Výsledky Lotérie DV-2018

Hoci výhercovia Lotérie DV-2018 už od prvej májovej dekády vedia o svojom vylosovaní, celkové štatistiky k tomuto ročníku sú známe len od polovice júna. Tu sú spracované z niekoľkých aspektov.
Rozhodnutie o poriadaní Lotérie bolo prijaté Kongresom USA v roku 1990. Každoročne, až na Lotériu DV-2003, stúpal záujem o účasť v nej. Po krátkodobom poklese záujmu v ročníkoch DV-2006 a DV-2010, záujem celosvetovo mierne rastie aj od ročníka. V tomto ročníku znova vyrástol záujem v niektorých krajinách východnej Európy, čo viedlo k nárastu výhercov z týchto krajín. Jedným z dôvodov zníženého počtu výhercov oproti minulému desaťročiu je podľa našich analýz neodôvodnené spoliehanie sa na vlastné sily bez podrobného zoznámenia s pravidlami. Priebeh príjmu prihlášok naďalej ukazuje, že stovky tisíc samostatne konajúcich záujemcov nezvládajú podmienky digitálneho spracovania a nedokážu zabezpečiť korektné zaradenie svojej prihlášky do Lotérie - po prvotnom zaregistrovaní je následne prihláška z ďalšieho spracovania vylúčená. Všetky prihlášky účastníkov, ktorí sa spoľahli na naše služby, zodpovedali pravidlám Lotérie a boli zaradené do losovacieho systému.
Štatistika diskvalifikovaných prihlášok už nie je hovorcom Štátneho departmentu USA zverejňovaná. Pri diskvalifikáciách sa nejedná len o žiadateľov z rozvojových krajín, ako by si niekto mohol myslieť. Podľa našich skúseností viac ako tretina záujemcov zo Slovenska nie je schopná samostatne pripraviť bezchybnú prihlášku.

Do Lotérie sa pripúšťajú iba žiadatelia z krajín z nízkou úrovňou prisťahovalectva. Ak sa za posledných 5 rokov prisťahovalo z niektorej krajiny do USA viac ako 50 000 ľudí, táto krajina je z Lotérie vylúčená. V ostatnom losovaní sa nemohli zúčastniť žiadatelia z nasledovných krajín: Bangladéš, Brazília, Kanada, Čína (okrem Tchajwanu, Macaa a Hong-Kongu), Kolumbia, Dominikánska republika, Ekuádor, Salvador, Haiti, India, Pakistan, Nigéria, Jamajka, Mexiko, Peru, Filipíny, Južná Kórea, Vietnam a Veľká Británia a od nej závislé územia (okrem Severného Írska). Od Lotérie DV-2000 je 5 000 z  celkového počtu 55 000 víz prideľovaných v rámci programu NCARA pre obyvateľov Latinskej Ameriky.
Tu nájdete výsledky minulých lotérií

Štatistiky uvedené nižšie ukazujú, že žiadatelia zo Slovenskej republiky majú vyššiu pravdepodobnosť vylosovania, ako žiadatelia z iných, hlavne veľkých krajín. V prvej tabuľke vidíte štatisticky očakávaný počet pridelených víz pre účastníkov Lotérie.

Ročník/Región

Afrika

Ázia

Európa

Severná Amerika

Južná
a Latinská Amerika

Oceánia

DV-1995

20200

6837

24549

8

2589

817

DV-1996

20426

7087

24257

8

2407

815

DV-1997

20623

7187

23910

8

2455

817

DV-1998

21179

7280

23213

8

2476

844

DV-1999

21408

7254

23024

8

2468

837

DV-2000

23343

7282

17016

44

1627

688

DV-2001

21572

8156

17462

10

2098

702

DV-2002

22303

8521

16670

8

1818

680

DV-2003

18688

6174

20728

5

1904

616

DV-2004

22754

8855

16206

6

1595

593

DV-2005

22472

6881

17248

7

2535

857

DV-2006

24465

6751

14875

7

2643

1259

DV-2007

26654

7234

13379

7

1878

848

DV-2008

27315

7313

13523

9

954

886

DV-2009

27097

7028

14016

6

950

903

DV-2010

26420

8112

13413

9

1071

975

DV-2011

23874

8983

14976

11

1198

958

DV-2012

23766

8629

15314

8

1107

1176

DV-2013

23723

6765

17047

9

1231

1225

DV-2014

22008

8275

16566

8

1644

1499

DV-2015

20777

8658

17311

6

1732

1516

DV-2016

24592

8192

14750

9

1638

819

DV-2017

24603

7746

15694

6

1119

832

DV-2018

21290

6895

17977

7

2153

1678

(* Oficiálne konečné štatistické hodnoty DV-2018 sú uvedené vyššie. Od ročníka 2003 sa uvádzajú aj presné počty vystavených víz, pre ostatné ročníky budú známe až po ukončení uvedeného finačného roka a zverejnení štatistických údajov. )

Aké sú výsledky pre žiadateľov zo Slovenskej republiky a Českej republiky za posledné roky?

Ročník/krajina

DV-1998

DV-1999 DV-2000 DV-2001 DV-2002 DV-2003 DV-2004 DV-2005 DV-2006 DV-2007 DV-2008 DV-2009 DV-2010 DV-2011 DV-2012 DV-2013 DV-2014 DV-2015 DV-2016 DV-2017 DV-2018
Slovenská republika

418

458  375 331 275 318 392 398 223  171  157  169  108  125  80  100  115  110  70  49  82 
Česká republika

147

208  215 137 116 230 172 169 104  85  158  140  116  111  104  73  133  125  74  53  95 

Výsledky ostatnej Lotérie boli uverejnené v júni 2017. Počet vylosovaných v Lotérii DV-2018, je za jednotlivé krajiny uvedený v nasledujúcej tabuľke. Názvy krajín sú uvedené v angličtine, podľa terminológie Ministerstva zahraničných vecí USA.

