Co je to Green CardZelená karta?

Green Card, v překladu Zelená karta - je název, který se používá pro přistěhovalecká víza do USA. Majitel Zelené karty získává právo na trvalý pobyt na území USA a většinu ostatních práv, které mají občané USA, kromě práva volit a být volen. Držitel Zelené karty může v USA pracovat, studovat, volně se pohybovat, svobodně z USA vycestovat a znovu přicestovat bez potřeby získávání dalších víz. Má právo bezvízového vstupu do zemí, se kterými USA uzavřely odpovídající smlouvy (je to více než 100 zemí). Držitel Zelené karty získává právo na sociální zabezpečení, zdravotnické služby, vzdělání a jiné zabezpečení za stejných podmínek, jako občané USA. Zelená karta se vydává na neomezenou dobu. Aby karta neztratila platnost je postačující, aby se její držitel zdržoval v USA alespoň omezenou dobu. Po pěti letech od udělení má držitel Zelené karty právo požádat o udělení občanství USA.

Co je Loterie o Zelenou kartu (Green Card Lottery)?

V průběhu celé své historie jsou Spojené státy americké zemí, jejíž počet obyvatel se zvyšuje ve velké míře zásluhou přistěhovalectví. Politika vlády USA je i dnes zaměřena na podporu přistěhovalectví. Z různých důvodů je příliv imigrantů do USA z jednotlivých částí světa nerovnoměrný. V roce 1990 byl proto v rámci reforem imigračních pravidel (Immigration Reform Act) Kongresem USA vyhlášen Diversity Visa Program, který je ve světě znám jako "Loterie o Zelenou kartu", "Green Card Lottery" neboli vízová loterie. Jedním z úkolů tohoto programu je zvýšit různorodost populace USA a pomoci tak přílivu nových nápadů a myšlenek. Loterie také umožní rovnoměrněji rozložit spektrum zájemců z různých zemí při snížených nárocích na administrativu. Každý rok se v Loterii vybere 50 000 lidí, kterým bude přidělena Zelená karta. Vítěze loterie vybere počítač náhodně z jedné ze šesti zeměpisných oblastí. Vízum je označováno zkratkou DV (Diversity Visa) a finančním rokem udělování víza. Losování, do něhož je předběžná registrace na naší stránce již otevřena, je tedy o víza DV-2024.

Jak získat Zelenou kartu?

Úkolem těchto stránek je poskytnout informace o problematice Zelené karty a informovat Vás o službách poskytovaných v České republice, které Vám umožní úspěšné zařazení do Loterie o Zelenou kartu. Stručně Vás informují i o tom, jak získat Zelenou kartu bez účasti v Loterii o Zelenou kartu. Všechny údaje jsou založeny na oficiálních informacích vlády USA a státních institucí USA. Najdete zde také zkušenosti těch, kteří vyhráli Zelenou kartu v Loterii.

“Štěstí miluje připravené.” - Louis Pasteur