Výsledky Lotérie DV-2019

Hoci výhercovia Lotérie DV-2019 už od polovice mája vedia o svojom vylosovaní, celkové štatistiky k tomuto ročníku sú známe len od polovice júla. Tu sú spracované z niekoľkých aspektov.
Rozhodnutie o poriadaní Lotérie bolo prijaté Kongresom USA v roku 1990. Každoročne, až na Lotériu DV-2003, stúpal záujem o účasť v nej. Po krátkodobom poklese záujmu v ročníkoch DV-2006 a DV-2010, záujem celosvetovo mierne rastie aj od ročníka. V tomto ročníku znova vyrástol záujem v niektorých krajinách východnej Európy, s výnimkou Slovenska, čo viedlo k nárastu výhercov z týchto krajín a poklesu ich počtu na Slovensku. Jedným z dôvodov zníženého počtu výhercov oproti minulému desaťročiu je podľa našich analýz neodôvodnené spoliehanie sa na vlastné sily bez podrobného zoznámenia s pravidlami, ktoré sa v ročníku DV-2019 významne zmenili v požiadavkach na fotografie. Priebeh príjmu prihlášok naďalej ukazuje, že stovky tisíc samostatne konajúcich záujemcov nezvládajú podmienky digitálneho spracovania a nedokážu zabezpečiť korektné zaradenie svojej prihlášky do Lotérie - po prvotnom zaregistrovaní je následne prihláška z ďalšieho spracovania vylúčená. Všetky prihlášky účastníkov, ktorí sa spoľahli na naše služby, zodpovedali pravidlám Lotérie a boli zaradené do losovacieho systému.
Štatistika diskvalifikovaných prihlášok už nie je hovorcom Štátneho departmentu USA zverejňovaná. Pri diskvalifikáciách sa nejedná len o žiadateľov z rozvojových krajín, ako by si niekto mohol myslieť. Podľa našich skúseností viac ako tretina záujemcov zo Slovenska nie je schopná samostatne pripraviť bezchybnú prihlášku.

Do Lotérie sa pripúšťajú iba žiadatelia z krajín z nízkou úrovňou prisťahovalectva. Ak sa za posledných 5 rokov prisťahovalo z niektorej krajiny do USA viac ako 50 000 ľudí, táto krajina je z Lotérie vylúčená. V ostatnom losovaní sa nemohli zúčastniť žiadatelia z nasledovných krajín: Bangladéš, Brazília, Kanada, Čína (okrem Tchajwanu, Macaa a Hong-Kongu), Kolumbia, Dominikánska republika, Ekuádor, Salvador, Haiti, India, Pakistan, Nigéria, Jamajka, Mexiko, Peru, Filipíny, Južná Kórea, Vietnam a Veľká Británia a od nej závislé územia (okrem Severného Írska). Od Lotérie DV-2000 je 5 000 z  celkového počtu 55 000 víz prideľovaných v rámci programu NCARA pre obyvateľov Latinskej Ameriky.
Tu nájdete výsledky minulých lotérií

Štatistiky uvedené nižšie ukazujú, že žiadatelia zo Slovenskej republiky majú vyššiu pravdepodobnosť vylosovania, ako žiadatelia z iných, hlavne veľkých krajín. V prvej tabuľke vidíte štatisticky očakávaný počet pridelených víz pre účastníkov Lotérie.

Ročník/Región

Afrika

Ázia

Európa

Severná Amerika

Južná
a Latinská Amerika

Oceánia

DV-1995

20200

6837

24549

8

2589

817

DV-1996

20426

7087

24257

8

2407

815

DV-1997

20623

7187

23910

8

2455

817

DV-1998

21179

7280

23213

8

2476

844

DV-1999

21408

7254

23024

8

2468

837

DV-2000

23343

7282

17016

44

1627

688

DV-2001

21572

8156

17462

10

2098

702

DV-2002

22303

8521

16670

8

1818

680

DV-2003

18688

6174

20728

5

1904

616

DV-2004

22754

8855

16206

6

1595

593

DV-2005

22472

6881

17248

7

2535

857

DV-2006

24465

6751

14875

7

2643

1259

DV-2007

26654

7234

13379

7

1878

848

DV-2008

27315

7313

13523

9

954

886

DV-2009

27097

7028

14016

6

950

903

DV-2010

26420

8112

13413

9

1071

975

DV-2011

23874

8983

14976

11

1198

958

DV-2012

23766

8629

15314

8

1107

1176

DV-2013

23723

6765

17047

9

1231

1225

DV-2014

22008

8275

16566

8

1644

1499

DV-2015

20777

8658

17311

6

1732

1516

DV-2016

24592

8192

14750

9

1638

819

DV-2017

24603

7746

15694

6

1119

832

DV-2018

21290

6895

17977

7

2153

1678

DV-2019

21644

9284

16955

10

1238

869

(* Oficiálne konečné štatistické hodnoty DV-2019 sú uvedené vyššie. Od ročníka 2003 sa uvádzajú aj presné počty vystavených víz, pre ostatné ročníky budú známe až po ukončení uvedeného finačného roka a zverejnení štatistických údajov. )

Aké sú výsledky pre žiadateľov zo Slovenskej republiky a Českej republiky za posledné roky?

