIAL
ADMIN. REGION  160
MALAYSIA  129 THAILAND  81
INDONESIA  288 MALDIVES  2 TIMOR-LESTE  0
IRAN  4,992 MONGOLIA  186 UNITED ARAB EMIRATES  195
IRAQ  289 NEPAL  4,991 YEMEN  875
ISRAEL  231 OMAN  15  
EURÓPA
ALBANIA  2,946 GREECE  147 NORTHERN IRELAND  41
ANDORRA  2 HUNGARY  329 NORWAY  49
ARMENIA  2,049 ICELAND  42 POLAND  961
AUSTRIA  134 IRELAND  157 PORTUGAL  82
AZERBAIJAN  454 ITALY  779   Macau  29
BELARUS  1,466 KAZAKHSTAN  772 ROMANIA  1,068
BELGIUM  107 KOSOVO  227 RUSSIA  4,103
BOSNIA & HERZEGOVINA  171 KYRGYZSTAN  403 SAN MARINO  0
BULGARIA  1,418 LATVIA  92 SERBIA  399
CROATIA  87 LIECHTENSTEIN  3 SLOVAKIA  110
CYPRUS  32 LITHUANIA  287 SLOVENIA  11
CZECH REPUBLIC  125 LUXEMBOURG  0 SPAIN  393
DENMARK  65 MACEDONIA  436 SWEDEN  217
ESTONIA  71 MALTA  16 SWITZERLAND  194
FINLAND  88 MOLDOVA  2,809 TAJIKISTAN  528
FRANCE  816 MONACO  1 TURKEY  3,688
  French Polynesia  11 MONTENEGRO  16 TURKMENISTAN  191
  Saint Martin  1 NETHERLANDS  151 UKRAINE  4,679
  St. Pierre & Miquelon  2   Aruba  5 UZBEKISTAN  4,368
GEORGIA  804   Curacao  13 VATICAN CITY  0
GERMANY  1,354   Sint Maarten  1
SEVERNÁ AMERIKA
BAHAMAS, THE  14    
OCEÁNIA
AUSTRALIA  1,798 MICRONESIA, FEDERATED STATES OF  6 SAMOA  32
  Christmas Island  1 NAURU  19 SOLOMON ISLANDS  3
  Cocos Islands  1 NEW ZEALAND  589 TONGA  123
  Norfolk Island  12   Cook Islands  14 TUVALU  1
FIJI  857   Niue  3 VANUATU  7
KIRIBATI  6 PALAU  6  
MARSHALL ISLANDS  1 PAPUA NEW GUINEA  20  
JUŽNÁ A STREDNÁ AMERIKA, KARIBIK
ANTIGUA AND BARBUDA  6 DOMINICA  5 SAINT KITTS AND NEVIS  7
ARGENTINA  109 GRENADA  8 SAINT LUCIA  18
BARBADOS  15 GUATEMALA  86 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES  7
BELIZE  3 GUYANA  53 SURINAME  11
BOLIVIA  69 HONDURAS  165 TRINIDAD AND TOBAGO  193
CHILE  37 NICARAGUA  54 URUGUAY  20
COSTA RICA  72 PANAMA  19 VENEZUELA  1,556
CUBA  1,480 PARAGUAY  6