Výsledky Lotérie DV-2016

Hoci výhercovia Lotérie DV-2016 už vedia o tom, že boli vylosovaní, celkové štatistiky k tomuto ročníku sú známe len od polovice júna. Tu sú spracované z niekoľkých aspektov.
Rozhodnutie o poriadaní Lotérie bolo prijaté Kongresom USA v roku 1990. Každoročne, až na Lotériu DV-2003, stúpal záujem o účasť v nej. Po krátkodobom poklese záujmu v ročníkoch DV-2006 a DV-2010, záujem rástol a mierne vzrástol aj v ročníku DV-2015. Zároveň s nárastom záujmu priebežne rástol aj počet tých, ktorí boli z Lotérie vylúčení, pretože nesplnili požiadavky na zaradenie do Lotérie a zúčastňovali sa bez podrobného zoznámenia s pravidlami. Od Lotérie DV-2005 došlo k zmenám v procedúrach príjmu a spracovania prihlášok. Priebeh príjmu prihlášok stále ukazuje, že stovky tisíc samostatne konajúcich záujemcov nezvládli podmienky digitálneho spracovania a nedokázali zabezpečiť korektné zaradenie svojej prihlášky do Lotérie - po prvotnom zaregistrovaní je následne prihláška z ďalšieho spracovania vylúčená. Všetky prihlášky účastníkov, ktorí sa spoľahli na naše služby, zodpovedali pravidlám Lotérie a boli zaradené do losovacieho systému.
Štatistika diskvalifikovaných prihlášok už nie je hovorcom Štátneho departmentu USA zverejňovaná. Pri diskvalifikáciách sa nejedná len o žiadateľov z rozvojových krajín, ako by si niekto mohol myslieť. Podľa našich skúseností viac ako tretina záujemcov zo Slovenska nie je schopná samostatne pripraviť bezchybnú prihlášku.

Do Lotérie sa pripúšťajú iba žiadatelia z krajín z nízkou úrovňou prisťahovalectva. Ak sa za posledných 5 rokov prisťahovalo z niektorej krajiny do USA viac ako 50 000 ľudí, táto krajina je z Lotérie vylúčená. V ostatnom losovaní sa nemohli zúčastniť žiadatelia z nasledovných krajín: Bangladéš, Brazília, Kanada, Čína (okrem Tchajwanu, Macaa a Hong-Kongu), Kolumbia, Dominikánska republika, Ekuádor, Salvador, Haiti, India, Pakistan, Nigéria, Jamajka, Mexiko, Peru, Filipíny, Južná Kórea, Vietnam a Veľká Británia a od nej závislé územia (okrem Severného Írska). Od Lotérie DV-2000 je 5 000 z  celkového počtu 55 000 víz prideľovaných v rámci programu NCARA pre obyvateľov Latinskej Ameriky.
Tu nájdete výsledky minulých lotérií

Štatistiky uvedené nižšie ukazujú, že žiadatelia zo Slovenskej republiky majú vyššiu pravdepodobnosť vylosovania, ako žiadatelia z iných, hlavne veľkých krajín. V prvej tabuľke vidíte štatisticky očakávaný počet pridelených víz pre účastníkov Lotérie.

Ročník/Región

Afrika

Ázia

Európa

Severná Amerika

Južná
a Latinská Amerika

Oceánia

DV-1995

20200

6837

24549

8

2589

817

DV-1996

20426

7087

24257

8

2407

815

DV-1997

20623

7187

23910

8

2455

817

DV-1998

21179

7280

23213

8

2476

844

DV-1999

21408

7254

23024

8

2468

837

DV-2000

23343

7282

17016

44

1627

688

DV-2001

21572

8156

17462

10

2098

702

DV-2002

22303

8521

16670

8

1818

680

DV-2003

18688

6174

20728

5

1904

616

DV-2004

22754

8855

16206

6

1595

593

DV-2005

22472

6881

17248

7

2535

857

DV-2006

24465

6751

14875

7

2643

1259

DV-2007

26654

7234

13379

7

1878

848

DV-2008

27315

7313

13523

9

954

886

DV-2009

27097

7028

14016

6

950

903

DV-2010

26420

8112

13413

9

1071

975

DV-2011

23874

8983

14976

11

1198

958

DV-2012

26142

9492

16845

9

1218

1294

DV-2013

26095

7441

18752

10

1355

1347

DV-2014

24209

9102

18223

9

1808

1649

DV-2015

22855

9524

19042

7

1905

1667

DV-2016

AF*

AZ*

EU*

AMN*

AMS*

OC*

(* Oficiálne konečné štatistické hodnoty DV-2016 sú uvedené vyššie. Od ročníka 2003 sa uvádzajú aj presné počty vystavených víz, pre ostatné ročníky budú známe až po ukončení uvedeného finačného roka a zverejnení štatistických údajov. )

Aké sú výsledky pre žiadateľov zo Slovenskej republiky a Českej republiky za posledné roky?

