Výsledky Lotérie DV-2017

Hoci výhercovia Lotérie DV-2017 už od prevej májovej dekády vedia o svojom vylosovaní, celkové štatistiky k tomuto ročníku sú známe len od polovice júna. Tu sú spracované z niekoľkých aspektov.
Rozhodnutie o poriadaní Lotérie bolo prijaté Kongresom USA v roku 1990. Každoročne, až na Lotériu DV-2003, stúpal záujem o účasť v nej. Po krátkodobom poklese záujmu v ročníkoch DV-2006 a DV-2010, záujem celosvetovo mierne vzrástol aj v ročníkoch DV-2015, DV-2016 a DV-2017. V tomto ročníku zároveň poklesol záujem v niektorých krajinách východnej Európy, čo viedlo k nižšiemu počtu výhercov z týchto krajín. Ďalším dôvodom zníženého počtu výhercov je podľa našich analýz neodôvodnené spoliehanie sa na vlastné sily bez podrobného zoznámenia s pravidlami. Priebeh príjmu prihlášok naďalej ukazuje, že stovky tisíc samostatne konajúcich záujemcov nezvládajú podmienky digitálneho spracovania a nedokážu zabezpečiť korektné zaradenie svojej prihlášky do Lotérie - po prvotnom zaregistrovaní je následne prihláška z ďalšieho spracovania vylúčená. Všetky prihlášky účastníkov, ktorí sa spoľahli na naše služby, zodpovedali pravidlám Lotérie a boli zaradené do losovacieho systému.
Štatistika diskvalifikovaných prihlášok už nie je hovorcom Štátneho departmentu USA zverejňovaná. Pri diskvalifikáciách sa nejedná len o žiadateľov z rozvojových krajín, ako by si niekto mohol myslieť. Podľa našich skúseností viac ako tretina záujemcov zo Slovenska nie je schopná samostatne pripraviť bezchybnú prihlášku.

Do Lotérie sa pripúšťajú iba žiadatelia z krajín z nízkou úrovňou prisťahovalectva. Ak sa za posledných 5 rokov prisťahovalo z niektorej krajiny do USA viac ako 50 000 ľudí, táto krajina je z Lotérie vylúčená. V ostatnom losovaní sa nemohli zúčastniť žiadatelia z nasledovných krajín: Bangladéš, Brazília, Kanada, Čína (okrem Tchajwanu, Macaa a Hong-Kongu), Kolumbia, Dominikánska republika, Ekuádor, Salvador, Haiti, India, Pakistan, Nigéria, Jamajka, Mexiko, Peru, Filipíny, Južná Kórea, Vietnam a Veľká Británia a od nej závislé územia (okrem Severného Írska). Od Lotérie DV-2000 je 5 000 z  celkového počtu 55 000 víz prideľovaných v rámci programu NCARA pre obyvateľov Latinskej Ameriky.
Tu nájdete výsledky minulých lotérií

Štatistiky uvedené nižšie ukazujú, že žiadatelia zo Slovenskej republiky majú vyššiu pravdepodobnosť vylosovania, ako žiadatelia z iných, hlavne veľkých krajín. V prvej tabuľke vidíte štatisticky očakávaný počet pridelených víz pre účastníkov Lotérie.

Ročník/Región

Afrika

Ázia

Európa

Severná Amerika

Južná
a Latinská Amerika

Oceánia

DV-1995

20200

6837

24549

8

2589

817

DV-1996

20426

7087

24257

8

2407

815

DV-1997

20623

7187

23910

8

2455

817

DV-1998

21179

7280

23213

8

2476

844

DV-1999

21408

7254

23024

8

2468

837

DV-2000

23343

7282

17016

44

1627

688

DV-2001

21572

8156

17462

10

2098

702

DV-2002

22303

8521

16670

8

1818

680

DV-2003

18688

6174

20728

5

1904

616

DV-2004

22754

8855

16206

6

1595

593

DV-2005

22472

6881

17248

7

2535

857

DV-2006

24465

6751

14875

7

2643

1259

DV-2007

26654

7234

13379

7

1878

848

DV-2008

27315

7313

13523

9

954

886

DV-2009

27097

7028

14016

6

950

903

DV-2010

26420

8112

13413

9

1071

975

DV-2011

23874

8983

14976

11

1198

958

DV-2012

23766

8629

15314

8

1107

1176

DV-2013

23723

6765

17047

9

1231

1225

DV-2014

22008

8275

16566

8

1644

1499

DV-2015

20777

8658

17311

6

1732

1516

DV-2016

24592

8192

14750

9

1638

819

DV-2017

a*

a*

e*

na*

sa*

o*

(* Oficiálne konečné štatistické hodnoty DV-2017 sú uvedené vyššie. Od ročníka 2003 sa uvádzajú aj presné počty vystavených víz, pre ostatné ročníky budú známe až po ukončení uvedeného finačného roka a zverejnení štatistických údajov. )

Aké sú výsledky pre žiadateľov zo Slovenskej republiky a Českej republiky za posledné roky?