AFRIKA
ALGERIA  2,897 ETHIOPIA  4,496  NIGER  57
ANGOLA  184 GABON  41 RWANDA  542
BENIN  611 GAMBIA, THE 64 SAO TOME AND PRINCIPE  0
BOTSWANA  10 GHANA  3,549 SENEGAL  400
BURKINA FASO  317 GUINEA  1,470 SEYCHELLES  0
BURUNDI  193 GUINEA-BISSAU
SIERRA LEONE  1,790
CABO VERDE  24 KENYA  2,997 SOMALIA  436
CAMEROON  3,720 LESOTHO  4 SOUTH AFRICA  500
CENTRAL AFRICAN REP.  17 LIBERIA  3,989 SOUTH SUDAN  34
CHAD  85 LIBYA  441 SUDAN   3,781
COMOROS  7 MADAGASCAR  50 SWAZILAND  3
CONGO  240 MALAWI  36 TANZANIA  173
CONGO, DEMOCRATIC
REPUBLIC OF THE  4,497
MALI  126 TOGO  1,667
COTE D’IVOIRE 1,029 MAURITANIA  79 TUNISIA  181
DJIBOUTI  121 MAURITIUS  24 UGANDA  485
EGYPT  4,495 MOROCCO  2,719 ZAMBIA  68
EQUATORIAL GUINEA  11 MOZAMBIQUE  6 ZIMBABWE  149
ERITREA  556 NAMIBIA  16  
ÁZIA
AFGHANISTAN  636 JAPAN  263 QATAR  46
BAHRAIN  14 JORDAN  447 SAUDI ARABIA  489
BHUTAN  16 NORTH KOREA  1 SINGAPORE  43
BRUNEI  2 KUWAIT  167 SRI LANKA  777
BURMA  209 LAOS  6 SYRIA  414
CAMBODIA  390 LEBANON  221 TAIWAN  318
HONG KONG SPECIAL
ADMIN. REGION  84
MALAYSIA  70 THAILAND  60
INDONESIA  167 MALDIVES  4 TIMOR-LESTE  0
IRAN  4,500 MONGOLIA  197 UNITED ARAB EMIRATES 197
IRAQ  754 NEPAL  4,097 YEMEN  1,239
ISRAEL  159 OMAN  10  
EURÓPA
ALBANIA  4,484 GREECE  171 NORTHERN IRELAND  16
ANDORRA  0 HUNGARY  205 NORWAY  47
ARMENIA  2,844 ICELAND  13   Svalbard  1
AUSTRIA  89 IRELAND  123 POLAND  863
AZERBAIJAN  961 ITALY  546 PORTUGAL  84
BELARUS  1,466 KAZAKHSTAN  1,020   Macau  5
BELGIUM  86 KOSOVO  464 ROMANIA  516
BOSNIA & HERZEGOVINA 92 KYRGYZSTAN  753 RUSSIA  4,500
BULGARIA  776 LATVIA  91 SAN MARINO  0
CROATIA  63 LIECHTENSTEIN  0 SERBIA  560
CYPRUS  19 LITHUANIA  257 SLOVAKIA  82
CZECH REPUBLIC  95 LUXEMBOURG  2 SLOVENIA  10
DENMARK  45 MACEDONIA  514 SPAIN  311
  Faroe Islands  2 MALTA  2 SWEDEN  130
ESTONIA  61 MOLDOVA  1,418 SWITZERLAND  85
FINLAND  68 MONACO  3 TAJIKISTAN  1,209
FRANCE  649 MONTENEGRO  38 TURKEY  4,390
  French Polynesia  15 NETHERLANDS  79 TURKMENISTAN  306
  New Caledonia  2   Aruba 8  UKRAINE  4,478
GEORGIA  1,195    Curacao  10 UZBEKISTAN  4,494
GERMANY  886   Sint Maarten  4 VATICAN CITY  0 
SEVERNÁ AMERIKA
BAHAMAS, THE  15    
OCEÁNIA
AUSTRALIA  2,154 NEW ZEALAND  546 SAMOA  10
FIJI  900   Cook Islands 19 SOLOMON ISLANDS  10
KIRIBATI  18   Niue  1 TONGA  129
MARSHALL ISLANDS  0   Tokelau  2 TUVALU  0
MICRONESIA, FEDERATED
STATES OF  6
PALAU  3 VANUATU  17
NAURU  25 PAPUA NEW GUINEA  23  
JUŽNÁ A STREDNÁ AMERIKA, KARIBIK 
ANTIGUA AND BARBUDA  2 DOMINICA  8 PARAGUAY  7
ARGENTINA  109 ECUADOR  1,228 SAINT KITTS AND NEVIS  1
BARBADOS  2 GRENADA  11 SAINT LUCIA  14
BELIZE  1 GUATEMALA  120 SAINT VINCENT AND THE
GRENADINES 8
BOLIVIA  52 GUYANA  10 SURINAME  6
CHILE  76 HONDURAS  144 TRINIDAD AND TOBAGO  79
COSTA RICA  66 NICARAGUA  51 URUGUAY  36
CUBA  733 PANAMA  22 VENEZUELA  2,209