Ročník/krajina

DV-1998

DV-1999 DV-2000 DV-2001 DV-2002 DV-2003 DV-2004 DV-2005 DV-2006 DV-2007 DV-2008 DV-2009 DV-2010 DV-2011 DV-2012 DV-2013 DV-2014 DV-2015 DV-2016
Slovenská republika

418

458  375 331 275 318 392 398 223  171  157  169  108  125  80  100  115  110  70 
Česká republika

147

208  215 137 116 230 172 169 104  85  158  140  116  111  104  73  133  125  74 

Výsledky ostatnej Lotérie boli uverejnené v máji 2015. Počet vylosovaných v Lotérii DV-2016, je za jednotlivé krajiny uvedený v nasledujúcej tabuľke. Názvy krajín sú uvedené v angličtine, podľa terminológie Ministerstva zahraničných vecí USA.

AFRICA
ALGERIA  1,952 ETHIOPIA  4,000 NIGER  102
ANGOLA  108 GABON  32 RWANDA  412
BENIN  914 GAMBIA, THE  67 SAO TOME AND PRINCIPE  2
BOTSWANA  4 GHANA  3,179 SENEGAL  427
BURKINA FASO  199 GUINEA  1,818 SEYCHELLES  0
BURUNDI  208 GUINEA-BISSAU  4 SIERRA LEONE  2,141
CABO VERDE  6 KENYA  2,729 SOMALIA  272
CAMEROON  3,047 LESOTHO  5 SOUTH AFRICA  535
CENTRAL AFRICAN REP.  23 LIBERIA  4,430 SOUTH SUDAN  17
CHAD  40 LIBYA  240 SUDAN  3,216
COMOROS  3 MADAGASCAR  75 SWAZILAND  7
CONGO  124 MALAWI  17 TANZANIA  93
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE  4,475 MALI  114 TOGO  1,241
COTE D’IVOIRE  1,129 MAURITANIA  15 TUNISIA  227
DJIBOUTI  92 MAURITIUS  41 UGANDA  453
EGYPT  4,024 MOROCCO  1,993 ZAMBIA  57
EQUATORIAL GUINEA  0 MOZAMBIQUE  11 ZIMBABWE  152
ERITREA  544 NAMIBIA  18
ASIA
AFGHANISTAN  406 JAPAN  302 QATAR  42
BAHRAIN  13 JORDAN  349 SAUDI ARABIA  267
BHUTAN  22 NORTH KOREA  0 SINGAPORE  39
BRUNEI  1  KUWAIT  143 SRI LANKA  704
BURMA  236 LAOS  1 SYRIA  460
CAMBODIA  1,229 LEBANON  225 TAIWAN  297
HONG KONG SPECIAL
ADMIN. REGION  151
MALAYSIA  95 THAILAND  73
INDONESIA  126 MALDIVES  3 TIMOR-LESTE  0
IRAN  4,501 MONGOLIA  185 UNITED ARAB EMIRATES  103
IRAQ  330 NEPAL  3,801 YEMEN  724
ISRAEL  162 OMAN  12
EUROPE
ALBANIA  1,931 GREECE  93 NORWAY  35
ANDORRA  0 HUNGARY  186 POLAND  629
ARMENIA  1,277 ICELAND  3 PORTUGAL  58
AUSTRIA  50 IRELAND  89   Macau  23
AZERBAIJAN  380 ITALY  410 ROMANIA  626 
BELARUS  811 KAZAKHSTAN  376 RUSSIA  2,200
BELGIUM  47 KOSOVO  244 SAN MARINO  0
BOSNIA & HERZEGOVINA  92 KYRGYZSTAN  209 SERBIA  283
BULGARIA  865 LATVIA  73 SLOVAKIA  70
CROATIA  67 LIECHTENSTEIN  0 SLOVENIA  33
CYPRUS  28 LITHUANIA  153 SPAIN  193
CZECH REPUBLIC  74 LUXEMBOURG  0 SWEDEN  108
DENMARK  35 MACEDONIA  258 SWITZERLAND  122
ESTONIA  40 MALTA  0 TAJIKISTAN  337
FINLAND  57 MOLDOVA  1,854 TURKEY  1,795
FRANCE  510 MONACO  0 TURKMENISTAN  124
  French Polynesia  1 MONTENEGRO  8 UKRAINE  4,507
  Saint Martin  1 NETHERLANDS  81 UZBEKISTAN  4,300
  Wallis and Futuna  1   Aruba  4 VATICAN CITY  0
GEORGIA  571   Curacao  2
GERMANY  678 NORTHERN IRELAND  9
NORTH AMERICA
BAHAMAS, THE  16
OCEANIA
AUSTRALIA  832 NAURU  12 SAMOA  5
  Cocos Islands  1 NEW ZEALAND  208 SOLOMON ISLANDS  0
FIJI  393   Cook Islands  4 TONGA  26
KIRIBATI  4 PALAU  4 TUVALU  0
MARSHALL ISLANDS  0 PAPUA NEW GUINEA  3 VANUATU  5
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF  3
SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN
ANTIGUA AND BARBUDA  0 DOMINICA  6 SAINT KITTS AND NEVIS  2
ARGENTINA  68 GRENADA  7 SAINT LUCIA  5
BARBADOS  0 GUATEMALA  31 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES  7
BELIZE  0 GUYANA  14 SURINAME  3
BOLIVIA  49 HONDURAS  73 TRINIDAD AND TOBAGO  51
CHILE  17 NICARAGUA  58 URUGUAY  21
COSTA RICA  50 PANAMA  5 VENEZUELA  1,038
CUBA  1,488 PARAGUAY  7