Ročník/krajina

DV-1998

DV-1999 DV-2000 DV-2001 DV-2002 DV-2003 DV-2004 DV-2005 DV-2006 DV-2007 DV-2008 DV-2009 DV-2010 DV-2011 DV-2012 DV-2013 DV-2014 DV-2015 DV-2016 DV-2017 DV-2018 DV-2019
Slovenská republika

418

458  375 331 275 318 392 398 223  171  157  169  108  125  80  100  115  110  70  49  82  27 
Česká republika

147

208  215 137 116 230 172 169 104  85  158  140  116  111  104  73  133  125  74  53  95  64 

Výsledky ostatnej Lotérie boli uverejnené v júni 2017. Počet vylosovaných v Lotérii DV-2018, je za jednotlivé krajiny uvedený v nasledujúcej tabuľke. Názvy krajín sú uvedené v angličtine, podľa terminológie Ministerstva zahraničných vecí USA.

AFRIKA
ALGERIA  2,462 ESWATINI  1 NAMIBIA  7
ANGOLA  316 ETHIOPIA  3,856  NIGER  58
BENIN  751 GABON  41 RWANDA  510
BOTSWANA  3 GAMBIA, THE  41 SAO TOME AND PRINCIPE  0
BURKINA FASO  174 GHANA  2,484 SENEGAL  260
BURUNDI  300 GUINEA  719 SEYCHELLES  1
CABO VERDE  11 GUINEA-BISSAU  6  SIERRA LEONE  1,207
CAMEROON  2,978 KENYA  2,107 SOMALIA  196
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC  11 LESOTHO  3 SOUTH AFRICA  454
CHAD  47 LIBERIA  2,484 SOUTH SUDAN  37
COMOROS  10 LIBYA  261 SUDAN   2,617
CONGO  248 MADAGASCAR  38 TANZANIA  106
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE  4,186 MALAWI  22 TOGO  1,242
COTE D’IVOIRE 1,036 MALI  58 TUNISIA  115
DJIBOUTI  89 MAURITANIA  25 UGANDA  318
EGYPT  4,185 MAURITIUS  11 ZAMBIA  41
EQUATORIAL GUINEA  16 MOROCCO  1,717 ZIMBABWE  90
ERITREA  284 MOZAMBIQUE  7
ÁZIA
AFGHANISTAN  543 JAPAN  376 QATAR  38
BAHRAIN  16 JORDAN  613 SAUDI ARABIA  630
BHUTAN  38 NORTH KOREA  1 SINGAPORE  27
BRUNEI  0 KUWAIT  158 SRI LANKA  784
BURMA  273 LAOS  11 SYRIA  420
CAMBODIA  237 LEBANON  268 TAIWAN  374
HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION  69 MALAYSIA  104 THAILAND  122
INDONESIA  179 MALDIVES  5 TIMOR-LESTE  0
IRAN  4,199 MONGOLIA  196 UNITED ARAB EMIRATES 157
IRAQ  731 NEPAL  3,633 YEMEN  1,193
ISRAEL  214 OMAN  10  
EURÓPA
ALBANIA  2,503 GREECE  98 NORTHERN IRELAND  8
ANDORRA  0 HUNGARY  92 NORWAY  19
ARMENIA  1,738 ICELAND  4   Svalbard  1
AUSTRIA  24 IRELAND  52 POLAND  461
AZERBAIJAN  1,203 ITALY  333 PORTUGAL  30
BELARUS  1,355 KAZAKHSTAN  886 ROMANIA  430
BELGIUM  42 KOSOVO  286 RUSSIA  3,641
BOSNIA & HERZEGOVINA 53 KYRGYZSTAN  693 SAN MARINO  1
BULGARIA  411 LATVIA  52 SERBIA  307
CROATIA  43 LIECHTENSTEIN  0 SLOVAKIA  27
CYPRUS  6 LITHUANIA  184 SLOVENIA  9
CZECH REPUBLIC  64 LUXEMBOURG  5 SPAIN  164
DENMARK  32 MACEDONIA  270 SWEDEN  53
ESTONIA  26   MALTA  7 SWITZERLAND  47
FINLAND  47 MOLDOVA  1,138 TAJIKISTAN  1,171
FRANCE  366 MONACO  1 TURKEY  2,411
  French Polynesia  1 MONTENEGRO  28 TURKMENISTAN  258
  Saint Martin  1 NETHERLANDS  69 UKRAINE  4,025
  St. Pierre and Miquelon  1   Aruba  4 UZBEKISTAN  3,461
GEORGIA  867    Curacao  3 VATICAN CITY  4 
GERMANY  488   Sint Maarten  2   
SEVERNÁ AMERIKA
BAHAMAS, THE  18    
OCEÁNIA
AUSTRALIA  777 NAURU  22 SAMOA  7
  Christmas Island  3 NEW ZEALAND  242 SOLOMON ISLANDS  3
FIJI  396   Cook Islands  7 TONGA  58
KIRIBATI  9   Tokelau  3   TUVALU  0
MARSHALL ISLANDS  0 PALAU  2 VANUATU  0
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF  1 PAPUA NEW GUINEA  8  
JUŽNÁ A STREDNÁ AMERIKA, KARIBIK 
ANTIGUA AND BARBUDA  4 DOMINICA  3 PARAGUAY  5
ARGENTINA  81 ECUADOR  224 SAINT KITTS AND NEVIS  0
BARBADOS  4 GRENADA  2 SAINT LUCIA  0
BELIZE  0 GUATEMALA  50 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 4
BOLIVIA  19 GUYANA  6 SURINAME  0
CHILE  41 HONDURAS  44 TRINIDAD AND TOBAGO  33
COSTA RICA  28 NICARAGUA  15 URUGUAY  8
CUBA  326 PANAMA  3 VENEZUELA  1,282