Ročník/krajina

DV-1998

DV-1999 DV-2000 DV-2001 DV-2002 DV-2003 DV-2004 DV-2005 DV-2006 DV-2007 DV-2008 DV-2009 DV-2010 DV-2011 DV-2012 DV-2013 DV-2014 DV-2015 DV-2016 DV-2017
Slovenská republika

418

458  375 331 275 318 392 398 223  171  157  169  108  125  80  100  115  110  70  49 
Česká republika

147

208  215 137 116 230 172 169 104  85  158  140  116  111  104  73  133  125  74  53 

Výsledky ostatnej Lotérie boli uverejnené v júni 2016. Počet vylosovaných v Lotérii DV-2017, je za jednotlivé krajiny uvedený v nasledujúcej tabuľke. Názvy krajín sú uvedené v angličtine, podľa terminológie Ministerstva zahraničných vecí USA.

AFRIKA
ALGERIA  1,561 ETHIOPIA  4,500  NIGER  34
ANGOLA  80 GABON  26 RWANDA  277
BENIN  617 GAMBIA, THE 46 SAO TOME AND PRINCIPE  0
BOTSWANA  15 GHANA  3,170 SENEGAL  357
BURKINA FASO  217 GUINEA  1,233 SEYCHELLES  1
BURUNDI  106 GUINEA-BISSAU
SIERRA LEONE  2,065
CABO VERDE  7 KENYA  2,090 SOMALIA  215
CAMEROON  2,096 LESOTHO  1 SOUTH AFRICA  427
CENTRAL AFRICAN REP.  9 LIBERIA  3,105 SOUTH SUDAN  17
CHAD  52 LIBYA  274 SUDAN   2,522
COMOROS  5 MADAGASCAR  13 SWAZILAND  4
CONGO  94 MALAWI  17 TANZANIA  89
CONGO, DEMOCRATIC
REPUBLIC OF THE  3,835
MALI  82 TOGO  963
COTE D'IVOIRE 891 MAURITANIA  27 TUNISIA  169
DJIBOUTI  53 MAURITIUS  9 UGANDA  240
EGYPT  4,501 MOROCCO  1,905 ZAMBIA  36 
EQUATORIAL GUINEA  3 MOZAMBIQUE  7 ZIMBABWE  106  
ERITREA  316 NAMIBIA  12   
ÁZIA
AFGHANISTAN  285 JAPAN  204 QATAR  33
BAHRAIN  12 JORDAN  259 SAUDI ARABIA  253
BHUTAN  16 NORTH KOREA  0 SINGAPORE  20
BRUNEI  0 KUWAIT  101 SRI LANKA  375
BURMA  213 LAOS  0 SYRIA  356
CAMBODIA  824 LEBANON  183 TAIWAN  260
HONG KONG SPECIAL
ADMIN. REGION  37
MALAYSIA  39 THAILAND  41
INDONESIA  115 MALDIVES  0 TIMOR-LESTE  0
IRAN  4,500 MONGOLIA  144 UNITED ARAB EMIRATES 97
IRAQ  302 NEPAL  4,000 YEMEN  694
ISRAEL  127 OMAN  9  
EURÓPA
ALBANIA  2,373 HUNGARY  153 NORWAY  24
ANDORRA  0 ICELAND  13 POLAND  517
ARMENIA  1,669 IRELAND  63 PORTUGAL  36
AUSTRIA  71 ITALY  443 ROMANIA  480
AZERBAIJAN  470 KAZAKHSTAN  518 RUSSIA  2,290
BELARUS  899 KOSOVO  348 SAN MARINO  0
BELGIUM  95 KYRGYZSTAN  292 SERBIA  376
BOSNIA & HERZEGOVINA 119 LATVIA  64 SLOVAKIA  49 
BULGARIA  666 LIECHTENSTEIN  3 SLOVENIA  16
CROATIA  36 LITHUANIA  183 SPAIN  204
CYPRUS  12 LUXEMBOURG  5 SWEDEN  94
CZECH REPUBLIC  53 MACEDONIA  286 SWITZERLAND  96
DENMARK  44 MALTA  3 TAJIKISTAN  414 
ESTONIA  34 MOLDOVA  1,762 TURKEY  2,186
FINLAND  51 MONACO  4 TURKMENISTAN  91
FRANCE  467 MONTENEGRO  25  UKRAINE  4,500
  French Polynesia  1 NETHERLANDS  82 UZBEKISTAN  4,501
  New Calendonia  1   Aruba 2 VATICAN CITY  0 
GEORGIA  680    Curacao  1  
GERMANY  532   Sint Maarten  4  
GREECE  86 NORTHERN IRELAND  13  
SEVERNÁ AMERIKA
BAHAMAS, THE  10    
OCEANIA
AUSTRALIA  748 NAURU  5 SOLOMON ISLANDS  0
  Cocos Islands  3 NEW ZEALAND  213 TONGA  42
FIJI  404   Cook Islands 8 TUVALU  1
KIRIBATI  3 PALAU  0 VANUATU  5
MARSHALL ISLANDS  0 PAPUA NEW GUINEA  6  
MICRONESIA, FEDERATED
STATES OF  2
SAMOA  10  
JUŽNÁ A STREDNÁ AMERIKA, KARIBIK 
ANTIGUA AND BARBUDA  11 DOMINICA  8 SAINT KITTS AND NEVIS  0
ARGENTINA  53 GRENADA  7 SAINT LUCIA  9
BARBADOS  1 GUATEMALA  29 SAINT VINCENT AND THE
GRENADINES  4
BELIZE  3 GUYANA  10 SURINAME  0
BOLIVIA  30 HONDURAS  44 TRINIDAD AND TOBAGO  34
CHILE  27 NICARAGUA  9 URUGUAY  12
COSTA RICA  18 PANAMA  12 VENEZUELA  1,134
CUBA  493 PARAGUAY  3